پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده

پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده

خانواده، جامعه ای کوچک به شمار می رود و تأثیر زیادی بر زندگی فردی و اجتماعی دارد. فضای خانواده به لحاظ کیفیت تعاملات، یکی از عوامل مهم اثرگذار بر روحیات اعضای آن بوده و حوزه وسیعی از مطالعات خانواده درمانگران و روانشناسان سیستمی را تشکیل می‏دهد.  از مفاهیم مهم و برجسته در مطالعات خانواده، مفهوم همبستگی است . همبستگی به معنای وحدت، وفاق و وفاداری است که برخاسته از علایق،احساسات ، همدلی و کنش های مشترک است.این توافق مشترک ، حائز یک معنای اخلاقی است که متضمن وجود یک اندیشه ،یک وظیفه یا الزام متقابل است. در حقیقت ،همبستگی پدیده ای است که بر پایه آن در سطح یک گروه یا یک جامعه ، اعضا به یکدیگر وابسته و متقابلا نیازمند یکدیگر هستند.مقیاس انطباق پذیری و همبستگی خانواده» یک ابزار ۲۰ سوالی است که توسط دیوید اچ.اولسون، جویسی پورتنر ، و یو آف لوی،  برای سنجش دو بعد عمدۀ عملکرد خانواده ، یعنی همبستگی و انطباق پذیری تدوین شده است.

به همراه ۴ مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.