مقاله نویسی

نحوه امتیازدهی به فعالیتهای پژوهشی

نحوه امتیازدهی به فعالیتهای پژوهشی

نحوه امتیازدهی به فعالیتهای پژوهشی

یکی از اصلی ترین ملاکهای سنجش دانشجویان و اساتید در دوره های مختلف داشتن یک رزومه قوی می‌باشد اما اینکه چه معیارهایی عامل اصلی تقویت رزومه می‌باشد را در این مطلب برای شما گردآوری کرده ایم.

اهمیت نگارش و چاپ مقاله و امتیازهای آن

در قسمت قبلی به طور اجمالی به اهمیت نگارش و چاپ مقالات علمی اشاراتی داشتیم. بهتر است که کمی دقیق تر وارد این حوزه شویم و از مزایایی بگوییم که نوشتن مقاله و انتشار آن برایتان به همراه خواهد داشت.

اغلب پژوهشگران دوست دارند تا نتایج کار علمی آن­ها در یک مجله چاپ شده و از این طریق به سمع و نظر دیگران برسد. چاپ مقاله در یک مجله خوب و معتبر یکی از مهم­ ترین مراحل فعالیت­ های پژوهشی یک فرد است که می­ تواند در رزومه علمی و کاری وی نیز نقش مهمی ایفا کند و وزنه سنگینی در آن باشد.

ینه علمی وجود دارند که نگارش اثر برای آنها باید توأم با رعایت اصولی خاص باشد. اگر بخواهیم مزایا و اهمیت نگارش و چاپ مقاله را عنوان کنیم به موارد زیر می رسیم:

 • دانشجویان مقطع دکتری برای دفاع از تِز خود نیاز به پذیرش یک مقاله علمی -پژوهشی دارند؛
 • اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با داشتن مقالات علمی پژوهشی منتشر شده در نشریات داخلی، امکان ارتقا درجه پیدا می کنند؛
 • داشتن مقالات علمی معتبر در استخدام متقاضیان برای هیأت علمی نقش مهمی دارد؛
 • چاپ مقالات علمی پژوهشی معتبر، نگارنده را در دسته بندی نخبگان قرار می دهد و نخبگان از خدماتی مانند دریافت وام های دانش بنیان و معافیت سربازی و… بهره مند می شوند؛
 • دانشگاه های خارجی برای پذیرش افراد به رزومه آنها و مقالات معتبری که به چاپ رسانده اند هم دقت زیادی دارند؛
 • برای پذیرش در مصاحبه دکتری و قبولی در این مقطع، مقالات علمی می توانند نظر هیأت داوران اساتید را نسبت به دانشجو مثبت کنند و برای او امتیازی در فرایند پذیرش محسوب شوند؛
 • با وجود ارائه نتایج پژوهش های خود در نشریات معتبر و بین المللی، امکان جذب سرمایه گذار و استخدام در شرکت های بزرگ به وجود می آید؛
 • و… .

در حالت کلی انتشار یک مقاله برای دانشجویان در رابطه با هر یک از موارد فوق کاملا ضروری است اما اینکه هر یک از مجلات چه امتیازی دارد و تا چه حد موجب تقویت رزومه می شود را به صورت کامل در جداول زیر مطالعه فرمایید.

امتیازات چاپ مقاله در مجلات ایمپکت دار بصورت زیر است:

 • اکسپت و چاپ مقاله در مجلات علمی خارجی با ضریب تاثیر بالا از طرح پژوهشی دانشجو 6-7 امتیاز دارد.
 • اکسپت و چاپ مقاله در مجلات علمی خارجی با ضریب تاثیر بالا خارج از طرح پژوهشی دانشجو 5-7 امتیاز دارد.
 • اکسپت و چاپ مقاله در مجلات علمی خارجی با ضریب تاثیر پایین از طرح پژوهشی دانشجو 5-6 امتیاز دارد.
 • اکسپت و چاپ مقاله در مجلات علمی خارجی با ضریب تاثیر بالا خارج از طرح پژوهشی دانشجو 4-6 امتیاز دارد.

امتیاز چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی داخلی در مصاحبه دکترای دانشگاه های داخل کشور به قرار زیر است.

