ذهن ما به یک زمین شباهت دارد

ذهن ما به یک زمین شباهت دارد باید هرروز بذرهایی از هدفمان را بکاریم، با

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.