بایگانی دسته: جلسه دفاعیه

مقاله نویسی

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه زمین شناسی

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه زمین شناسی

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه زمین شناسی

لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه زمین شناسی

یکی از شایع ترین اشتباهاتی که بسیاری از دانشجویان و اساتید دانشگاهی در انتخاب مجلات و نشریات برای ارسال مقاله خود مرتکب می شوند این است که به نوع مجلات توجهی نمی کنند و یا اینکه آشنایی کافی با مجلات معتبر دنیا ندارند.
با توجه به اینکه مجلات و نشریات منتشر شده در سراسر دنیا، در زمینه های علمی و اجتماعی هر ساله توسط پایگاه اطلاعاتی Web of Science  مورد ارزیابی قرار گرفته و رتبه مجلات با عنوان گزارش استنادی مجلات یا Journal Citation report) JCR) توسط موسسه اطلاعاتی علمی تامسون نمایه می شود. با این حال  بسیاری از دانشجویان در یافتن مجلاتی که منحصرا برای رشته آنها باشد، و اینکه جز لیست مجلات نامعتبر نبوده و ضریب تاثیر (IF) خوبی هم داشته باشد، دچار سردرگمی می شوند. بنابر این، برای سهولت دسترسی دانشجویان و اساتید، نشریات و مجلات معتبر ISI بر اساس رشته های تحصیلی مختلف، دسته بندی شده اند.

در این بخش لیست مجلات و نشریات ISI مربوط به رشته زمین شناسی برای استفاده اساتید و دانشجویانی که در این زمینه تحصیل می کنند، قرار داده شده است.

لیست مجلات و نشریات ISI رشته زمین شناسی

برگرفته از: ساعد نیوز

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi4

پایان نامه نویسی مقاله نویسی

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه زمین شناسی و ژئو فیزیک

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه زمین شناسی و ژئو فیزیک

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه زمین شناسی و ژئو فیزیک

لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه زمین شناسی و ژئو فیزیک

یکی از شایع ترین اشتباهاتی که بسیاری از دانشجویان و اساتید دانشگاهی در انتخاب مجلات و نشریات برای ارسال مقاله خود مرتکب می شوند این است که به نوع مجلات توجهی نمی کنند و یا اینکه آشنایی کافی با مجلات معتبر دنیا ندارند.
با توجه به اینکه مجلات و نشریات منتشر شده در سراسر دنیا، در زمینه های علمی و اجتماعی هر ساله توسط پایگاه اطلاعاتی Web of Science  مورد ارزیابی قرار گرفته و رتبه مجلات با عنوان گزارش استنادی مجلات یا Journal Citation report) JCR) توسط موسسه اطلاعاتی علمی تامسون نمایه می شود. با این حال  بسیاری از دانشجویان در یافتن مجلاتی که منحصرا برای رشته آنها باشد، و اینکه جز لیست مجلات نامعتبر نبوده و ضریب تاثیر (IF) خوبی هم داشته باشد، دچار سردرگمی می شوند. بنابر این، برای سهولت دسترسی دانشجویان و اساتید، نشریات و مجلات معتبر ISI بر اساس رشته های تحصیلی مختلف، دسته بندی شده اند.

در این بخش لیست مجلات و نشریات ISI مربوط به رشته زمین شناسی و ژئو فیزیک برای استفاده اساتید و دانشجویانی که در این زمینه تحصیل می کنند، قرار داده شده است.

لیست مجلات و نشریات ISI رشته زمین شناسی و ژئو فیزیک

برگرفته از: ساعد نیوز

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi4

تحلیل داده های آماری

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه زیست شناسی

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه زیست شناسی

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه زیست شناسی

لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه زیست شناسی

یکی از شایع ترین اشتباهاتی که بسیاری از دانشجویان و اساتید دانشگاهی در انتخاب مجلات و نشریات برای ارسال مقاله خود مرتکب می شوند این است که به نوع مجلات توجهی نمی کنند و یا اینکه آشنایی کافی با مجلات معتبر دنیا ندارند.
با توجه به اینکه مجلات و نشریات منتشر شده در سراسر دنیا، در زمینه های علمی و اجتماعی هر ساله توسط پایگاه اطلاعاتی Web of Science  مورد ارزیابی قرار گرفته و رتبه مجلات با عنوان گزارش استنادی مجلات یا Journal Citation report) JCR) توسط موسسه اطلاعاتی علمی تامسون نمایه می شود. با این حال  بسیاری از دانشجویان در یافتن مجلاتی که منحصرا برای رشته آنها باشد، و اینکه جز لیست مجلات نامعتبر نبوده و ضریب تاثیر (IF) خوبی هم داشته باشد، دچار سردرگمی می شوند. بنابر این، برای سهولت دسترسی دانشجویان و اساتید، نشریات و مجلات معتبر ISI بر اساس رشته های تحصیلی مختلف، دسته بندی شده اند.

در این بخش لیست مجلات و نشریات ISI مربوط به رشته زیست شناسی برای استفاده اساتید و دانشجویانی که در این زمینه تحصیل می کنند، قرار داده شده است.

لیست مجلات و نشریات ISI رشته زیست شناسی

برگرفته از: ساعد نیوز

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi4

پایان نامه

آشنایی با نگارش و چاپ مقاله ISI

آشنایی با نگارش و چاپ مقاله ISI

آشنایی با نگارش و چاپ مقاله ISI

هیچ مقاله ای نمی تواند خوب نگارش شود جز با تسلط کافی بر موضوع انتخابی، مطالعه بیشینه آن، رعایت اصول نگارشی و انتخاب یک مجله خوب.

نوشتن یک مقاله براي چاپ در مجله علمی و معتیر ISI یک فعالیت بسیار رقابتی در میان دانشجویان می باشد. در نتیجه دانستن اینکه چه دلایلی باعث رد شدن یک مقاله و یا پذرش آن می شود، به درست نوشتن مقاله به ما کمک خواهد کرد.  براي اینکه بتوانید مقاله اي در یک ژورنال isi به چاپ برسانید، ابتدا باید تصمیم بگیرید که میخواهید در چه زمینه ای مقاله بنویسید. برای این کار لازم است تا در رشته تحصیلی خود در خصوص موضوعی که به آن علاقه دارید مطالعه نمایید. آخرین مقالات چاپ شده در آن موضوع را پیدا کرده و مطالعه نمایید تا در نهایت یک موضوع یا عنوان مشخص برای خود انتخاب کنید. سپس بطور اختصاصی در زمینه آن موضوع شروع به مطالعه کارهای پیشین نمایید. با الهام گرفتن از کارهاي گذشته، میتوانیدبه حل یک مشکلی که در مقالات گذشته وجود دارد و حل نشده است، اقدام نمایید. پس از انتخاب و تائید موضوع خود شروع به جمع آوری اطلاعات در خصوص ادبیات آن موضوع و بیشینه تحقیق آن نمایید. اگر در رشته های آزمایشگاهی یا فنی تحصیل می کنید، مهم ترین بخش کار شما بصورت عملی خواهد بود. بعد از اتمام کار عملی بایستی تمام جزئیات کار خود را در بخش روش کار مقاله قید نمایید. سپس نتایج حاصل از کار خود را نوشته و در در بخش بحث و گفتگوی مقاله نتایج کارهای انجام شده در گذشته را با نتایج خود مقایسه کرده و در مورد آنها بحث نمایید.

پس از اتمام نگارش مقاله، گام مهم بعدی، انتخاب یک ژورنال مناسب با شرایط زیر می باشد:

پرسشنامه استاندارد (دارای روایی، پایایی، روش نمره گذاری و منبع داخل و پایان متن )

مبانی نظری و پژوهشی

 1. مجله متناسب و مرتبط با حوزه کاري مقاله شما باشد.
 2. مقاله در مجله انتخابی، امتیاز مورد نیاز شما را دربر داشته باشد، مثلا مجله در لیست ISI باشد و ایمپکت فاکتور بالاي 1 داشته باشد. (شما باید اطلاعات دقیقی از اعتبار و فاکتورهاي ژورنال بدست آورید و با بررسی مقالاتی که در آن ژورنال چاپ شده اند با مقاله خود درصد پذیرش مقاله خود را ارزیابی کنید.)
 3. احتمال پذیرش مقاله شما در آن مجله بالا باشد.
 4. زمان پذیرش و چاپ در مجله با زمان و ددلاین هاي شما مطابقت داشته باشد.

مطمئنا همه دوست دارند مقالات خود را در ژورنال هایی با بالاترین اعتبار  چاپ کنند ؛ اما باید این را هم در نظر داشته باشید که هرچه اعتبار ژورنال ها بالا باشد و ایمپکت فکتور بیشتری داشته باشد، داوری آنها سختگیری بیشتری براي پذیرش مقالات خواهند داشت و چاپ در این ژورنال ها بسیار دشوار خواهد بود. بنابراین لازم است بر حسب داده ها و محتوای مقاله خود اقدام به انتخاب مجله نماییداگر مقاله شما از لحاظ محتوا و موضوع خیلی ناب نیست و در سطح معمولی قرار دارد هرگز به سراغ مجلات JCR با ایمپکت بالا نروید. چون با این کار هم باعث تلف کردن وقت و هم پرداخت هزینه اضافی خواهید شد. 

البته این عقیده که برخی مجلات، یک مقاله را صرفاً بر اساس محتواي آن بررسی می کنند نیز صحیح نیست. توجه به نکات دیگر علاوه بر محتواي مقاله، شانس چاپ مقاله را به شدت بالاتر میبرد. گاهی حالت برعکس این موضوع هم اتفاق می افتد، یعنی مقاله شما محتوای بسیار قوی دارد اما از لحاظ گرامری و ترجمه بسیار ضعیف هست. در این صورت علارغم خوب بودن موضوع و محتوا، مقاله شما میتواند از سوی داور مجله رد شود. در نتیجه عوامل مختلف بایستی دست در دست هم دهند تا در نهایت یک مقاله خوب، با محتوای قوی، موضوع جذاب و ترجمه بدون ایراد بدست آید که بدون نیاز به هیچ اصلاحی، از سوی داوران مجله پذیرفته شود.

برگرفته از: ساعد نیوز

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi4

پایان نامه نویسی مقاله نویسی

یافتن سریع منابع مرتبط با موضوع مقاله

یافتن سریع منابع مرتبط با موضوع مقاله

یافتن سریع منابع مرتبط با موضوع مقاله

یکی از سخت ترین و در عین حال مهم ترین بخش از کار پژوهشی یافتن منابع مرتبط و خوب با موضوع پژوهش است.

یکی از مشکلاتی که اکثر دانشجویان کارشناسی ارشد و محققین جوان با ان روبرو هستند، یافتن منابع خوب و بروز در خصوص موضوع پژوهشی (مقاله یا پایان نامه) خود می باشد.

حتی بسیاری از دانشجویان نمی دانند که باید این منابع را از کجا  و چگونه جستجو کنند. 

متاسفانه راهنمای و آموزش اساتید به دانشجویان در این زمینه نیز کلی و بسیار مبهم  می باشد و در نهایت دانشجویان انطور که باید نحوه جستجو کردن منابه را نمی آموزند و در مقابل از دانشجو می خواهند که در نوشتن مقالات و پایان نامه خود از منابع جدید و بروز استفاده کنند. 

برای این منظور برای راهنمایی این عزیزان تصمیم گرفتیم تا نحوه دسترسی به منابع خوب و بروز در این مطلب اموزش دهیم تا دانشجویان بتوانند به راحتی به منابع مورد نیاز و مرتبط با پژوهش خود دست یابند.

یک روش ساده برای دسترسی سریع به منابع مرتبط با پژوهش

هر موضوعی که برای پژوهش انتخاب می شود دارای یک پیش مطالعه و سابقه پژوهشی می باشد که بر اساس مطالعه آنها انتخاب شده است. یعنی اگر موضوع فاقد پیشینه تحقیق باشد بهتر است که انتخاب نشود، زیرا به نتایج مطمئنی دست نخواهید یافت. محققین و پژوهشگران با استفاده از این منابع اطلاعاتی مرتبط با موضوع خودف می توانند کار نگارش مقاله یا پایان نامه خود را انجام دهند. 

