روش‌های نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی

روش‌های نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی
در تحقیقات کیفی، دو روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی معمولاً استفاده می‌شوند. در زیر به توضیح هر یک از این روش‌ها می‌پردازم:

نمونه‌گیری هدفمند:
در روش نمونه‌گیری هدفمند، محققان به صورت آگاهانه و با توجه به خصوصیات و معیارهای خاصی که با هدف تحقیق همخوانی دارند، افراد را برای شرکت در تحقیق انتخاب می‌کنند. این روش معمولاً در تحقیقات کیفی با هدف درک عمیق و جزئیات بیشتر از یک پدیده مورد استفاده قرار می‌گیرد. محققان ممکن است به صورت هدفمند افراد را بر اساس جنسیت، سن، تجربه، تحصیلات، موقعیت اجتماعی و سایر معیارهای مشخص انتخاب کنند. این روش به محققان امکان می‌دهد تا به صورت عمیق‌تری به نتایج و داده‌هایی که با افراد با خصوصیات خاص به دست می‌آیند، بپردازند.

تحلیل آماری - پژوهش - کیفی - کمی - کامپیوتر
تحلیل آماری – پژوهش – کیفی – کمی – کامپیوتر

نمونه‌گیری گلوله برفی:
در روش نمونه‌گیری گلوله برفی، محققان با شروع از یک نقطه اولیه، به صورت تصادفی و بدون تعیین قبلی، افراد را برای مشارکت در تحقیق انتخاب می‌کنند. به طور معمول، نمونه‌گیری گلوله برفی در تحقیقات کیفی با هدف بررسی گستره و تنوع نظرات و تجارب افراد استفاده می‌شود. این روش به محققان اجازه می‌دهد تا نمونه‌های تنوع بخشی از جامعه مورد مطالعه را در بر بگیرند و نظرات و تجارب مختلف را در تحلیل داده‌ها در نظر بگیرند. با این روش، محققان می‌توانند گستره و گوناگونی در نتایج و داده‌های تحقیق را به دست آورند.

هر دو روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی، به محققان اجازه می‌دهند تا به صورت خصوصیات خاص افراد را برای شرکت در تحقیق انتخاب کنند و به دست آوردن داده‌هایی که با هدف تحقیق هماهنگ هستند، کمک کنند. البته، در انتخاب هریک از این روش‌ها باید با دقت وتوجه به هدف تحقیق، محدودیت‌ها و مشکلات ممکن در هر روش در نظر گرفته شود. همچنین، نحوه اجرا و انتخاب نمونه‌ها در هر روش نیز ممکن است متفاوت باشد و به سلیقه و تجربه محقق بستگی داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *