تحلیل آماری عوامل دموگرافیک (جمعیت شناسی)

آزمون اوم نی بوس Omnibus Test

آزمون اوم نی بوس Omnibus Test

این آزمون کل مدل رگرسیون لجستیک ارزیابی می کند،  این آزمون به بررسی این موضوع می پردازد که مدل تا چه اندازه قدرت تبیین و کارایی دارد. 

پس با استفاده از آزمون  اوم نی بوس در رگرسیون لجستیک، می‌توان به طور کلی تعیین کرد که آیا مدل رگرسیون لجستیک به طور کلی مناسب است یا خیر. اگر آزمون  اوم نی بوس نتایج معناداری نشان دهد، این نشان می‌دهد که حداقل یکی از متغیرهای مستقل تاثیر معناداری بر متغیر پاسخ دارد و مدل رگرسیون لجستیک قابل قبول است. در این آزمون آماره خی دو در سطح خطای کم تر از 05/0 معنی دار است. علاوه بر اینکه نشان از برازش مدل دارد ، معنی داری آن بیانگر این است که متغیر های مستقل توانایی لازم را در پیش بینی عضویت افراد در گروه ها  دارند (کریمی ، 1394). در spss اولین جدول خروجی در رگرسیون لجستیک مربوط به این آزمون است.

معمولاً در کنار آزمون ام نیباس، آزمون‌های آماری دیگری مانند آزمون والد (Wald test) و آزمون احتمال نسبی (Likelihood Ratio test) نیز در رگرسیون لجستیک استفاده می‌شوند تا تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر پاسخ بررسی شود.

آزمون هوش مصنوعی در تولید محتوا به زبان کردی

نوشته

خواص جالب درمانی گیاه شیرین بیان

نوشته

کوتاه‌ترین تست هوش دنیا + پاسخ

نوشته

این ادویه همه فن حریف آسپیرین گیاهی برای جلوگیری از لخته شدن عروق خونی‌ است

نوشته

بیانیه‌ی رفع مسؤولیت روا20

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *