به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi
مرور

پاورپونت مدیریت

pm96

روشهاي اجراي پروژهتاكيد بر اجراي قراردادهاي   EPC

pm95

 بازاریابی و مدیریت بازار

pm92

بازار شناسی  و مسائل بازار

pm88

برنامه ریزی منابع سازمانERP  

pm87

 نظریه ها و مدل های کیفیت در سازمانها