به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه اضطراب انتظار -صفاری نیا و توکلی – 1391

0

پرسشنامه اضطراب انتظار -صفاری نیا و توکلی  –  1391

ادراك زمان همیشه یک موضوع جذاب براي مطالعه در رشته هاي مختلف علمی از فلسفه تا بیولوژي و روانشناسی بوده است. مکانیسم هاي حسی و پایه هاي شناختی و بیولوژیکی ادراك زمان در تاریخ تحقیقات علمی، سؤالاتی جذاب براي تحقیق بوده اند. ادراك زمان نقش حیاتی در عملکرد بهینه دارد (بوسی و مک، 2005 ). ادراك زمان پدیده اي کاملاً ذهنی است. یک موقعیت برحسب شرایط می تواند خیلی سریع یا خیلی کند ادراك شود. ادراك زمان به عوامل موقعیتی گوناگونی مانند جذابیتموقعیت (اهن و همکاران، 2009 ). محیطهاي انتظار نیز، به ویژه در مکان هاي درمانی یکی از مهمترین عوامل استرس آور می باشند. محیط هاي سرد بیمارستانی و درمانی به علت همسویی با بیماري و مرگ باعث ایجاد فشار در انسان میشوند. اگر فرد با درد، رنج و بیماري میخواهد ساعتی را در انتظار بگذراند، این استرس چند برابر می شود. علاوه بر ویژگیهاي موقعیت استرس زا و مدتی که فرد در آن موقعیت حضور دارد، ویژگی هاي روانشناختی و زیست شناختی فردي و اجتماعی نیز در آن مؤثر است.

این پرسشنامه توسط صفاری نیا و توکلی   (1391)  و براساس پرسشنامه اضطراب حالت-صفت اشپیلبرگر (STAI) طراحی شده است.  پرسشنامه مذکور، پس از ساخته شدن، از نظر مفهومی و دقت بکارگیری کلمات معادل و جمله بندی مناسب توسط چند تن ازمتخصصان روان شناسی مورد مقایسه و بازبینی قرار گرفته است. این پرسشنامه بر روی321   زن و مرد (131  زن و  10 مرد ) مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر تهران اجرا شده است.

این پرسشنامه که از نوع مداد- کاغذی و خودگزارش دهی است، مشتمل بر 20 گویه می باشد.

همراه با  1 مقاله پایه ای رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.