ارزش ویژه برند (Brand Equity) چیست؟

ارزش ویژه برند (Brand Equity) چیست؟

ارزش ویژه برند میزان تاثیری است که یک نام تجاری در ذهن مصرف‌کنندگان دارد. ارزش واقعی برند به داشتن نام تجاری قابل شناسایی و کارآمد است. سازمان‌ها ارزش ویژه برند را با استفاده از تجربیات مثبت و ترغیب مصرف‌کنندگان به خرید ایجاد می‌کنند. ارزش ویژه برند معمولا با ایجاد آگاهی از طریق کمپین‌هایی حاصل می‌شود که با ارزش‌های مصرف‌کننده در یک راستا قرار می‌گیرد.

یکی از این موارد ارائه مشوق‌های وفاداری به مصرف‌کنندگان مانند امتیاز‌هایی چون ارائه تخفیف یا تحویل یک محصول رایگان در روز است. به همین دلیل بیشتر به خرید از برند شما ادامه می‌دهند. آگاهی و تجربه دو اصل کلیدی ارزش ویژه برند هستند.

آگاهی از برند: آیا مصرف‌کنندگان می‌توانند به راحتی برند شما را شناسایی کنند؟ پیام‌ها و تصاویر پیرامون برند شما باید منسجم باشند تا مصرف کننده همیشه بتواند آن را شناسایی کند. (حتی برای محصول جدید)

مصرف‌کنندگان چه نوع ارزش‌هایی را با برند مرتبط می‌کنند؟ شاید آنها به پایداری، کیفیت یا ویژگی‌های دوستانه یا خانوادگی فکر می‌کنند.

تجربه برند: تجربیات اولیه با برند شما چگونه پیش رفته است؟ در همین راستا عملکرد نمایندگان برند و تیم‌های خدمات مشتری و برنامه‌های وفاداری بسیار مهم می‌شوند.

برای ارزیابی ارزش ویژه برند پرسشنامه های مختلف و متعددی طراحی گردیده است.

همه ی این پرسشنامه ها از چند پرسشنامه اصلی استخراج شده اند در زیر این پرسشنامه های اصلی خدمتتان ارائه می شود.

1- پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند یو و همکاران(2000) ( 38عبارت – 9صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 منبع کامل )

2- پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند یو و همکاران(2000) ( 12عبارت – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 منبع کامل )

q10-6-2-4- پرسشنامه ارزش ویژه برند (مدل آکر) – ( 32عبارت – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 منبع کامل )

q10-6-2-5- پرسشنامه ارزش ویژه برند (مدل آکر) – ( 4عبارت – 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله )

q10-6-2-6- پرسشنامه ارزش ویژه برند نام و همکاران 2011 ( 16عبارت – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله )

q10-6-2-7- پرسشنامه ارزش ویژه برند رحيم‌نيا و فاطمي- ( 40عبارت – 8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *