به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه تاب آوری سازمانی پرایاگ و همکاران(2018)

0

سازمان ها یک گروه با ساختار وجودی خاص تعریف می گردند و نقش محوری را در پویایی سیستم های اجتماعی، اقتصادی و بوم شناختی دارند. برای صنایع و سازمان ها، فجایع و حوادث و بحران ها مسائل پیچیده و بحث برانگیز محسوب می شوند. تابآوری سازمانی هدف مؤثری است که به طور مداوم به عملکرد سازمان در طول کسب و کار، فجایع و موقعیت های بحرانی کمک می کند؛ به عبارتی تابآوری سازمان ها را قادر می سازد چالش های پیچیده در سازمان را مدیریت کنند. به عبارتی تاب آوری سازمان ها را قادر می سازد چالش های پیچیده در سازمان را مدیریت کنند. برای ایجاد تاب آوری باید سازمان ها سازگار و به شدت قابل اتکا باشند(محمودی و علیزاده، 1399).

پرسشنامه تاب آوری سازمانی توسط پرایاگ و همکاران (2018) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 10 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه دو بعد تاب آوری برنامه ریزی شده و تاب آوری انطباقی را مورد سنجش قرار می دهد.

همراه با 4 مقاله پایه رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.