به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

نکاتی پیرامون بیان مسأله در پایان نامه نویسی (بخش 2)

0

ارتباط بين مساله با عنوان وموضوع تحقيق

   اولين گام در هر تحقيق ،انتخاب يك موضوع است ،براي انتخاب آن ،فرمول وقاعده خاصي وجود ندارد:

   راه هاي انتخاب موضوع تحقيق

´تجارب شخصي

´كنجكاوي در اطلاعات منتشره ازسوي رسانه ها

´بهره گيري ازدانش قلمرو تخصصي

´تمايل به حل مساله

´فرصت ها وتهديدات پيش آمده

´ارزش هاي فردي

´وقايع زندگي روزمره

فنون درك مساله تحقيق از عنوان تحقيق

1-آزمون نظريه ها،مدل ها وروش هاي مطروحه در ادبيات قلمرو تخصصي

2-بحث بر سر ايده با ديگران

3-بكارگيري يك محتواي خاص

4-تعريف اهداف وخواسته مورد نظر از تحقيق

تبديل موضوع به مساله تحقيق

مراحل اين فرايند به شرح زير است :

مرحله اول : توجه به جوانب سؤال برانگيزموضوع

مرحله دوم : تعيين هدف تحقيق

مرحله سوم : بيان موضوع به صورت يك رشته سؤال

مرحله چهارم : فرضيه سازي به عنوان پاسخ هاي احتمالي

رابطه بيان مساله و نوع تحقيق

1- بيان مساله درتحقيق توصيفي

2- بيان مساله در تحقيق تبييني

   الف) تبيين به معناي جستجوي علل (نتايج)

    ب) تبيين به معناي بررسي يك انديشه ساده  

    ج) تبيين به معناي بررسي انديشه هاي پيچيده تر

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.