به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه خودتوصيف‌ گري بدني (مارش 1996)

0

پرسشنامه خودتوصيف‌ گري بدني (مارش 1996)

PSDQ,Marsh,1996

خود پنداره بدني يك واسطه مهم در پيامدهاي ورزش است. پژوهش اخير ثابت كرده است كه خودپنداره بدني براي بالا بردن سطوح فعاليت بدني و رشد مهارتي مرتبط با انواع ورزش فراتر از چيزي كه بوسيله اندازه‌گيري‌هاي قبلي مهارت و فعاليت توصيف مي‌شود‌، ارتباط دارد. خودپنداره بدني يك زمينه محتاطانه برگرفته از مدل خودپنداره سلسله مرتبه‌اي و چندبعدي شاولس    هابنر و استانتون(1976) ارائه مي‌دهد. پرسشنامه خودتوصيف‌گري بدني (PSDQ,Marsh,1996) براي اندازه‌گيري خودپنداره بدني توسط مارش (1996) ايجاد شد كه بوسيله 9 مؤلفه اختصاصي و 2 مؤلفه كلي خود پنداره بدني را اندازه‌گيري مي‌كند. اين ابزار از نظر روان سنجي قوي است.  فرم اصلی آن 70 عبارت است ولی فرم ها کوتاه دیگری نیز از آن موجود است در اینجا فرم کوتاه 47 عبارتی ارائه می شود.

خود توصيف گري بدني شامل 9 عامل اختصاصي براي خودپنداره بدني است( فعاليت، ظاهر،چربي بدن، تناسب، مقاومت، انعطاف پذيري، سلامتي، ورزش و قدرت ) و دو زير مقياس كلي شامل خودپنداره بدني كلي و خود توصيف گري عزت نفس كه شامل توانايي بدني،  ظاهربدني، حرمت خود است در بردارد و مفاهيم تناسب بدني شناخته مي شوند .

همراه  3 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

Leave A Reply

Your email address will not be published.