پرسشنامه استاندارد (دارای روایی، پایایی، روش نمره گذاری و منبع داخل و پایان متن )

مبانی نظری و پژوهشی

شاید برایتان پیش آمده باشد که زمان زیادی را برای یافتن منابع و مقالات خوب صرف کرده باشید و پس از مطالعه آن، نهایتا مطالب خیلی اندکی از آن به دردتان بخورد. یا اینکه نتایج جستجوی شما، مقالاتی بوده که اصلا به درد کار شما نمی خورد.

 • یکی از بهترین روشهای یافتن منابع مرتبط و دقیق آن است که در آغاز کار محقق سعی کند یک مقاله یا پایان‌نامه که بیشترین ارتباط با موضوع پژوهشی خود دارد را پیدا کند. در مرحله بعدی سعی نماید به قسمت رفرنس‌های آن مقاله یا پایان نامه مراجعه نماید و به بررسی منابعی که آن مقاله یا پایان نامه استفاده نموده است رجوع کند.

در این روش محقق یقیناً با منابعی مواجه خواهد شد که بیشترین ارتباط را با موضوع پژوهشی وی خواهند داشت. فرض کنید که شما پژوهشی با عنوان ” تاثیر نوع تغذیه بر کاهش سرطان روده ” را بررسی می‌کنید. یکی از رفرنس‌های خوب در این زمینه می‌تواند مقاله‌ای با عنوان زیر باشد.

 “Diet and colon cancer: evidence from human and animal model studies “

این مقاله یک مقاله چاپ شده است. با رجوع به رفرنس‌های این مقاله، میتوانید یک رفرنس بسیار خوب و مرتبط دیگر را پیدا کنید و همین طور از رفرنس های مقاله  های دیگر…. در نهایت شما گنجینه‌ای از سوابق پژوهشی کاربردی و بسیار مرتبط را خواهید داشت که با تلفیق آنها با پژوهش‌های جدید دیگر کار پژوهشی قوی و خوبی را نگارش خواهید نمود.

 • روش دیگر استفاده از موضوعات مشابه پیشنهادی در زیر مقالات سرچ شده در گوگل اسکولار می باشد. زمانی که موضوعی را در گوگل جستجو می کنید، در زیر عناوینی که به شما نمایش داده می شود، بخشی تحت عنوان  Related articles وجود دارد که مقالات مشابه با مقاله را به شما نشان می دهد.
 • استفاده از منابع درج شده در پایان نامه ای که موضوع بسیار مشابهی با موضوع شما دارد. پایان نامه ها از لحاظ منبه و رفرنس غنی تر از مقالات هستند. بخصوص منابع مربوط به فصل بحث و نتیجه گیری بیشترین کمک را به شما خواهند کرد.
 • راه دیگر برای بدست آوردن مقالات خوب و مفید، استفاده از جستجوی پایگاه های اطلاعاتی می باشد. مثلا اگر شما دانشجوی رشته ژنتیک یا رشته های پزشکی و پیراپزشکی هستید می توانید در پایگاه های پابمد و NCBI کلمه کلیدی خود را جستجو نمایید. نتیجه جستجوی شما مقالاتی خواهد بود که تخصصی در خصوص موضوع شما خواهد بود. شما با انتخاب یکی از مقالات، در ستون سمت راست، عناوین مقالات مرتبط با آن مقاله را نیز به شما نمایش می دهد. 
 • نکته دیگری که می تواند در یافتن منابع جدید به شما کمک کند، محدود کردن جستجوی خود در گوگل اسکولار می باشد. یعنی بعد از نوشتن عنوان خود در جستجو، از ستون سمت چپ، تاریخ سرچ را بعد از 2014 انتخاب کنید تا مقالات قدیمی را از لیست جستجوی شما خارج کند.
  سعس کنید از میان جستجوهای خود، مقالاتی را انتخاب کنید که سایتیشن بالایی دارند. یعنی بیشترین ارجاعات به این مقالات انجام گرفته است. این نشان دهنده اعتبار بالا و محتوای بسیار خوب و قوی این مقالات می باشد.

برگرفته از: ساعد نیوز

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi4

مقاله نویسی

نحوه نوشتن و چاپ مقاله از پایان نامه 

نحوه نوشتن و چاپ مقاله از پایان نامه 

نحوه نوشتن و چاپ مقاله از پایان نامه 

ساعد نیوز: با استخراج مقاله از پایان نامه می توانید ضمن اثبات کیفیت پایان نامه از مزایای آن در مصاحبه دکتری و اخذ پذیرش برای ادامه تحصیل در دانشگاه های معتبر استفاده کنید.

نوشتن پایان نامه و استخراج مقاله از آن یکی از تجربه های پژوهشی هر دانشجوی تحصیلات تکمیلی می باشد. اگر محتوای علمی و پژهشی پایان نامه به شکل مناسبی نوشته شده باشد، حتماً انگیزه شما برای انتشار یافته های پایان نامه خود بصورت مقاله (علمی پژوهشی، ISC,ISI,SCOPUS و PUBMED) افزایش خواهد یافت. زیرا به اشتراک گذاشتن یافته های یک پایان نامه در سطح بین المللی تنها از طریق انتشار مقاله امکان پذیر خواهد بود. علاوه براین چاپ مقاله استخراج شده از پایان نامه امکان استفاده دیگران از نتایج پژوهشی و افزودن به غنای جامعه علمی هرچند به میزان اندک را تحقق خواهد داد. در نهایت این کار رزومه شما را برای ورود به دوره های تحصیلی بعدی یا ورود به شغل مورد نظر را تقویت خواهد کرد.

پرسشنامه استاندارد (دارای روایی، پایایی، روش نمره گذاری و منبع داخل و پایان متن )

مبانی نظری و پژوهشی

در این بخش راهکارهایی را در خصوص نحوه استخراج مقاله از پایان نامه و دکتری و پذیرش و چاپ مقاله از پایان نامه ارائه می دهیم تا بتوانیم براحتی از پایان نامه خود یک مقاله خوب استخراج کنید.

نحوه نوشتن عنوان مقاله

لزومی ندارد که عنوان مقاله دقیقا همان عنوان پایان نامه باشد. ممکن است پایان نامه شما متغییر و داده های زیادی داشته و قابلیت استخراج بیشتر از یک مقاله را داشته باشد. بنابر این بسته به اینکه از کدام قسمت از داده ها و نتایج می خواهید مقاله بنویسید، عنوان را متناسب با مسئله مورد نظر انتخاب کنید. همچنین توجه داشته باشید که عنوان مقاله باید مختصرتر از عنوان پایان نامه باشد.

نحوه نوشتن چکیده مقاله در استخراج مقاله از پایان نامه

اگر قصد استخراج یک مقاله از پایان نامه را دارید می توانید عینا چکیده پایان نامه را در مقاله کپی کنید. اما اگر قصد استخراج دو مقاله از پایان نامه را دارید تنها مواردی از چکیده را در مقاله قرار دهید که مربوط به عنوان مقاله است و از ارائه یافته های مربوط به مقاله ای که قرار است بعدا استخراج کنید پرهیز کنید تا چکید مربوط به موضوع باشد.
به طور کلی در تدوین چکیده به موارد زیر توجه کنید:

1. معمول ترین تعداد کلمات چکیده بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ کلمه می باشد.

2. جمله هاي يک چکيده مقاله بايد خبري و به صورت گذشته یا ماضی بعید نوشته شده باشند.

3. ابتدای چکیده مقاله را با ارائه هدف پژوهش و ضرورت آن دريک يا دو جمله شروع کنید.
معرفي موضوع يا ارائه پيش زمينه در يک يا دو جمله

4. به نحوه انجام یا اجرای پژوهش اعم از نحوه نمونه گیری، نحوه آزمایش یا شبیه سازی، نحوه گرآوری داده ها، ابزارهای پژوهش اشاره کنید.

5. یافته های اصلی پژوهش را به صورت مختصر بیان کنید.

6. به کاربرد اصلی یافته ها یا (Contribution بهره اصلی پژوهش) پژوهش اشاره کنید.

تعریف کلمات کلیدی در استخراج مقاله از پایان نامه

برای درج کلید واژه کلماتی را انتخاب کنید که بیشترین و نزدیک ترین رابطۀ معنایی را با محتوای مقاله دارد. به طور معمول بین سه تا شش کلمه را می توانید به عنوان کلید واژه در نظر بگیرید.

نحوه نوشتن مقدمه مقاله در استخراج مقاله از پایان نامه

در مقالات بین المللی منظور از مقدمه همان بیان مسئله اصلی و عوامل به وجود آورنده مسئله و زمینه های ایجاد مسئله است تا خواننده به صورت کامل به مشکل و مسئله اصلی پی ببرد.

برای نگارش مقدمه مناسب لازم است تا شواهدی دال بر وجود مساله بیان کنید. ابعاد و شرایط دقیق مسئله را بیان کنید. به این مطلب بپردازید که مسئله چه چیزی است و چرا بوجود آمده است، چه شرایطی باعث به وجدآمدن آن شده است. و در پاراگراف اخر مقدمه مقاله هدف از انجام پژوهش را مطرح کنید و مشخص کنید که در طی فرایند پژوهش به دنبال چه چیزی هستید. به این نکته توجه کنید که در مقالات به خصوص مقالات بین المللی، منظور از مقدمه همان بیان مسئله می باشد.

نحوه نوشتن پیشینه تحقیق مقاله در استخراج مقاله از پایان نامه

بخش بیشینه تحقیق جزء اصلی مقاله می باشد. باید بدانید که هر متغیری دارای نظریه های مختلفی در آن زمینه می باشد. پس بدون درج نظریه های پایه در مورد یک یا چند متغیر، یک مقاله کامل نمی شود. معمولا پیشینه در فصل دوم پایان نامه نوشته شده است. هر چقدر بیشینه تحقیق شما از جدیدترین و مرتبط ترین نظریه های باشد، اعتبار مقاله شما بیشتر خواهد بود.
اگر می خواهید مقاله شما در مجلات ISC, ISI ،SCOPUS و PUBMED پذیرفته و چاپ شود، سعی کنید موارد زیر را حتما رعایت کنید:

1. نظریات و تئوریهای مربوط به موضوع پژوهش را خلاصه کنید

2. به صاحب نظران اصلی اشاره کنید

3. متغیرهای پژوهش را با رفرنسهای جدید تعریف کنید و مولفه ها و مفاهیم مرتبط با آن را بررسی کنید

4. در پایان مبانی نظری پژوهش را جمع بندی بندی کرده و به خلاء به وجود آمده در راستای تکمیل یا تایید نظریه اشاره کنید.

با رعایت این موارد در بخش بیشینه تحقیق، داوران نیز به همراستایی کار شما و نظریه های پیشین پی ببرند و این کار امکان پذیرش مقاله شما را در ژورال ها و مجلات معتبر افزایش می دهد.

نحوه نوشتن پیشینه پژوهشی مقاله در استخراج مقاله از پایان نامه

در این قسمت باید به پژوهشهای قبلی انجام شده در ارتباط با موضوع شما اشاره کرده و آنها را نقد کنید. هر چقدر از پژوهش های جدید استفاده کنید بر اعتبار مقاله شما افزوده می شود. حتما پژوهش ها را نقد کنید چون این کار نیز تصور داوران را به نسبت به پژوهش شما متبت تر خواهد کرد.

هرگز پشینه های پژوهشی را به صورت ترجمه چکیده ننویسید چون نشان دهنده عدم تسلط شما به نتایج و نقد آن است و اعتبار مقاله شما را کم می کند. تا حد امکان از پیشینه های قدیمی استفاده نکنید. یکی از تکنیک های قوی در نوشتن بیشینه پژوهشی، درج جدول مقایسه ای پیشینه های پژوهشی به ترتیب سال می باشد.

