تحلیل داده های آماری

انواع مقالات علمی و امتیاز هر کدام

انواع مقالات علمی و امتیاز هر کدام

انواع مقالات علمی و امتیاز هر کدام

مقالات یک پژوهشگر نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای علمی یا کاری او دارند. به همین دلیل اغلب دانشجویان و محققان به‌دنبال چاپ مقالات در مجلاتی با بالا‌ترین امتیاز علمی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن هستند. در این مقاله تفاوت امتیازات هر مقاله را برای شما معرفی خواهیم کرد.

به دلیل این اهمیت ویژه ای که این موضوع دارد برآن شدیم تا مقاله ای نگارش کنیم و در آن به انواع مقالات علمی چه از نظر محتوا و از نظر منبع و انواع مقالات تحقیقی دانشگاهی بپردازیم و هر کدام از این نوع مقاله علمی را توضیح دهیم. با ما تا انتهای مقاله همراه شوید.

مقالات ISI (آی اس آی یا Institute for Scientific Information)

مقالات ISC ( یا Islamic World Science Citation Center)

مقالات علمی – پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مقالات علمی – ترویجی

مقالات کنفرانسی

اگر بخواهیم مزایا و اهمیت نگارش و چاپ مقاله را عنوان کنیم به موارد زیر می رسیم:

 • دانشجویان مقطع دکتری برای دفاع از تِز خود نیاز به پذیرش یک مقاله علمی -پژوهشی دارند؛
 • اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با داشتن مقالات علمی پژوهشی منتشر شده در نشریات داخلی، امکان ارتقا درجه پیدا می کنند؛
 • داشتن مقالات علمی معتبر در استخدام متقاضیان برای هیأت علمی نقش مهمی دارد؛
 • چاپ مقالات علمی پژوهشی معتبر، نگارنده را در دسته بندی نخبگان قرار می دهد و نخبگان از خدماتی مانند دریافت وام های دانش بنیان و معافیت سربازی و… بهره مند می شوند؛
 • دانشگاه های خارجی برای پذیرش افراد به رزومه آنها و مقالات معتبری که به چاپ رسانده اند هم دقت زیادی دارند؛
 • برای پذیرش در مصاحبه دکتری و قبولی در این مقطع، مقالات علمی می توانند نظر هیأت داوران اساتید را نسبت به دانشجو مثبت کنند و برای او امتیازی در فرایند پذیرش محسوب شوند؛
 • با وجود ارائه نتایج پژوهش های خود در نشریات معتبر و بین المللی، امکان جذب سرمایه گذار و استخدام در شرکت های بزرگ به وجود می آید؛
 • و… .

در حالت کلی انتشار یک مقاله برای دانشجویان در رابطه با هر یک از موارد فوق کاملا ضروری است اما اینکه هر یک از مجلات چه امتیازی دارد و تا چه حد موجب تقویت رزومه می شود را به صورت کامل در جداول زیر مطالعه فرمایید.

تصویر

امتیازات چاپ مقاله در مجلات ایمپکت دار بصورت زیر است:

 • اکسپت و چاپ مقاله در مجلات علمی خارجی با ضریب تاثیر بالا از طرح پژوهشی دانشجو 6-7 امتیاز دارد.
 • اکسپت و چاپ مقاله در مجلات علمی خارجی با ضریب تاثیر بالا خارج از طرح پژوهشی دانشجو 5-7 امتیاز دارد.
 • اکسپت و چاپ مقاله در مجلات علمی خارجی با ضریب تاثیر پایین از طرح پژوهشی دانشجو 5-6 امتیاز دارد.
 • اکسپت و چاپ مقاله در مجلات علمی خارجی با ضریب تاثیر بالا خارج از طرح پژوهشی دانشجو 4-6 امتیاز دارد.

امتیاز چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی داخلی در مصاحبه دکترای دانشگاه های داخل کشور به قرار زیر است.

 • ​​​​اکسپت و چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی داخلی از طرح پژوهشی دانشجو 2-6 امتیاز دارد.
 • ​​​​اکسپت و چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی داخلی خارج از طرح پژوهشی دانشجو 2-5 امتیاز دارد.
 • اکسپت و چاپ مقاله علمی ترویجی در مجلات داخلی و خارجی

امتیازات پذیرش و چاپ مقاله علمی ترویجی در مجلات داخلی و خارجی به قرار زیر است:

 • ​​​​اکسپت و چاپ مقاله در مجلات علمی ترویجی داخلی از طرح پژوهشی دانشجو 1-4 امتیاز دارد.
 • ​​​​اکسپت و چاپ مقاله در مجلات علمی ترویجی داخلی خارج از طرح پژوهشی دانشجو 1-3 امتیاز دارد.
 • ​​​​اکسپت و چاپ مقاله در مجلات علمی داخلی که دارای ناشر و هیات تحریریه از طرح پژوهشی دانشجو تا 2 امتیاز دارد.
 • ​​​​اکسپت و چاپ مقاله در مجلات علمی داخلی که دارای ناشر و هیات تحریریه خارج از طرح پژوهشی دانشجو تا 2 امتیاز

امتیازات پذیرش مقاله در این همایش ها به قرار زیر است:

 • اکسپت مقاله و چاپ مقاله در همایش بین المللی خارجی زبان 1-2 امتیاز دارد.
 • اکسپت مقاله و چاپ مقاله در همایش بین المللی فارسی زبان 1-75/1 امتیاز دارد.
 • اکسپت مقاله و چاپ مقاله در همایش ملی یا منطقه ای 1-5/1 امتیاز دارد.
ردیفنوع مقالهایندکس مجله ی مقاله چاپیامتیاز
1مقاله تحقیقی اصیل (Orginal) و مروری (با حداقل 3 مقاله از نویسنده در منابع همان مقاله مروری)ISI دارای ضریب تاثیر بالاتر از یک ، Medlineتا 7 امتیاز
ISI دارای ضریب تاثیر تا یک ، Pubmedتا 6 امتیاز
ISI بدون ضریب تاثیر ، Scopus ،تا 5 امتیاز
Embase ، Cinhal ، Psych Info ، Chemical Abstract ، Biological Abstractتا 3.5 امتیاز
مجلات نمایه شده در سایر ایندکسها در مجلات داخلی سطح 1تا 3.5 امتیاز
مجلات نمایه شده سایر ایندکسها در مجلات خارجی و داخلی سطح 2تا 3 امتیاز
مجلات نمایه شده در سایر ایندکسها در مجلات خارجیتا 2 امتیاز
مجلات علمی پژوهشی بدون نمایهتا 1.75 امتیاز
مجلات علمی ترویجیتا1.5 امتیاز
مجلات علمیتا 1 امتیاز
مقالات ارائه شده در همایش های خارجی در صورت چاپ به صورت مقاله تحقیقی ( Proccding )تا 1.5
مقالات ارائه شده در در همایش های داخلی صورت چاپ به صورت مقاله تحقیقی ( Proccding )تا 1 امتیاز
مقالات ارائه شده در همایش های خارجی (ارائه دهنده مقاله براساس گواهی )تا 1 امتیاز
مقالات ارائه شده در همایش های داخلی (ارائه دهنده مقاله براساس گواهی )تا 0.5 امتیاز
2Short Communiction/ Brief Communication/ Rapid Communicationبرای مقالات ذکر شده 5/0 ردیف 1 قابل احتساب می باشد
3Research letter /case reportبرای مقالات ذکر شده 33/0ردیف 1 قابل احتساب می باشد
4Letter to editorبرای مقالات ذکر شده 25/0 ردیف 1 قابل احتساب می باشد

تبصره 1: محاسبه امتیاز مجلات داخلی منوط به نمایه بودن آنها در پایگاه استنادی ISC می باشد.

تبصره 2: لیست مجلات داخلی به تفکیک محل نمایه بودن و سطح هر مجله در سایت دبیرخانه کمیسیون نشریات علوم پزشکی به آدرس : http://www.hbi.ir یا http://commission.hbi.ir در دسترس می باشد.

