به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

Q2

پرسشنامه اوقات فراغت:

این پرسشنامه  برای اندازه گیری میزان تمایل دانش آموزان به هر یک از ابعاد اوقات ساخته استفاده شد.  این پرسشنامه بر اساس طیف چهار درجه ای لیکرت ساخته شده است و  دارای ۳۰ سوال می باشد . در مقابل هر سوال پاسخ  چهار گزینه ای تمایلی ندارم، کمی متمایلم، متمایلم و کاملاً متمایلم ارائه شده که پاسخ دهنده دهندگان بایستی یک مورد را به صورت علامت مشخص نمایند.

50,000 ریال – خرید

Comments are closed.