نحوه نوشتن فرضیه ها یا سوالات پژوهش در مقاله مستخرج از پایان نامه

بعد از اتمام پیشینه پژوهشی بلافاصله اهداف و فرضیه های مقاله را مطرح کنید. این قسمت در فصل اول پایان نامه شما و یا در فصل سوم نوشته می شود.

روش پژوهش یا همان متریال متد

در این بخش نحوه انجام کار را شرح دهید. برای این کار در فصل مربوط به روش پژوهش که عموما فصل سوم می باشد مراجعه کرده و خلاصه ای از کار را بنویسید. اگر کار شما ازمایشی است به نحوه ترتیب آزمایش نوع کنترل و نحوه اخذ داده ها و در نهایت روش تحلیل داده ها اشاره کنید. اگر کار غیر ازمایشی دارید به منبعی که قرار است داده از آنها داده گردآوری کنید و به نحوه اخذ آن اشاره کنید.

روش تحلیل داده ها در استخراج مقاله از پایان نامه

این بخش نیز عموما در فصل سوم پایان نامه شما موجود است. در این بخش بر کیفی و کمی بودن پژوهش، مقطعی یا طولی بودن پژوهش و نوع نرم افزار و همچنین نوع آزمون یا شبیه سازی یا طرح آزمایشی خود اشاره کنید.

نحوه نوشتن نتایج تحقیق در استخراج مقاله از پایان نامه

این بخش نیز از فصل چهارم یا فصل یافته های پژوهش شما قابل خلاصه و درج می باشد.

دقت داشته باشید که اگر قصد دارید بیش از یک مقاله از پایان نامه استخراج کنید، صرفا فقط نتایج مربوط به فرضیه پژوهش را بنویسید. در مقاله از نوشتن یافته های اضافی و آوردن جداول جانبی خودداری کنید و فقط جداولی بیاورید که دقیقا مربوط به سوال پژوهشی شما می باشد.

بحث و نتیجه گیری در استخراج مقاله از پایان نامه

این بخش نیز یکی از بخش های مهم مقاله می باشد و بیشتر به هنر نویسندگی پژوهشگر مرتبط است. پرورش یک نتیجه گیری خوب و با قلم فرسایی پژوهشگر کار برای پذیرش مقاله آسانتر خواهد شد. برای این کار به فصل پنجم یا بخش نتیجه گیری مراجعه کنید و به صورت خلاصه و منسجم به نتیجه گیری کار بپردازید. ابتدا به یافته های مربوط به هرسوال و فرضیه پرداخته و به تبیین آن یعنی چگونگی و چرایی یافته بدست آمده بپردازید تا خواننده متوجه شود این یافته شما چه معنایی دارد. این بخش را به طور متوسط با یک تا سه صفحه منسجم به پایان برسانید.

پیشنهادات کاربردی یا پژوهشی در استخراج مقاله از پایان نامه

یکی از اهداف پایان نامه و نوشتن مقاله از آن، ارائه یک یا چند پیشنهاد کاربردی برای حل مشکلات باشد. شما باید پیشنهادات کاربردی و اجرایی به ذی نفعان پژوهش بدهید تا بتوانند با یک نقشه راه دقیق مسائل پیش امده در راستای موضوع مورد بررسی را حل کنند. در بخش بعدی به پژوهشگرانی که میخواهند در آینده موضوعی شبیه به موضوع پایان نامه شما را کار کنند، پیشنهادهای جهت ادامه مسیر پژوهش برای شناسایی جوانب پنهان که از دید شما پنهان مانده ارائه دهید.

محدودیت های پژوهش در استخراج مقاله از پایان نامه

اگر در طی اجرای پژوهش با محدودیت های مواجه بودید که بر نتایج شما تاثیر گذار بود، حتما آن را ذکر کنید تا در تفسیر آن دچار اشتباه نشوند. البته منظور از محدودیت ها، مشکلات پژوهش مانند نبود منابع یا نبود ابزارهای پژوهش نیست. حتما فقط محدودیت های ذاتی پژوهش را بیان کنید.

نحوه نوشتن منابع در استخراج مقاله از پایان نامه

در نوشتن منابع یا رفرنس حتما به سبک های رفرنس نویسی در مجله ای که قصد دارید مقاله خود را در ان چاپ کنید، توجه کنید. چون نحوه ارجاع منابع و رفرنس دهی در مجله های مختلف با هم متفاوت است و قبل از ارسال مقاله حتما به این امر توجه کنید.

پایان نامه

نکات مهم در خصوص استخراج مقاله از پایان نامه 

نکات مهم در خصوص استخراج مقاله از پایان نامه 

نکات مهم در خصوص استخراج مقاله از پایان نامه 

ساعد نیوز: یکی از مواردی که می تواند در مصاحبه دکتری باعث جلب توجه داوران شود، کتاب چاپ شده از پایان نامه می شود.

تهیه مقاله علمی از پایان نامه بسیار اهمیت دارد، در واقع ارزش وجودی، کاربردی یا علمی پایان نامه توسط این مقاله تعیین می شود.برای استخراج مقاله دانستن تفاوت میان مقاله و پایان نامه ضروریست. پایان نامه یا رساله هدف و ماهیت آموزشی دارد و دانشجویان برای نشان دادن میزان تسلط و دانش، تمام آموخته های خود را در مورد موضوعی مشخص ارائه می کنند. مقاله معمولا توسط دانشجویان و دانشمندان و محققان که به دنبال ایده های علمی ناب و قابل اجرا و دارای دلایل علمی معتبر هستند، مطالعه می شود. انتظار می رود که مقالات ارائه شده دارای نوآوری و دلایل محکم علمی باشد و با اصول و ساختار خاصی تدوین شود.

بیشتر بخوانید:

پرسشنامه استاندارد (دارای روایی، پایایی، روش نمره گذاری و منبع داخل و پایان متن )

مبانی نظری و پژوهشی

نکات مهم در خصوص استخراج مقاله از پایان نامه

موضوع مقاله

انتخاب موضوعات و تحقیقات به روز و غیرتکراری برای مقاله، شانس پذیرفته شدن مقاله را بسیار بالا می برد، به نقل قول از مقاله های دیگر و سایر تحقیقات اکتفا نکنید .توجه داشته باشید داشتن حرفی نو در موضوع و شیوه انجام مقاله بسیار حائز اهمیت است.

ساختار مقاله

جمع آوری چکیده کلی پایان نامه در 10 الی 15 صفحه انجام می شود. یک مقاله اصولی باید دارای ساختار و ترتیب مشخصی باشد از جمله:

 1. عنوان مقاله : عنوانی که برای مقاله انتخاب می شود لزوما همان عنوان پایان نامه نیست. ممکن است پایان نامه قابلیت استخراج به چند مقاله را داشته باشد بنابراین بهتر است براساس موضوع هر مقاله عنوان مناسب انتخاب شود. نکته مهم اینکه عنوان کوتاه، مختصر، غیرتکراری باشد.
 2. چکیده مقاله : چکیده مقاله می تواند عینا همان چکیده پایان نامه باشد اما در صورت استخراج چند مقاله از یک پایان نامه باید چکیده براساس موضوع هر مقاله تدوین شود. چکیده مقاله معمولا دارای 250 تا 300 کلمه است.جمله بندی چکیده مقاله خبری بوده و به صورت فعل گذشته یا ماضی بعید نوشته میشود. چکیده مقاله را با یک یا دو جمله درباره هدف پژوهش و ضرورت آن شروع کنید.
 3. کلیدواژه های مقاله: در نوشتن کلیدواژه ها حساسیت به خرج دهید. کلماتی که بیشترین و نزدیک ترین معنا و مفهوم را با محتوای مقاله دارد انتخاب کنید.
 4. مقدمه : مقدمه مقاله، عامل و مسئله اصلی که انگیزه نگارش مقاله است را بیان می کند. مقدمه مقاله را با توضیح این مسئله که در طی فرآیند پژوهش و تحقیق به دنبال چه چیزی هستید و چگونه مقاله را ساختار بندی کرده اید، به پایان برسانید.
 5. مرور پیشینه تحقیق و بررسی مبانی نظری : این بخش جزء اصلی مقاله می باشد و حتما گذشته نظریه ای یک یا چند متغیر مورد بررسی را در مقاله بنویسید. شما می توانید با خلاصه کردن نظریات و تئوری های مربوط به موضوع پژوهش، اشاره به صاحب نظران اصلی، تعریف متغیرهای پژوهش با رفرنسهای جدید، بررسی مولفه ها و مفاهیم مرتبط، جمع بندی مبانی نظری پژوهش شانس پذیرش مقاله خود را در مجلات معتبر علمی و بین المللی افزایش دهید.
 6. روش تحقیق : در این بخش شیوه پژوهش، جامعه، نمونه ، ابزار جمع آوری داده ها و روایی و پایایی آن ها، و روش تجزیه و تحلیل داده ها مشخص شود.
 7. سوالات و فرضیات و مدل مفهومی
 8. تحلیل داده ها و نتیجه گیری : این بخش نیز یکی از بخش های مهم مقاله می باشد که شامل مقایسه یافته ها با پیشینه یا تطبیق با مبانی نظری، تفسیر نتایج، مقایسه نتایج بدست آمده و تبیین نتایج است به صورت خلاصه و منسجم به نتیجه گیری کار بپردازید. ابتدا به یافته های مربوط به هرسوال و فرضیه پرداخته و به تبیین آن یعنی چگونگی و چرایی یافته بدست آمده بپردازید تا خواننده متوجه شود این یافته شما چه معنایی دارد.
 9. فهرست منابع مورد استفاده : در درج منابع به سبک های رفرنس نویسی در مجله مورد نظر توجه کنید چراکه استایل مجله ها با هم متفاوت است و قبل از ارسال مقاله حتما به این امر توجه کنید.

مطالعه چند نمونه مقاله چاپ شده

مشاهده و مطالعه چند نمونه مقاله پژوهشی و مقاله ISI قبل از نگارش مقاله می تواند مفید باشد. شناسایی و انتخاب مجله مورد نظر و گرفتن شیوه نامه آن مجله جهت رعایت استانداردهای نگارش مقاله ضروری می باشد.

زمان و هزینه ها

از آنجا که پروسه چاپ مقاله ISI طولانی است و ممکن است فرآیند داوری آن سه تا یک سال طول بکشد لذا بهتر است به محض شکل گرفتن پایان نامه و قبل از دفاع به فکر استخراج مقاله ISI از پایان نامه باشید. برخی از دانشجویان به سراغ مجلات لاتین جهت چاپ مقاله خود می روند لذا توجه به شناسایی لیست مجلات معتبر و همچنین هزینه چاپ مقاله جهت پیشگیری از مشکلات احتمالی ضروری می باشد.

ساختار اصلی یک مقاله علمی چگونه است؟ 

ساختار اصلی یک مقاله علمی چگونه است؟ 

ساختار اصلی یک مقاله علمی چگونه است؟ 

ساعد نیوز: هر مقاله ای بر اساس یک ساختار تعریف شده و در قالب بخش های مختلفی نوشته می شود.

همان طور که در مطالب آموزشی قبلی گفته شد، مقاله شامل اجزایی زیر می باشد:

اجزای مقالهمعادل انگلیسی اجزای مقاله
عنوانTitle
مشخصات نویسنده یا نویسندگانAffiliation
چکیدهAbstract
کلمات کلیدیKey words
مقدمهIntroduction
روشهاMethods
نتایج (یافته ها)(Results(Findings
بحث (تجزیه و تحلیل)(Discussion (Analysis
نتیجه گیریConclusion
تقدیرهاAcknowledgements
ضمایمAppendices
منابعReferences


از در کنار هم قرارگرفتن این اجزا در چارچوبی مشخص و منظم مقاله شکل میگیرد. در این فصل به بررسی و تشریح یکایک این اجزا پرداخته خواهد شد. لازم به ذکر است، آن دسته از پژوهشگران محترمی که ترجیح میدهند ابتدا مجله مناسب را بیابند سپس اقدام به نوشتن مقاله (مطابق با خواسته های آن مجله) بکنند، حتما مطلب آموزشی مربوط به انتخاب مجله مناسب را بخوانند.

قبل از بررسی اجزای مقاله، به خاطر سپردن این دو نکته ضروری است:

 • اول، در هر مقاله قسمتهای کلیدی که معمولاً در همان ابتدا توسط مخاطب مطالعه میشوند به ترتیب عبارتند از: عنوان، چکیده، نتیجه گیری، جملات اول هر بند، شکلها، جداول و زیرنویسهای آنها که در نگارش و تنظیم آنها باید بسیار دقت کرد.
 • دوم، تا زمانیکه مقاله توسط مجله پذیرفته نشود نمیتوان نام مقاله را به آن اطلاق کرد بلکه نام اصلی آن نسخه خطی مقاله manuscript است ولی در اینجا برای سادگی و از روی عرف همان نام مقاله را به کار میبریم.

ساختار اصلی یک مقاله علمی

 1. عنوان، یکی از قسمتهای مهم و جزء لاینفک مقاله است؛ چرا که نشاندهنده ماهیت مقاله است.
 2. مشخصات نویسنده در واقع وابستگی سازمانی نویسندگان می باشد که معم.لا نام دانشگاه محل تحصیل یا تدریس و یا پژوهشگاهی است که در آن مشغول فعالیت است. اسامی نویسندگان و آدرس سازمان ها بایستی به صورت کامل آورده شوند.
 3. چکیده از اجزای اصلی مقاله میباشد که کل محتوای مقاله را در قالب یک پاراگراف یا چند جمله توضیح می دهد.
 4. واژگان کلیدی معمولاً 3 تا 13 واژه یا عبارت موضوعی کوتاه می باشند که بایستی موضوعات اصلی و فرعی مقاله را پوشش دهند. معمولا بلافاصله بعد از چکیده، آورده می شود.
 5. مقدمه بعنوان قلب مقاله نامیده می شود زیرا در این قسمت دلایل انجام پژوهش، اهداف و حوزه تحقیق مطرح میشوند. این قسمت خود شامل زیر بخش های مختلف می باشد:
  – معرفی مسأله تحت بررسی یا سؤال تحقیق : بند اول، مقدمه است و اولین بخشی از بدنه اصلی مقاله است که توسط مخاطبان مطالعه میشود.
  – پیشینه تحقیق (مرور ادبیات) : مرور ادبیات یعنی نقد و بررسی، خلاصه سازی، طبقه بندی منابع اطلاعاتی موجود که با موضوع مورد مطالعه ما مرتبط است.
  – عرضه کردن کار تحقیقی خود : در این بخش به مخاطب گفته می شود که دقیقاً با نگارش مقاله به دنبال چه بودید و چرا به دنبال این موضوع رفتید (اهمیت موضوع)
 6. مواد و روش ها: بسته به نوع و حوزه تخصصی مورد مطالعه این بخش می تواند با نام های مختلفی چون: اطلاعات مورد نیاز و روشها ، روش کار ، آزمایشها، شبیه سازی ، روش شناسی و مدل مطرح میشوند. مطالب نوشته شده در این بخش حاوی اطلاعاتی است که با استفاده از آنها میتوان در مورد اعتبار مقاله قضاوت کرد.
 7. نتایج (یافته ها): در این قسمت از مقاله خروجی ها و یافته های مقاله به همراه نمودارها و جداول حاصل از آنالیز داده ها قرار داده می شود.
 8. بحث و نتیجه گیری : در این بخش خواننده را نسبت به مزیتها و فواید نتایج پژوهش متقاعد کرده و سؤال تحقیقی که در قسمت مقدمه بیان شده بود، پاسخ داده می شود.
 9. تقدیرها : در این قسمت، باید از هر شخص حقیقی و حقوقی که به نوعی در جمع آوری و نگارش مقاله نقش داشته قدردانی شود.

نکات مهم در انتخاب مجله برای چاپ مقاله 

نکات مهم در انتخاب مجله برای چاپ مقاله 

نکات مهم در انتخاب مجله برای چاپ مقاله 

ساعد نیوز: انتخاب مجله برای چاپ مقاله مهم ترین بخش از فرایند چاپ مقاله می باشد که بسیار سرنوشت ساز می باشد.

مجلات و نشریات علمی زیادی در سراسر جهان منتشر می شوند که سبک و شیوه مخصوص به خود را دارند. بنابراین انتخاب مجله قبل از اقدام به نگارش مقاله یک امر مهم و ضروری می باشد و کمک می کند تا بتوانید برنامه درستی برای نگارش مقاله خود داشته باشید. معیارهای خاصی در انتخاب مجله به منظور چاپ مقاله وجود دارد که بایستی به آنها توجه نمایید. از جمله این معیارها دسترس بودن، تیراژ و خواندنی بودن، میزان فاکتور تاثیر آن (impact factor) و شمار خوانندگان می باشد.

یک محقق قبل از انتخاب مجله بایستی ببیند که نتایج تحقیقات او تا چه اندازه مهم و با ارزش است و چه مخاطبانی را به خود جلب می کند. اگر به موضوع و نتایج کار خود واقف باشد به راحتی خواهد توانست یک مجله خوب برای مقاله خود پیدا کند. با یک انتخاب درست می توانید هم در وقت خود صرفه جویی نمایید و هم هزینه اضافی پرداخت ننمایید.

انتخاب مجله سبک نگارش مقاله شما را تعیین می کند و از دوباره نویسی و ویرایش های مکرر مقاله جلوگیری می کند. زیرا مجلات مختلف دارای سبک ها و قوانین مختلف برای چاپ مقالات خود هستند.

