به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

موضوعات پایان نامه رشته علوم اقتصادی

0

موضوعات پایان نامه رشته علوم اقتصادی

موضوعات پایان نامه رشته علوم اقتصادی
موضوعات پایان نامه رشته علوم اقتصادی

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته علوم اقتصادی

لیست موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه رشته علوم اقتصادی:

تعیین مدل توزیع اعتبارات عمرانی در آموزش و پرورش استان گیلان

عوامل موثر بر کسری حساب جاری ایران

بررسی نقش خروج کارگاه‌های کمتر از ۵‎ نفر از مشمولیت قانون کار در اشتغال این کارگاه‌ها در ایران

تخمین تابع تقاضایی اینترنت خانوارها در شهر تهران

یکپارچگی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه

تاثیر تغییرات نرخ حق بیمه تامین اجتماعی بر هزینه تولید و اشتغال در صنعت کاشی – سرامیک

پیش بینی قیمت سهام با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک

استقلال بانک مرکزی و جایگاه آن در نظام پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران

تخمین رابطه بین بیکاری و تورم در اقتصاد ایران

ارزیابی تاثیر نظام ارز شناور بر واردات، صادرات غیر نفتی و سطح عمومی قیمتها

تخمین تابع تقاضای بنزین در ایران برای دوره زمانی ??-‎????

بررسی بیماری هلندی در اقتصاد ایران

برآورد ظرفیت مالیاتی استان همدان

بررسی آثار متقابل رشد اقتصادی و توزیع در آمد در ایران (????-‎????)

نقش صندوق توسعه ملی در ثبات و اصلاح ساختار اقتصادی ایران (مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر)

تبیین رابطه تورم و رشد اقتصادی در ایران۱۳۸۲-۱۳۳۸

اثر تورم بر بازده واقعی سهام بورس تهران (TEPIX‎)

بررسی مقایسه‌ای ارتباط مخارج تحقیق و توسعه با رشد اقتصادی در کشورهای OECD و کشورهای OPEC

بررسی رابطه تجربی بین حجم معاملات، بازده سهام و نوسانات بازده در بورس اوراق بهادار تهران

سازگاری بهره‌برداری از منابع طبیعی با توسعه پایدار در اسلام

تجزیه و تحلیل وضعیت و روند سرمایه‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی در اقتصاد ایران

بررسی نظری تئوری‌های مزد- بهره‌وری نیروی انسانی از منظر اسلام

اثرات نامتقارن شوکهای پولی بر تولید و قیمت در ایران

پتانسیل‌سنجی اقتصادی تولید اتانول از پسماند نیشکر و امکان جایگزینی آن با بنزین

تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی عوامل موثر در توسعه غیر نفتی ایران

بررسی مسائل اقتصادی عمده دولتهای اولیه اسلامی (تا پایان دوران عباسیان اول)

کسری بودجه علل ایجاد و ارزیابی راههای تامین آن در ایران(??-‎????)

وقف و آثار اقتصادی – اجتماعی آن

بهینه‌یابی الگوی زراعی محصولات عمده مطالعه موردی (شهرستان تربت حیدریه)

بررسی و تخمین تابع تولید چغندر قند در استان خراسان

تعیین شرایط تعادلی عرضه کنندگان (حداکثر کردن سود) حمل جاده‌ای کالا

اندازه مطلوب فعالیتهای اقتصادی دولت در ایران

تخمین تابع تقاضا برای آب آشامیدنی و سیاستهای قیمت‌گذاری آن

مدل عرضه و تقاضای گوشت در ایران

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۳/۰۰۰۲۳ آموزش فنی و حرفه‌ای/ توسعه اقتصادی Economic development‎/ ایران Iran‎/ برنامه‌ریزی آموزشی Educational planning‎/ نیروی انسانی/ انقلاب اسلامی/ مدلهای اقتصادی آموزش و پرورش

زمینه‌های اقتصادی فقر در ایران

پیش‌بینی نیازهای وارداتی سیمان و فولاد (مصالح ساختمانی اساسی) در پایان برنامه پنجساله دوم ( ‎????

بررسی روند نابرابری اقتصاد منطقه‌ای و رابطه آن با مراحل رشد و توسعه در اقتصاد ایران

مقررات‌زدایی در بخش بازرگانی داخلی در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده

اثر جهانی شدن فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT‎) بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی(OIC‎)

بررسی حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالیان اخیر (????-‎????)

تاثیر ریسک بر نوسان بازدهی سهام در ایران

مقایسه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT‎) بر بهره‌وری در کشورهای آسیایی و اروپایی

محاسبه توان رقابتی صنعت پتروشیمی ایران (مطالعه موردی: مجتمع پتروشیمی تبریز)

بررسی اثر آزادسازی تجاری بر نابرابری دستمزدها در ایران سالهای ????-‎????

رابطه بین تورم و حجم پول در ایران

تخمین تابع تقاضای پول در ایران با استفاده از سری‌های زمانی و همجمعی

اندازه‌گیری و بررسی کارایی در بانکهای تجاری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها در ایران (مطالعه موردی بانک ملی)

بررسی وضعیت بازار خدمات (خدمات توریسم و حمل و نقل) در کشورهای عضو گروه D-A‎ و شناسائی پتانسیلها و مزیت‌ها در این کشورها

گامی به سوی شاخص عدالت با استفاده از HDI‎، PI‎ وGC‎، با رویکرد منطق فازی (مطالعه موردی ایران)

بررسی تأثیر توسعه مالی بر فقر و نابرابری در کشورهای عضو اوپک(OPEC‎) با تأکید بر ایران

بررسی چالش‌ها و فرصتهای سرمایه‌گذاری در افغانستان

برآورد کششهای تقاضای کالاها و خدمات مشمول مالیات بر مصرف و فروش در ایران

تحلیل سیستمی نظام بانکی درایران: رویکرد برنامه‌ریزی

عوامل موثر بر فرار سرمایه در ایران

آزمون رابطه آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک

رابطه ابزارهای سیاستی دولت با نوسانات اقتصادی ایران

تقاضای تماشای مسابقات لیگ برتر فوتبال در ایران در فصل ۸۵/‎۱۳۸۴

اثرات نامتقارن سیاست مالی بر مصرف خصوصی در ایران طی سالهای ۱۳۴۴-‎۱۳۸۴

بررسی آزاد سازی تجاری بر بهره‌وری بخش صنعت کارخانه‌ای کشور با تاکید بر نرخ تعرفه گمرگی

آثار جهانی شدن اقتصاد بر رشد، اشتغال و توزیع درآمد در ایران

تحلیل هزینه و فایده آموزشهای فنی و حرفه‌ای در ایران(مراکز ثابت آموزشی)

کاربردی نمودن شاخصهای نظری ارزیابی و هدایت اقتصادی بنگاههای تولیدی در صنعت خودرو در ایران (همراه با محاسبه و آزمون شاخصها در یک بنگاهها منتخب)

انتخاب نظام ارزی مناسب و استراتژی خروج از نظام موجود مطالعه موردی ایران

بر آورد ظرفیت مالیاتی آذربایجان شرقی با توجه به عملکرد مالیاتی کل کشور و مقایسه آن با کوشش مالیاتی

تاثیر بانکداری دولتی بر کارآیی و رشد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران

تحلیل فضایی تقاضای اجتماعی (قابل تامین) برای آموزش عالی در ایران

برآورد اقتصاد غیر رسمی در ایران و تحلیل علل پیدایش آن (رودیکرد منطق فازی)

سیاستهای ارزی و تجاری و تاثیر آن بر تحولات بخش صنعت در ایران (??-‎????)

کارایی ابزارهای اقتصادی در کاهش آلودگیهای زیست محیطی مورد بررسی: کارگاههای بزرگ صنعتی در استان تهران

تخمین فرار سرمایه در ایران

ارزیابی عملکرد اقتصادی مناطق آزاد ایران؛ یک تحلیل هزینه – فایده مطالعه موردی چهابهار

تجزیه و تحلیل روند رشد اشتغال و تغییرات ساختاری آن در بخش صنعت در استانهای مختلف ایران

تجزیه و تحلیل تاثیر متغیرهای اسمی و واقعی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران (????-‎????)

تعیین متغیر مقیاس درتابع تقاضای پول ایران

بررسی اثرات توسعه بخش توریسم بر رشد اقتصادی کشورهای D8

تولید و قیمت گذاری برنج در ایران

بررسی عملکرد شرکتهای چند ملیتی قبل از انقلاب اسلامی در ایران

صنایع نساخی ایران تنگناها، مشکلات و راه‌حلها

بررسی کمی مزیت نسبی در کالاهای صادراتی ایران

بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر صادرات و واردات کشورهای عضو اوپک (با تاکید بر ایران)

بررسی عملکرد و تاثیر برخی از تسهیلات اعطائی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا در ابزار و سیاست‌های پولی

تخمین تابع تقاضای بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان درایران

بهینه یابی در ترکیب منابع اولیه انرژی

بررسی جوانب اقتصادی تعاونیهای مشاع در استان خراسان

تعیین مزیت نسبی ایران در صادرات پنبه

بررسی تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر توزیع درآمد در ایران

تخمین تابع تولید چای در استان گیلان

بررسی نقش بهره در نظام بانکداری اسلام و سرمایه‌داری

بررسی ارتباط میان سوبسید و رشد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران برای سالهای ????-‎????

تجزیه و تحلیل اقتصادی تاثیر سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی بر اقتصاد ایران

تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان کرمانشاه

برآورد اختلاف مکانی قیمت مسکن و ارزیابی منافع حاصل از کنترل آلودگی هوا درشهر تهران

بررسی و تخمین تابع تولید گندم در استان خراسان

تاثیر آموزش بر رشد بخش کشاورزی (تجریه ایران)

تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان مازندران

تخمین توابع عرضه و تقاضا توریسم خارجی در ایران

بررسی رابطه بین مخارج تامین اجتماعی و رشد اقتصادی در ایران

اقتصاد شکر در ایران و جهان

بررسی عوامل موثر در تولید چغندر قند در استان خوزستان

اثر تکانه‌های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی منتخب کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت

بررسی عوامل موثر بر تقاضای واردات ایران به تفکیک کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی

بررسی توابع تولید در بخش معدن اقتصاد ایران

تعیین ساختار اقتصادی و اجتماعی منطقه ای از طریق طراحی و ساخت الگوی شبه ماتریس حسابداری اجتماعی مطالعه موردی : استان مازندران

تحلیل و توجیه اقتصادی ایجاد بنادر آزاد در جمهوری اسلامی ایران

بررسی ارتباط کسر بودجه با حجم پول و تورم در اقتصاد ایران

بررسی توابع تولید در برخی از صنایع ایران

برگرفته از ساعد نیوز

آموزش پیشرفته sPSS
چرا در سازمان‌ها این همه مدیر بی‌کفایت داریم؟ اصل پیتر

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amosمطالب مرتبط

چگونه یک دفاع موفق و کامل از پایاننامه داشته باشیم؟

انواع پایگاه های تشخیص سرقت علمی فارسی و لاتین

10 روش ساده برای افزایش تعداد ارجاعات مقاله

نرم افزار کیفی: Maxquda

مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک

Leave A Reply

Your email address will not be published.