یکی از ویژگی های مردان و زنان عالی این است که به شدت متکی به خود هستند.

یکی از ویژگی های مردان و زنان عالی این است که به شدت متکی به خود هستند.

یکی از ویژگی های مردان و زنان عالی این است که به شدت متکی به خود هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.