به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

منابع رایگان برای مقالە نویسی و پایان نامه نویسی در دوران کرونا

0

✅✅✅یادآوری:
در بحران کرونا پویشی شکل گرفته برای پژوهشگران و کسانی که در حال نگارش پایان نامه هستند.
دسترسی آزاد به اطلاعات و پایان نامه هایی که مورد نیاز هست
💠#سایت های مهم و ضروری برای #دانشجویان و #پژوهشگران

 1. ieeexplore.ieee.org
 2. acm.org
 3. link.springer.com
 4. wiley.com
 5. sciencedirect.com
 6. acs.org
 7. aiaa.org
 8. aip.org
 9. ajpe.org
 10. aps.org
 11. ascelibrary.org
 12. asm.org
 13. asme.org
 14. bioone.org
 15. birpublications.org
 16. bmj.com
 17. emeraldinsight.com
 18. geoscienceworld.org
 19. icevirtuallibrary.com
 20. informahealthcare.com
 21. informs.org
 22. ingentaconnect.com
 23. iop.org
 24. jamanetwork.com
 25. joponline.org
 26. jstor.org
 27. mitpressjournals.org
 28. nature.com
 29. nrcresearchpress.com
 30. oxfordjournals.org
 31. royalsocietypublishing.org
 32. rsc.org
 33. rubberchemtechnol.org
 34. sagepub.com
 35. scientific.net
 36. spiedigitallibrary.org
 37. springermaterials.com
 38. tandfonline.com
 39. theiet.org
  @drdortaj
  💠معرفی سایت هایی جهت دانلود رایگان کتاب
  🔺www.ketabnak.com
  🔺www.urbanity.ir
  🔺www.98ia.com
  🔺www.takbook.com
  🔺www.irpdf.com
  🔺www.parsbook.org
  🔺www.irebooks.com
  🔺www.farsibooks.ir
  🔺www.ketabesabz.com
  🔺www.readbook.ir
  💠سایتهای مهم علمی،پژوهشی
  🔺www.digitallibraryplus.com
  🔺www.daneshyar.net
  💠بانک های اطلاعاتی
  🔺www.umi.com/pqdauto
  🔺www.search.ebscohost.com
  🔺www.sciencedirect.com
  🔺www.emeraldinsight.com
  🔺www.online.sagepub.com
  🔺www.springerlink.com
  🔺www.scopus.com
  🔺http://apps.isiknowledge.com
  🔺www.anjoman.urbanity.ir
  💠پایان نامه های داخلی و خارجی
  🔺www.irandoc.ac.ir
  🔺www.urbanity.ir
  🔺www.umi.com/pgdauto
  🔺www.mhrn.net
  🔺www.theses.org
  💠مقالات فارسی
  🔺www.urbanity.ir
  🔺www.shahrsaz.ir
  🔺www.magiran.com
  🔺www.civilica.com
  🔺www.sid.ir
  💠کتابخانه ملی ایران، آمریکا و انگلیس
  🔺www.nlai.ir
  🔺www.loc.gov
  🔺www.bl.uk
  💠دسترسی آزاد روانشناسی و آموزش و پرورش:
  🔺http://eric.ed.gov
  💠اطلاعات عمومی کشورها:
  🔺www.worldatlas.com
  💠مقالات رایگان کتابداری و اطلاع رسانی:
  🔺www.infolibrarian.com
  💠آرشیو مقالات از سال ۱۹۹۸
  🔺www.findarticles.com
  💠کتابخانه الکترونیک
  🔺www.digital.library.upenn.edu/books
  💠رایانه و بانکهای اطلاعاتی فارس:
  🔺www.srco.ir
  💠دانشنامه آزاد اینترنتی:
  🔺www.wikipedia.org
  💠دسترسي به متن
  کامل پايان نامه هاي 435 دانشگاه
  از24 کشور اروپايي:
  🔺http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
  💠دسترسي رايگان به بانک مقالات
  دانشگاه کاليفرنيا:
  🔺http://escholarship.org/
  💠دسترسي رايگان به بانک مقالات
  دانشگاه TENNESSEE:
  🔺http://www.lib.utk.edu:90/cgi-perl/dbBro…i?help=148
  💠دسترسي رايگان به 1,550,632 مقاله ي دانشگاهي:
  🔺http://www.oalib.com/
  💠دسترسي به پايان نامه هاي
  الکترونيکي دانشگاه ناتينگهام:
  🔺http://etheses.nottingham.ac.uk/
  💠دسترسي رايگان به کتاب ها و ژورنال
  هاي سايت In Tech:
  🔺http://www.intechopen.com/
  💠دسترسي رايگان به مقالات علمي ،
  دانشگاه McGill :
  🔺http://digitool.library.mcgill.ca/R
  💠دسترسي رايگان به مقالات علمي،
  مقالات 1753 ژورنال- دانشگاه
  استنفورد:
  🔺http://highwire.stanford.edu/
  💠دسترسي به مقالات و متون علمي
  پايگاه Proceeding of the National Academy of Sciences ايالت متحده ي آمريکا:
  🔺http://www.pnas.org

Leave A Reply

Your email address will not be published.