 • ​​​​اکسپت و چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی داخلی از طرح پژوهشی دانشجو 2-6 امتیاز دارد.
 • ​​​​اکسپت و چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی داخلی خارج از طرح پژوهشی دانشجو 2-5 امتیاز دارد.
 • اکسپت و چاپ مقاله علمی ترویجی در مجلات داخلی و خارجی
تصویر

امتیازات پذیرش و چاپ مقاله علمی ترویجی در مجلات داخلی و خارجی به قرار زیر است:

 • ​​​​اکسپت و چاپ مقاله در مجلات علمی ترویجی داخلی از طرح پژوهشی دانشجو 1-4 امتیاز دارد.
 • ​​​​اکسپت و چاپ مقاله در مجلات علمی ترویجی داخلی خارج از طرح پژوهشی دانشجو 1-3 امتیاز دارد.
 • ​​​​اکسپت و چاپ مقاله در مجلات علمی داخلی که دارای ناشر و هیات تحریریه از طرح پژوهشی دانشجو تا 2 امتیاز دارد.
 • ​​​​اکسپت و چاپ مقاله در مجلات علمی داخلی که دارای ناشر و هیات تحریریه خارج از طرح پژوهشی دانشجو تا 2 امتیاز

امتیازات پذیرش مقاله در این همایش ها به قرار زیر است:

 • اکسپت مقاله و چاپ مقاله در همایش بین المللی خارجی زبان 1-2 امتیاز دارد.
 • اکسپت مقاله و چاپ مقاله در همایش بین المللی فارسی زبان 1-75/1 امتیاز دارد.
 • اکسپت مقاله و چاپ مقاله در همایش ملی یا منطقه ای 1-5/1 امتیاز دارد.
ردیفنوع مقالهایندکس مجله ی مقاله چاپیامتیاز
1مقاله تحقیقی اصیل (Orginal) و مروری (با حداقل 3 مقاله از نویسنده در منابع همان مقاله مروری)ISI دارای ضریب تاثیر بالاتر از یک ، Medlineتا 7 امتیاز
ISI دارای ضریب تاثیر تا یک ، Pubmedتا 6 امتیاز
ISI بدون ضریب تاثیر ، Scopus ،تا 5 امتیاز
Embase ، Cinhal ، Psych Info ، Chemical Abstract ، Biological Abstractتا 3.5 امتیاز
مجلات نمایه شده در سایر ایندکسها در مجلات داخلی سطح 1تا 3.5 امتیاز
مجلات نمایه شده سایر ایندکسها در مجلات خارجی و داخلی سطح 2تا 3 امتیاز
مجلات نمایه شده در سایر ایندکسها در مجلات خارجیتا 2 امتیاز
مجلات علمی پژوهشی بدون نمایهتا 1.75 امتیاز
مجلات علمی ترویجیتا1.5 امتیاز
مجلات علمیتا 1 امتیاز
مقالات ارائه شده در همایش های خارجی در صورت چاپ به صورت مقاله تحقیقی ( Proccding )تا 1.5
مقالات ارائه شده در در همایش های داخلی صورت چاپ به صورت مقاله تحقیقی ( Proccding )تا 1 امتیاز
مقالات ارائه شده در همایش های خارجی (ارائه دهنده مقاله براساس گواهی )تا 1 امتیاز
مقالات ارائه شده در همایش های داخلی (ارائه دهنده مقاله براساس گواهی )تا 0.5 امتیاز
2Short Communiction/ Brief Communication/ Rapid Communicationبرای مقالات ذکر شده 5/0 ردیف 1 قابل احتساب می باشد
3Research letter /case reportبرای مقالات ذکر شده 33/0ردیف 1 قابل احتساب می باشد
4Letter to editorبرای مقالات ذکر شده 25/0 ردیف 1 قابل احتساب می باشد

راههای تقویت رزومه دکتری

تبصره 1: محاسبه امتیاز مجلات داخلی منوط به نمایه بودن آنها در پایگاه استنادی ISC می باشد.

تبصره 2: لیست مجلات داخلی به تفکیک محل نمایه بودن و سطح هر مجله در سایت دبیرخانه کمیسیون نشریات علوم پزشکی به آدرس : http://www.hbi.ir یا http://commission.hbi.ir در دسترس می باشد.

تبصره 3: ملاک ارزیابی مقاله در مجلات داخلی وضعیت اعتبار مجله در زمان اخذ پذیرش مقاله می باشد.

تبصره 4: کلیه فعالیتهای علمی ارائه شده بایستی به نام دانشگاه مربوط یا مراکز تحقیقاتی وابسته به این دانشگاه باشد(بند ب ردیف5 دستورالعمل ترفیع) همچنین ارسال مدارک به طور کامل به همراه ایندکس مجله الزامی می باشد.

تبصره 5: حداقل 60 درصد امتیازات برای مرتبه استادیار به بالا(بند ب ردیف2 دستورالعمل ترفیع) و 40 درصد امتیازات برای مرتبه مربی(بند ب ردیف3 دستورالعمل ترفیع) از مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی و یا علمی پژوهشی الزامی است.

تبصره 6: در صورت عدم کسب امتیاز ، می توان از امتیاز پژوهشی(تا 2 امتیاز) به عنوان جایگزین برای دو سال بعد استفاده کرد. اجرای این مورد منوط به این است که در ذخیره پژوهشی به میزان لازم امتیاز حاصل از چاپ مقاله وجود داشته باشد. (بند ب ردیف6 دستورالعمل ترفیع)

تبصره 7: در موارد خاص عدم کسب امتیاز، تصمیم گیری بر عهده شورای تخصصی پژوهش و فناوری خواهد بود.

تبصره 8: نامه پذیرش مقاله نیز قابل قبول است . بدیهی است ارایه مقاله ای که قبلا امتیاز آن در ترفیع سالانه لحاظ شده است مورد محاسبه قرار نخواهد گرفت.

تبصره 9: نحوه محاسبه و توزیع امتیاز برای فعالیتهای مشترک بر اساس جدول زیر می باشد.

تعدادهمکاران(نفر)سهم هر نفر از امتیاز بر مبنای امتیاز اولیهمجموع ضرایب
اولبقیه همکاران
1100 %——
290 %60 %150 %
380 %50 %180 %
470 %40 %190 %
560 %30 %180 %
6 و بالاتر50 %25 % ≥175 %

البته قابل ذکر است که تنها راه بای تقویت رزومه ارائه مقاله نیست و راههای بسیاری برای تقویت رزومه لازم است که به ترتیب زیر می باشند.

ارائه خلاصه مقالات درکنگره ها و سمینارها

تعریف- منظور ازکنگره یا سمینار مجمعی است که جهت ارائه نتایج تحقیقاتی برگزار شده و دارای فراخوان و کتابچه خلاصه مقالات است. نام دانشجو می بایست جزو نویسندگان خلاصه مقاله باشد.

نحوه امتیازدهی:

 • به ازای هر مورد سخنرانی در همایش های داخلی (۱) و یا ارائه پوستر در همایش های داخلی (۵/.)و خارجی (۱) امتیاز
 • به ازای هر مورد سخنرانی در همایش های خارجی: (۳) امتیاز
 • به ازای هر مورد خلاصه مقاله ایندکس شده در ISI به صورت Abstract Meeting : (۲) امتیاز
 • به ازای هر مورد Proceeding نمایه شده در ISI : (۳) امتیاز

تبصره ۱: هر خلاصه مقاله تنها از یکی از موارد فوق می تواند امتیاز کسب نماید.

تبصره ۲: در صورت کسب عنوان مقاله برتر در کنگره به ازای هر مقاله در همایش داخلی، (۲) امتیاز و در همایش خارجی (۳) امتیاز، اضافه بر امتیازات فوق تعلق می گیرد.

تبصره ۳: حداکثر (۵۰%) از خلاصه مقالات می تواند مربوط به کنگره های دانشجویی باشد.

تبصره ۴: حداکثر امتیاز قابل تخصیص از این ماده، (۱۵) امتیاز می باشد.

انتشارکتاب

تعریف – منظور از انتشار کتاب، تالیف کتابی است که نام دانشجو جزو نویسندگان آن بوده و به تایید معاونت پژوهشی یا آموزشی دانشگاه رسیده باشد.

نحوه امتیاز دهی

 • امتیاز انتشار کتاب توسط شورای انتشارات دانشگاه تعیین و محاسبه خواهد شد.

تبصره – حداکثر امتیاز قابل اختصاص از این ماده (۱۵) امتیاز است.

مجری یا همکاری در اجرای طرح های تحقیقاتی

تعریف – منظور از همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی، قرار داشتن نام دانشجو در جدول همکاران اصلی یا مجری طرح (در پروپوزال) مصوب شورای پژوهشی دانشگاه (یا سایر مراجع دارای تفویض اختیار جهت تصویب طرح) بوده و می بایست تأییدیه پایان طرح را داشته باشد.

طرح چند مرکزی داخلی: طرحی است که با همکاری چند دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی داخل کشور انجام شده باشد.

طرح چند مرکزی خارجی: طرحی است که با همکاری علمی مراکز و دانشکاههای خارج از کشور انجام شده باشد.

نحوه امتیازدهی:

 • به ازای هر مورد طرح تحقیقاتی به عنوان همکار: (۳) امتیاز
 • به ازای هر مورد طرح تحقیقاتی به عنوان مجری (۵) امتیاز
 • در صورتی که طرح چند مرکزی داخلی باشد امتیاز پایه در ضریب (۲/۱) ضرب می شود.
 • در صورتی که طرح چند مرکزی خارجی باشد امتیاز پایه در ضریب (۵/۱) ضرب می شود.
 • چنانچه طرح مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی باشد امتیاز پایه در ضریب (۲/۱) ضرب می شود.

تبصره: حداکثر امتیاز قابل تخصیص از این ماده (۱۵) امتیاز می باشد.

فعالیت در کمیته تحقیقات دانشجویی

تعریف- فعالان در کمیته تحقیقات دانشجویی، شامل دانشجویانی هستند که علاوه بر عضویت در کمیته در یکی از محورهای زیر بر اساس مستندات موجود و طبق گواهی کتبی سرپرست کمیته فعالیت نموده باشند:

عضویت در شورای مرکزی کمیته

دبیری کمیته

همکاری در برگزاری همایش ها، کنگره ها و ژورنال کلاب ها

تدریس در کارگاه های آموزشی

نحوه امتیازدهی:

 • دبیر به ازای هر سال فعالیت از (۶-۲) امتیاز با نظر سرپرست کمیته و بر اساس تیپ دانشگاهی و تعداد اعضای فعال کمیته
 • عضویت در شورای مرکزی، همکاری اجرایی در برگزاری همایش ها و کنگره ها به ازای هر (۵۰) ساعت (۱) امتیاز
 • عضویت در شورای پژوهشی و همکاری علمی در برگزاری ژورنال کلابهای دانشجویی، همایش ها و کنگره ها به ازای هر (۲۵) ساعت (۱) امتیاز
 • تدریس در کارگاه های برگزار شده توسط کمیته تحقیقات دانشجویی (با ارائه برنامه کارگاه و گواهی کتبی کمیته)، به ازای هر (۱۰) ساعت تدریس در کارگاه (۱) امتیاز

تبصره ۱- همکاری علمی در کنگره ها و همایش ها شامل ارائه خلاصه مقالات نمی باشد.

تبصره ۲- حداکثر امتیازی که از این ماده قابل کسب است، (۲۵) امتیاز است.

تبصره ۳- تمامی موارد فوق می بایست به تأیید معاون پژوهشی دانشگاه برسد.

نوآوری، اختراع، اکتشاف، ثبت ژن

تعریف-منظور مواردی است که دارای گواهی نامه ثبت اختراع از اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی بوده و یا در مراجع معتبر خارج از کشور ثبت شده باشد و همچنین به تأیید کمیته ابداعات و اختراعات دانشگاه رسیده و توسط آن کمیته بر اساس قانون ارتقاء اعضای هیأت علمی، امتیاز دهی شده باشد.

نحوه امتیاز دهی:

حداکثر تا (۲۰) امتیاز از این ماده قابل اکتساب است.

حد نصاب امتیازات

حداقل امتیاز لازم کسب شده از مواد ۷گانه فوق، جهت معرفی به عنوان دانشجوی پژوهشگر، در مقطع لیسانس (۵۵) امتیاز (بدون درنظر گرفتن امتیاز حاصل از پایان نامه)، در مقطع دکترای حرفه ای و کارشناسی ارشد (۹۵) امتیاز و در مقطع PhD غیر بالینی، ۱۱۵ امتیاز می باشد.

تبصره – دانشجویان دانشگاه های تیپ ۲ و دانشگاه های ارتش و شاهد با احراز ۹۰% و تیپ ۳ با احراز ۸۰% از امتیاز حدنصاب مقطع تحصیلی مربوطه، با رعایت حداقل های ذکر شده در موارد مختلف، به عنوان دانشجوی پژوهشگر درنظر گرفته می شوند.

برگرفته از: ساعد نیوز

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *