به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

مقیاس لغزش شناختی ، میرز و رولین(1985)

0

مقیاس لغزش شناختی ، میرز و رولین(1985)

در زمینه کارهای بالینی و درمان بیماری های روانی ، تشخیص اولین گام است . تشخیص خود به وسایل وابزارهایی نیاز دارد و یکی از نیازهای مهم در کار بالینی ،اندازه گیری از طریق استفاده از آزمون هاست . افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی ( افرادی که مشکلات ولغزش های شناختی دارند) نیاز به درمانی برای کاهش مشکلات خود دارند و به همین علت نیاز به شناسایی این افراد داریم که با شدت مختلف اختلالات آنها درمانهای مناسب را ارائه کنیم. تحقیقـات نـشان داده انـد کـه نقـایص شـناختی بـه عنــوان یکــی از جنبــه هــای مهــم اســکیزو فرنیــا مطــرح می باشد. به نظر می رسد که ایـن نقـایص همـه بیمـاران را به درجات گوناگون تحت تـأثیر قـرار مـی دهـد و نتـایج درمانی ضعیف و عود مکرر در این گروه از بیماران ناشی از این نقص می باشد. این نقایص شناختی در حـوزه هـای مختلفی مانند حافظـه فعـال، حـل مـسأله، توجـه انتخـابی، قضاوت، نگهداری توجـه، عملکردهـای اجرایـی و نظیـر این ها مطرح می شـود .یکـی از ویژگـی هـای مهـم عصب – روانشناختی اسکیزوفرنیا، نقص در عملکردهـای اجرایــی مــی باشــد ( داودی وهمکاران ، 1390).

مقیاس لغزش شناختی[1] (CSS  )در سال 1985توسط میرز و رولین به منظور ارزیابی اختلال شناختی تهیه شده است .این آزمون یک ابزار 35عبارتی است که برای لغزش شناختی که به عنوان جنبه ای از تحریف شناختی که مشخصه اصلی اسکیزوفرنیا است در نظر گرفته می شود ،طراحی شده است .به علاوه لغزش شناختی به عنوان هسته اصلی اختلال شخصیت اسکیزوتایپی که نشان دهنده یک زمینه وراثتی ابتلا به اسکیزوفرنی است در نظر گرفته شده است . لغزش شناختی می تواند به شکل های مختلفی از جمله : توهم،هذیان،نقص درگفتار وتفکر مغشوش خود را نشان دهد (حیدری،1396). اگرچه مقیاس لغزش شناختی به منظور تشخیص ویژگی های شخصیت گسیخته ریخت ساخته شده است، اما می توان آن را برای تشخیص اختلال های شناختی در جمعیتهای دیگر نیز به کار برد (میرز و رولین،  1987آ).

همراه  3مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

[1]– Cognitive Slippage Scale  

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.