مراحل تحلیل مضمون آتراید-استرلینگ (Attride-Stirling’s approach)

مراحل تحلیل مضمون آتراید-استرلینگ (Attride-Stirling’s approach)

آشکارسازی مضامین: در این مرحله، داده‌های کیفی قطعه‌بندی می‌شوند و مضامین (themes) کلیدی که در آنها الگوها و ساختارهای مشترک وجود دارد، شناسایی می‌شوند.

تحلیل آماری - پژوهش - کیفی - کمی - کامپیوتر
تحلیل آماری – پژوهش – کیفی – کمی – کامپیوتر

توصیف و تفسیر مضامین: در این مرحله، مضامین شناسایی شده به طور دقیق توصیف و تفسیر می‌شوند. این شامل شرح جزئیات مضامین، معنا و مفهوم آنها و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر است.

تفسیر نظریه‌محور: در این مرحله، تحلیلگر نظریه‌ای را برای توضیح مضامین و الگوهای شناسایی شده توسعه می‌دهد. این تفسیر نظریه‌محور براساس مراجع نظریه‌پردازی و تئوری‌های موجود است و برای تبیین تفسیری گسترده‌تر و فراتر از داده‌ها استفاده می‌شود.

مراحل فوق به طور کلی نشان می‌دهند که تحلیل مضمون آتراید-استرلینگ چگونه به شناسایی و توصیف مضامین کلیدی در داده‌های کیفی می‌پردازد و سپس این مضامین را با استفاده از تفسیر نظریه‌محور به مفاهیم و ساختارهای عمیق‌تر می‌رساند. این روش به محققان کمک می‌کند تا از طریق تحلیل دقیق و جامع داده‌های کیفی، به درک بهتری از موضوع یا پدیده مورد مطالعه خود برسند و نتایجی کیفی و کمی معتبر و قابل اعتماد ارائه دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *