تحلیل آماری عوامل دموگرافیک (جمعیت شناسی)

آزمون  تعقیبی  بونفرونی (bonferroni ) :

آزمون  تعقیبی  بونفرونی (bonferroni ) :

آزمون آماری بونفرونی (Bonferroni) یک روش تصحیح خطای نوع اول (نوع یک) در آزمون‌های فرضی است که در مقایسه‌های چندگانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. وقتی که شما چندین آزمون فرضی را انجام می‌دهید، احتمال اینکه خطای نوع یک (رد کردن یک فرض واقعی) به دلیل انجام آزمون‌های چندگانه افزایش یابد.

آزمون بونفرونی این مشکل را حل می‌کند و خطای نوع یک را کاهش می‌دهد. برای انجام آزمون بونفرونی، سطح معنی‌داری (معمولاً 0.05) برای هر آزمون تقسیم بر تعداد آزمون‌ها می‌شود. به عبارت دیگر، اگر شما n آزمون انجام دهید، سطح معنی‌داری برای هر آزمون به اندازه 0.05/n تعیین می‌شود.

استفاده از آزمون بونفرونی می‌تواند به شما کمک کند تا از افزایش خطای نوع یک در مقایسه‌های چندگانه جلوگیری کنید و اطمینان حاصل کنید که نتایج شما قابل اعتماد هستند. این روش یکی از روش‌های معمول برای کنترل خطای نوع یک در مقایسه‌های چندگانه در تحقیقات آماری است.

آزمون بونفرونی جزئی آزمون های تعقیبی است که بعضی به آن آزمون دان هم می گویند. این آزمون پس از آنکه نتایج حاصل از تحلیل واریانس معنی دار بود جهت مقایسه دو به دو گروه ها کار برد دارد. پس اگر نتیجه تحلیل واریانس معنی دار نبود بهره گیری از این آزمون درست نیست و در واقع نتیجه ی خاصی نمی دهد.

مزایا و معایب بعضی از آزمون های آماری

نوشته

جو غنی از منیزیم و فیبر: مبارزه با دیابت و کلسترول بد

نوشته

رهبری اخلاقی: اساسی‌ترین عنصر در موفقیت سازمانی

نوشته

بیماری خودمعشوق‌پنداری در سازمان:

نوشته

آزمون دقیق فیشر (Fisher’s exact test)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *