پرسشنامه تعهد سازمانی

پرسشنامه تعهد سازمانی

این پرسشنامه یک  پرسشنامه ۲۴ سؤالی است که توسط میلر و آلن(۱۹۸۷) طراحی شده و در داخل کشور نیز در تحقیقات متعددی از آن استفاده شده است. برای سنجش میزان تعهد سازمانی کارکنان به کارکنان داده می شود. این پرسشنامه به صورت مقیاس چهار درجه ای (کاملا”مخالفم، مخالفم، موافقم، کاملا” موافقم) می باشد که هر یک از این گزینه ها به ترتیب ۱، ۲، ۳ و ۴ امتیاز دارند. این پرسشنامه برای سنجش ابعاد مختلف  تعهد سازمانی از نظر مه یر و آلن شامل تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری تهیه شده است .

این پرسشنامه در صفحه و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *