پرسشنامه استاندارد, پرسشنامه روان شناسی, پرسشنامه های مدیریتی

آزمون حل خلاق مساله باسادر CPS

پرسشنامه استاندارد

آزمون حل خلاق مساله باسادر CPS

حل مسئله به معناي يافتن راه حل و رسيدن به هدف مطلوب، موردتوجه بسياري از نظريه پردازان روانشناسي بوده است كه مهم ترين آن ها عبارتاند از: رويكرد كوشش و خطاي ثرندايك، نظريه ديويي، نظريه گشتالت، الگوي پردازش اطلاعات، رو شهاي اكتشافي حل مسئله است. حل خلاق مسئله با كارهاي والاس از سال 1926 شروع شد، اما يكي از معتبرترين مد ل هاي حل خلاق مسئله در حال حاضر، متعلق به ميم باسادر است. در بررسي خلاقيت نيز محققان گذشته، به دو فرايند تفكر واگرا (انديشه پردازي) و تفكر همگرا (ارزيابي) توجه داشته اند. در فرايند خلاقيت، بارش مغزي  راه حل ها براي حل يك مسئله، رخ مي دهد. از اين ديدگاه، خلاقيت را مي توان شامل ايجاد را هحل ها و انتخاب متوالي بهترين آن توصيف كرد. اما تحقيقات از سه دهه گذشته به اين موضوع پرداخته اند كه فرايند خلاقيت چيزي بيشتر از ايجاد راه حل ها براي يك مسئله يا همان حل مسئله است (زارع و همکاران ،1393).

آزمون حل خلاق مسئله باسادر بر اساس مدل مدار سادك حل خلاق مسئله باسادر ساخته شده است. فرايند هشت مرحله اي در يك مدار دايره اي ترسيم شده است كه در اين فرايند مسائل جاري حل مي شود و مسائل جديدي مطرح مي شود و اين يك فرايند يك جهتي پيوسته است. اين تحقيق به بررسي ساختار عاملي و اعتبار يابي آزمون حل خلاق مسئله  ميم باسادر  استاد دانشگاه مك مستر كانادا كه از مهمترين نظريه پردازان در زمينهٔ فرايند حل خلاق مسئله است پرداخته است. آزمون حل خلاق مسئله باسادر 16 سؤالي و در مقياس ليكرت پنج گزينه اي (به هيچ وجه، خيلي كم، گاهي اوقات، اغلب اوقات و بسياري از اوقات) است كه هم به صورت گروهي و هم انفرادي قابل اجرا است.

همراه  1 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.