تبصره 3: ملاک ارزیابی مقاله در مجلات داخلی وضعیت اعتبار مجله در زمان اخذ پذیرش مقاله می باشد.

تبصره 4: کلیه فعالیتهای علمی ارائه شده بایستی به نام دانشگاه مربوط یا مراکز تحقیقاتی وابسته به این دانشگاه باشد(بند ب ردیف5 دستورالعمل ترفیع) همچنین ارسال مدارک به طور کامل به همراه ایندکس مجله الزامی می باشد.

تبصره 5: حداقل 60 درصد امتیازات برای مرتبه استادیار به بالا(بند ب ردیف2 دستورالعمل ترفیع) و 40 درصد امتیازات برای مرتبه مربی(بند ب ردیف3 دستورالعمل ترفیع) از مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی و یا علمی پژوهشی الزامی است.

تبصره 6: در صورت عدم کسب امتیاز ، می توان از امتیاز پژوهشی(تا 2 امتیاز) به عنوان جایگزین برای دو سال بعد استفاده کرد. اجرای این مورد منوط به این است که در ذخیره پژوهشی به میزان لازم امتیاز حاصل از چاپ مقاله وجود داشته باشد. (بند ب ردیف6 دستورالعمل ترفیع)

تبصره 7: در موارد خاص عدم کسب امتیاز، تصمیم گیری بر عهده شورای تخصصی پژوهش و فناوری خواهد بود.

تبصره 8: نامه پذیرش مقاله نیز قابل قبول است . بدیهی است ارایه مقاله ای که قبلا امتیاز آن در ترفیع سالانه لحاظ شده است مورد محاسبه قرار نخواهد گرفت.

تبصره 9: نحوه محاسبه و توزیع امتیاز برای فعالیتهای مشترک بر اساس جدول زیر می باشد.

تعدادهمکاران(نفر)سهم هر نفر از امتیاز بر مبنای امتیاز اولیهمجموع ضرایب
اولبقیه همکاران
1100 %——
290 %60 %150 %
380 %50 %180 %
470 %40 %190 %
560 %30 %180 %
6 و بالاتر50 %25 % ≥175 %

البته قابل ذکر است که تنها راه برای تقویت رزومه ارائه مقاله نیست و راههای بسیاری برای تقویت رزومه لازم است که به ترتیب زیر می باشند.

ارائه خلاصه مقالات درکنگره ها و سمینارها

تعریف- منظور ازکنگره یا سمینار مجمعی است که جهت ارائه نتایج تحقیقاتی برگزار شده و دارای فراخوان و کتابچه خلاصه مقالات است. نام دانشجو می بایست جزو نویسندگان خلاصه مقاله باشد.

نحوه امتیازدهی:

 • به ازای هر مورد سخنرانی در همایش های داخلی (۱) و یا ارائه پوستر در همایش های داخلی (۵/.)و خارجی (۱) امتیاز
 • به ازای هر مورد سخنرانی در همایش های خارجی: (۳) امتیاز
 • به ازای هر مورد خلاصه مقاله ایندکس شده در ISI به صورت Abstract Meeting : (۲) امتیاز
 • به ازای هر مورد Proceeding نمایه شده در ISI : (۳) امتیاز

تبصره ۱: هر خلاصه مقاله تنها از یکی از موارد فوق می تواند امتیاز کسب نماید.

تبصره ۲: در صورت کسب عنوان مقاله برتر در کنگره به ازای هر مقاله در همایش داخلی، (۲) امتیاز و در همایش خارجی (۳) امتیاز، اضافه بر امتیازات فوق تعلق می گیرد.

تبصره ۳: حداکثر (۵۰%) از خلاصه مقالات می تواند مربوط به کنگره های دانشجویی باشد.

تبصره ۴: حداکثر امتیاز قابل تخصیص از این ماده، (۱۵) امتیاز می باشد.

برگرفته از: ساعد نیوز

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *