پرسشنامه استاندارد

q6-2-5- پرسشنامه ارزش ویژه برند یوو و دانتو (2016) 4 سوالی

پرسشنامه ارزش ویژه برند یوو و دانتو (2016) 4 سوالی

Brand Equity Questionnaire Yoo & Donthu (2016)

پرسشنامه ارزش ویژه برند توسط یوو و دانتو (1391) به منظور سنجش ارزش ویژه برند طراحی و تدوین شده است.

پرسشنامه ارزش ویژه برند دارای 4 سوال  و تک بعدی می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *