دسته‌بندی نشده

مقياس كوتاه و بومي سالمند آزاري 23 عبارتی- سه خرده مقیاس عاطفی و جسمی ، غفلتو بی توجهی و آزار مالي- (قهاري و همکاران ،1397).

پرسشنامه استاندارد

سالمندآزاري (سوء رفتار با سالمند) يكي از مسائل مهم بهداشت عمومي و در حال رشد در كشورهاي مختلف است.

كه مورد توجه نظام هاي قضـايي و سـلامت همگـاني قـرار گرفتـه است.

 سالمندآزاري براسـاس تعريـف مركـز كنترل و پيشگيري از بيماري عبارت است از:

 انجام دادن يا ندادن رفتاري خاص به صـورت عمدي يا غيرعمدي توسط مراقبت كننده يا فرد قابل اعتماد ديگر كه باعث افزايش خطـر و صدمه يا تجاوز به حقوق انساني و كاهش كيفيت زندگي در فرد سالمند (بالاتر از  60سال)

مي شود.

 اين سوء رفتار شامل سوء استفادة فيزيكي، جنسي، رواني، عـاطفي، غفلـت، تـرك كردن، يا بهره برداري مالي است.

و بـه عنـوان يـك تهديـد جدي در افراد بالاتر از  60سال و به ويژه در سالمندان پير مطرح مي شود كه مـي توانـد همـة اقوام و گروهها را درگيـر كنـد (قهاري و همکاران ،1397).

این پرسشنامه دارای 23 گویه است.

این پرسشنامه توسط  قهاري و همکاران (1397) طراحی و  اعتبار سنجی شده است.

این مقیاسسه خرده مقیاس عاطفی و جسمی  ، غفلت و بی توجهی  و آزار مالي را مورد سنجش قرار می دهد.  

به همراه 1 مقاله رایگان

 

70,000 ریال – خرید

توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است.

اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند .

و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است .

در صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود!

و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک کن.

پرسشنامه استاندارد
 تحلیل آماری

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.