پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه استاندارد رهبری هوشمند سیدانمانلاکا (2002)

پرسشنامه استاندارد رهبری هوشمند سیدانمانلاکا (2002)

امروزه محیط سازمانها به شدت در حال تغییر است، تغییرات سریع و محسوس در عرصه های مختلف علم و فناوری به طور فزایندهای فرآینده ای جامعه بشری را تحت تأثیر قرار داده است، به طوریکه سازمان های سنتی دیگر قادر به هماهنگی با این تغییرات نیستند و تنها سازمانی شانس بقاء دارد که بتواند خود را پیوسته با تغییرات محیطی پیرامون خود وفق دهد. بنابراین سازمان ها به منظور سازگاری با محیط خود، به دنبال بهترین راه-کارها هستند تا بتوانند به مزیت های رقابتی دست پیدا کنند(شفیعی و الهی قمشه ای، 1398).

رهبری هوشمند شکلی از رهبری و یک تبادل نظر بین رهبر و پیروان در موقعیت خاص است که به یاری یکدیگر برای رسیدن به یک بینش مشترک به طور اثربخش فعالیت می‌کنند. این فرایند در یک سیستم و سازمان مشخص باارزشها و فرهنگ مشارکتی روی می‌دهد. سایدان مانالاکا(2002) مدل رهبری هوشمند را با مولفه های رهبری عقلانی، رهبری هیجانی و رهبری معنوی ارائه می دهد و اظهار می دارد که رهبری هوشمند پیروان را در سه بعد عقلانی، هیجانی و معنوی هدایت می کند.

پرسشنامه مذکور بر اساس مولفه های رهبری هوشمند سیدانمانلاکا (2002) تدوین شده است. این پرسشنامه توسط طاوسی(1393) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه شامل سه بعد رهبری عقلایی، رهبری هیجانی و رهبری معنوی می باشد. که شامل 23 سوال بسته پاسخ می باشد طیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد. پایایی و روایی این پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است .

3 مقاله رایگان

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *