تحلیل داده های آماری

نحوه نوشتن اسامی نویسندگان مقاله

نحوه نوشتن اسامی نویسندگان مقاله

نحوه نوشتن اسامی نویسندگان مقاله

ساعدنیوز: دانشگاه های مختلف قوانین خاصی در نوشتن ترتیب نویسندگان در یک مقاله دارد.در این متن به بررسی و چگونگی ترتیب نوشتن نویسندگان در نگارش مقاله می پردازیم.

نویسنده یک مقاله ی پژوهشی کیست؟

نویسنده یک مقاله ی پژوهشی کسی است که بخشی از کار تحقیق را برعهده‌گرفته باشد. تمام دانشجویانی که در یک تحقیق علمی شرکت داشته‌اند نویسندگان مقاله محسوب می‌شوند. هر نویسنده می‌بایست دریکی از بخش‌های زیر فعالیت مؤثر داشته باشد:
تحقیقات: نویسنده مقاله می‌تواند علمی در بخش ایده، طراحی، اجرا و یا ارزیابی داده‌ها به نحو چشمگیری شرکت داشته باشد.
تألیف: نویسنده می‌تواند در تهیه پیش‌نویس و بازخوانی یا ویرایش مقاله شرکت مؤثر داشته باشد.
تأیید: پیش‌نویس تهیه‌شده توسط این نویسنده تأییدشده و برای انتشار ارسال می‌شود.

لازم به ذکر است که مدیریت، سرمایه‌گذار و ناظرین یک تیم تحقیقاتی، نویسندگان مقاله محسوب نمی‌شوند.

پرسشنامه استاندارد (دارای روایی، پایایی، روش نمره گذاری و منبع داخل و پایان متن )

مبانی نظری و پژوهشی

نویسنده راهبر یک مقاله پژوهشی کیست؟ (corresponding author)

نویسنده راهبر درواقع مسئول تهیه پیش‌نویس مقاله محسوب می‌شود و همچنین نقش مدیریت و مسئولیت موارد مربوط به تهیه و چاپ مقاله را عهده‌دار است. البته این شخص مدیر پروژه تحقیقاتی نیست. برخی از مسئولیت‌های نویسنده راهبر عبارت‌اند از:
تهیه لیست نویسندگان مقاله بر اساس معیار
تهیه پیش‌نویس و ارسال به تمام نویسندگان همکار و هماهنگی و تأیید پیش‌نویس
حفظ یکپارچگی تحقیقات و اطمینان از صحت و دقت امور.

نویسندگان مقاله همکار

تمامی پژوهشگرانی هستند که در تألیف، تأیید و صحت مقاله تلاش کرده‌اند. نویسندگان همکار می‌بایست در درج ترتیب نام نویسندگان مقاله توافق داشته باشند.
لازم به ذکر است که در نگارش نام نویسندگان مقاله نمی‌بایست از نام افراد سرشناس و یا صاحب‌نام به‌منظور کسب اعتبار برای مقاله استفاده کرد. علاوه بر آن لیست نویسندگان مقاله مکانی برای اعتباربخشی به افرادی که هیچ تلاشی نداشته‌اند نیز نیست. کسانی که به هر دلیلی در پاره‌ای از امور شرکت داشته‌اند ولی فعالیت خود را با پژوهش قطع کرده‌اند نمی‌توانند در زمره نویسندگان مقاله محسوب شوند.

ترتیب نویسندگان در مقالات و پایان نامه های خود دانشجو

در چنین مقالاتی رسم برنگارش نام دانشجو در اول است. اعضای هیئت‌علمی به ترتیب نویسندگان دوم و سوم تلقی می‌شوند. حتی در پایان‌نامه‌های دانشجویی فارسی نیز اخلاق حکم می‌کند نام دانشجو به‌عنوان نویسنده اول نوشته شود. در پایان‌نامه‌های دانشجویی، استاد راهنما می‌توانند امتیازات خود را بگیرند. چنانچه یک دانشجوی کارشناسی ارشد تمایل داشته باشد در دوره دکترا روی همان موضوع تحقیق انجام دهد این ایده می‌تواند به نام او ثبت شود. لذا ضروری است که اساتید اجازه دهند نام دانشجو به‌عنوان نویسنده اول نوشته شود تا ایده به نام دانشجو ثبت شود.
البته درصورتی‌که دانشجو مقاله را تهیه کند و برای نگارش به زبان انگلیسی توانایی لازم را نداشته باشد و بخواهد از اعضای هیئت‌علمی کمک بگیرد، درواقع نام نویسنده مقاله انگلیسی می‌بایست اول نوشته شود مگر اینکه استاد اجازه نگارش نام دانشجو را به‌عنوان نویسنده اول مقاله صادر کند. در این زمینه می‌توانید از سایت‌های ترجمه نیز استفاده کنید.

در رساله های دکترای تخصصی که دارای 2 استاد راهنما و یا بیشتر هستند، تصمیم در خصوص مسئول مکاتبات با توافق استادان راهنما صورت خواهد گرفت.

در قسمت نویسندگان، فقط نام نویسندگانی اعلام می شود که در تحقیقات، گردآوري مطالب و نگارش مقاله همکاري داشته اند. به افرادي که در ترجمه، تهیه عکس ها و نقشه ها و … همکاري داشته اند، در قسمت تشکر و تقدیر (Acknowledgement) اشاره می شود، بنابراین افزودن نام افراد غیر مرتبط در مقالات تولید شده قابل توجیه نیست و به عنوان تخلف علمی قابل پیگیري است.به مقاله مذکور نمره اي تعلق نمی گیرد و ملاك تسویه حساب نیز قرار نمی گیرد. آوردن نام افراد دیگر در مواردي مجاز است که طی قراردادي با موسسات خارج از دانشگاه و تایید معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، این مجوز به افراد با سهم معینی در مقاله داده شده باشد.

تبصره: در صورتی که بودجه پژوهش از محل دانشگاه آزاد تامین نمی شود، تابع تفاهم نامه مشترک با استادان/استادان راهنما خواهد بود.

ترتیب نویسندگان در مقالات و پایان نامه هایی که توسط استاد راهنما پیشنهاد شده است:

در برخی از موارد هیئت‌علمی، یک ایده پژوهشی را در قالب یک پایان‌نامه در اختیار دانشجو قرار می‌دهد و حتی برخی از هزینه‌ها را هم از محل اعتبار و گرنت خود می‌پردازند و کار را به دانشجو می‌سپارند. در چنین مواردی معمولاً ترتیب نام نویسندگان مقاله به‌صورت توافقی انجام می‌شود و در اکثر موارد نویسنده اول عضو هیئت‌علمی است و نویسنده دوم و مسئول هم دانشجویی است که کار را به اتمام رسانده است.
به‌طورکلی می‌توان گفت ایده اصلی مقاله و انجام بیش از ۵۰ درصد از پژوهش تعیین‌کننده نام نویسنده اول مقاله است و قانون نوشته‌شده‌ای در این مورد وجود ندارد و بستگی به توافق طرفین و همکاران ترتیب نام نویسندگان مقاله مشخص می‌شوند. گاهی دیده‌شده است که برخی از نویسندگان می‌خواهند نامشان در لیست نویسندگان مقاله هم به‌عنوان نویسنده راهبر و هم نویسنده اول باشد درحالی‌که بسیار کمتر از ۵۰ درصد پژوهش را بر عهده داشته‌اند در این موارد اختلافات ایجادشده مانع از ادامه کار و تکمیل مقاله پژوهشی خواهد شد و افراد از ادامه کار انصراف می‌دهند که درهرصورت به ضرر جامعه علمی و پژوهشی منجر خواهد شد.

وابستگی سازمانی (Affiliation)

مقاله هایی که فقط به نام دانشگاه، بدون ذکر نام واحد مربوط ارائه شوند، تشویق نخواهند شد.
عنوانی مانند: دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات یا مشابه آن و همچنین معادل انگلیسی آن مانند: Islamic Azad University of Science and Research Branch از نظر حقوقی نادرست است و باید در نظر داشت که نام واحدهاي دانشگاه باید با واژه Branch به نام دانشگاه آزاد اسلامی متصل شوند.

دانشجو موظف است در مقاله اي که مستخرج از پایان نامه یا رساله باشد فقط نشانی واحدي را ثبت نماید که در آنجا تحصیل می کند. فقط نام یک واحد باید همراه با نام دانشگاه براي معرفی نویسنده نوشته شود. نویسندگانی که با چند واحد دانشگاهی همکاري دارند، مجازند فقط نام واحدي را که در آن به صورت تمام وقت فعالیت میکنند اعلام نمایند. اعضاي هیات علمی باید خود را فقط به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه معرفی کنند و از بیان پست هاي اجرایی در مقالات خودداري نمایند.

روش آدرس دهی مقاله ها :

الف: مقاله هاي انگلیسی

The name of the department, The name of the branch, Islamic Azad University, The name of city, Iran

Example:
Department of Agricultural Management, Sabzevar Branch, Islamic Azad University, Sabzevar, Iran

ب: مقاله هاي فارسی : 

نام گروه، نام واحد، دانشگاه آزاد اسلامی ،نام شهر، ایران
مثال: گروه مدیریت کشاورزي، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

ج: در مورد مقاله هاي مستخرج از پایان نامه ها ورساله هاي علوم پزشکی، درج نام واحد ودانشگاه آزاد اسلامی در مقاله براي مثال به شرح زیر است:

Department of Anatomy, Sabzevar Medical Sciences Branch, , Islamic Azad University, Sabzevar,Iran

نحوه آدرس دهی مقاله هایی که توسط باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان دانشگاه آزاد اسلامی چاپ می شوند، باید نام باشگاه و نام واحد هردو به عنوان آدرس نویسنده به صورت زیر درج شود:

الف : مقاله هاي انگلیسی:

Young Research and Elite Club, Sabzevar Branch, Islamic Azad University, Sabzevar, Iran

ب: مقاله هاي فارسی:

باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

  نحوه نگارش افلیکشن مقاله affiliation یا نشانی نویسندگان برای دانشجویان و اساتید دانشگاه پیام نور 

طبق آیین نامه تشویق مقالات دانشگاه پیام نور مرتبه علمی، نام گروه علمی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی ۱۹۳۹۵-۳۶۹۷ ، تهران، ایران

Department of…, Payame Noor University (PNU), P.O. Box, 19395-3697, Tehran, Iran

نکته:

علام نوع وابستگی به دانشگاه (استاد، استادیار، دانشیار، عضو هیات علمی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشجوي کارشناسی ارشد) الزامی نیست ولیکن می تواند به شرط عدم استفاده از حروف ربط قبل از نام دانشگاه آورده شود.درج نام کامل دانشگاه و واحد با عبارات بالایی الزامی بوده وبایستی توسط علامت ، از سایر عبارات مجزا گردد.

افرادي که نام فامیلشان بیش از دو قسمت است، پیشنهاد می شود نام فامیل خود را بدون فاصله و مطابق مثال زیر ذکر کنند: 
سعید حسینی تهرانی Saeed Hosseinitehrani

در صورتی که دانشجوي دکتري تخصصی، در یکی از واحد هاي دانشگاه آزاد اسلامی، عضو هیات علمی باشد، نمی تواند مقالات مؤظفی یا غیر مؤظفی حاصل از پایان نامه را به نام واحد خود ارائه دهد.

برگرفته از: ساعد نیوز

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *