به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر( (POCQ

0

پرسشنامه تعهد سازمانی  پورتر( (POCQ

Porter’s Organizational Commitment Questionnaire

تعهد سازماني يك نگرش مهم شغلي و سازماني است كه در طول سـال هـاي گذشـته مورد علاقه بسياري ازمحققان رشتههاي رفتار سازماني و روانشناسي خصوصاً روانـشناسي اجتماعي بوده است در دهه اخير تحقيقات متعددي دراين زمينه و در ابعـاد مختلـف بـا آن انجام گرفته است اين تحقيقات در دو مقولـه دسـته بنـدي مـيشـوند. گـروه اول سـعي در شناخت ماهيت خود تعهد داشته اند و گروه دوم به بررسي عوامل مرتبط با تعهد پرداخته اند.  تعهد سازمانی حالتی است که فرد سازمان را معرف خود می­داند و آرزوی باقی ماندن در سازمان را دارد. شلدون تعهد سازمانی را چنین تعریف می­کند : نگرش یا جهت گیری که هویت فرد را به سازمان مرتبط یا وابسته می­کند. کانتز نیز تعهد سازمانی را تمایل عاملان اجتماعی به اعطای نیرو و وفاداری خویش به سیستم های اجتماعی می­داند(اسماعیلی، 1380).

مایکل پورتر و همکاران وی تعهد سازمانی را همسان‌سازی و پیوند به آن تعریف می‌کنند؛ که از سه عامل زیر تشکیل می­شود:

۱٫  قبول داشتن سازمان و پذیرش اهداف آن؛

۲٫  آمادگی برای بذل کوشش قابل توجیه بیشتر؛

۳٫  علاقه‌مندی به حفظ عضویت در سازمان.

تعهد سازمانی عبارت از میزان نسبی همانندسازی با سازمانی خاص و یا دلبستگی به آن سازمان که می­تواند حداقل به وسیله سه عامل مشخص شود:

۱٫  اعتقاد راسخ به ارزش‌ها و اهداف سازمان

۲٫  تمایل به تلاش بیش‌تر در راه تحقق اهداف سازمان.

۳٫  تمایل قوی به باقی ماندن و عضویت در سازمان.

پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکاران (POCQ) با نام لاتین Porter’s Organizational Commitment Questionnaire توسط پورتر و همکاران در سال ۱۹۷۴ طراحی شد که انجل و پری آن را در سال ۱۹۸۱ اصلاح کردند و مشتمل بر ۱۵ سوال است. در پژوهش انجل و پری  دو خرده مقیاس با نام‌های ارزش تعهد و متعهد ماندن استخراج شده است. و در اینجا از این مقیاس بهره گرفته شده است. این پرسشنامه، تعهد سازمانی افراد را اندازه گیری می کند، گویه های این پرسشنامه مشخص می نماید که هر کارمند، تا چه حد اهداف و ارزش های سازمانی را می پذیرد، به چه میزان تمایل به تلاش فوق العاده برای موفقیت سازمان دارد و چقدر به ادامه ی عضویت در سازمان، علاقه مند است.

همراه  9مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.