اما سوالی که برای بسیاری از دانشجویان پیش می آید این است که از کجا و چگونه یک مجله خوب و معتبر پیدا کنیم؟

 • راه های مختلفی برای یافتن مجلات و نشریات علمی معتبر که متناسب با موضوع تحقیق شما باشد وجود دارد. یکی از این راه ها مشورت با استاد راهنما و یا مشاور است که تجربه کافی در زمینه چاپ مقاله دارند. معمولا دانشجویانی که برای اولین بار اقدام به نگارش مقاله می کنند، این بهترین راه ممکنه می باشد.
 • روش بعدی، بررسی فهرست منابعی که آنها را مورد مطالعه قرار داده اید. چند مورد از این منابع را در گوگل اسکولار سرچ کرده و مجلاتی که در آنه چاپ شده اند را پیدا کنید و آنها را بررسی نمایید. این یک روش خوب برای شناخت مجلاتی است که در حیطه کاری شما اقدام به چاپ مقاله می کنند.
 • راه دیگر کمک گرفتن از موسسات معتبری که در زمینه چاپ مقاله فعالیت می کنند. موسسه پژوهش برتر با داشتن کارشناسان با تجربه در زمینه معرفی مجلات معتبر و بر اساس آخرین لیست سیاه وزارت علوم و بهداشت، مجلات متناسب با موضوع مقاله شما را معرفی می نمایند. از طرفی لیست کامل مجلات در تمامی رشته ها در سایت این موسسه قرار داده شده است که می توانید از آنها استفاده نمایید.

سعی کنید مجله را با توجه به سطح مقاله خود اتنخاب کنید. اینکه مقاله شما در سطح یک مجله ایمپکت دار است یا در سطح یک مجله isc و … . در انتخاب مجله هرگز بلندپروازی نکنید. چون هم باعث به هدر رفتن وقت و هزینه شما می شود و از طرفی در صورت ریجکت شدن مقاله، اعتماد به نفس شما کاهش میابد.

معیارهای مهم در انتخاب مجله

1. هدف و حیطه کاری مجله

هر مجله ای در یک زمینه یا حیطه مشخصی اقدام به چاپ مقاله می نماید و در صورتی که موضوع مقاله ارسالی متناسب با فعالیت مجله نباشد، آن مقاله از سوی سردبیر رد خواهد شد. در نتیجه اولین موردی که در خصوص یک مجله باید توجه کرد، زمینه فعالیت مجله می باشد. برای دسترسی به اطلاعات مجله، بایستی به بخش ” درباره ما” مراجعه نمایید.

از طرفی برخی مجلات هستند که صرفا مقالات پژوهشی را به چاپ می رسانند و اگر شما یک مقاله مروری را به این مجلات ارسال نمایید با وجود خوب بودن محتوای مقاله، از سوی سردبیر رد خواهد شد.

2. دفعات انتشار مجله در سال

دفعات انتشار مجله در سال در فرایند چاپ مقاله تاثیر گذار است. اینکه مجله ای 4 بار در سال منتشر می شود با مجله ای که هر ماه انتشار میابد، از لحاظ پروسه چاپ مقاله متفاوت خواهد بود. این امر می تواند شانس شما را در پذیرش و چاپ مقاله تحت تاثیر قرار دهد. مسلما مجله ای که هر ماه منتشر می شود ، طبیعتا تعداد مقالات بیشتری در سال پذیرش و چاپ می کند و این امر شانس چاپ مقاله شما را افزایش می دهد. بنابراین اگر دانشجو هستید و میخواهید مقاله شما در بازه زمانی کوتاهی به چاپ برسد، مقاله خود را به مجله ای که فاصله انتشار کمتری دارد، بفرستید.

3. نوع مقاله های چاپ شده در آن مجله

برخی از مجلات هستند که شیوه خاصی برای چاپ مقاله دارند، مثلا بعضی از مجله ها فقط کارهای تحقیقی کلینیکی را چاپ می کنند و از چاپ مقاله های علوم پایه (Basic Sciences) خودداری می کنند. این مورد نیز بسیار حائز اهمیت است که حتما بایستی آن را مدنظر قرار داد.

4. دستورالعمل نگارش مقاله در آن مجله

ما در بخش ” آموزش گام به گام نگارش مقاله” در خصوص ساختار کلی مقالات و نحوه نگارش آنها توضیح کامل دادیم. اینکه یک مقاله دارای یک ساختار و چارچوب تعریف شده ای می باشد که در اکثر مجلات بر همان اساس می باشئ. تنها تفاوت های جزئی می تواند در برخی از مجلات در بخش دستورالعمل نگارش مقاله اعمال شود. مثلا ممکن است در برخی مجلات خواسته شود که بخش نتایج و بحث جداگانه نوشته شود اما در مجله دیگر این دو بخش ادغام شود. یا بخش چکیده مقاله در برخی مجلات بصورت بخش بندی شده نوشته می شود و در برخی دیگر خیلی ساده و جرئی. حتی تعداد صفحات مقاله و نحوه رفرنس نویسی نیز در مجلات متفاوت هستند. تمامی این موارد در بخش ” دستوراعمل نگارش مقاله” در سایت تمامی مجلات توضیح داده می شود.

اگر مقاله شما با فرمت مجله تطبیق نداشته باشد، در اینصورت مقاله شما رد خواهد شد. این رد شدن مقاله در واقع به علت ایرادات محتوایی نیست بلکه بعلت عدم رعایت ساختار نگارشی مقاله بر اساس فرمت مجله می باشد.

سبک رفرنس نویسی آی تریپل ای (IEEE) 

سبک رفرنس نویسی آی تریپل ای (IEEE) 

سبک رفرنس نویسی آی تریپل ای (IEEE) 

ساعد نیوز: یکی از روش های ارجاع دهی یا رفرنس نویسی، سبک آی تریپل ای IEEE Reference می باشد که بیشتر برای مقالات در زمینه مهندسی استفاده می شود.

سبک IEEE، استانداردی برای تمامی ژورنال ها و مجلات انجمن IEEE می باشد. این سبک رفرنس نویسی اکثر مواقع برای مقالات در زمینه ی مهندسی و علوم کامپیوتر، استفاده می شود. در این سبک ارجاع دهی، در متن از اعداد استفاده می کنیم و در انتها از فهرست منابع را، لحاظ می نماییم.

ارجاع به منابع در متن به روش IEEE:

 1. در این روش جمله ای که از یک منبع مشخص گرفته شده است، در داخل براکت با شماره به منبع ارجاع داده می شود. دقت نمایید که شماره ارجاع دهی در آخر جمله قرار داده می شود و نقطه پایان جمله پس از ارجاع قرار می گیرد.
 2. تمامی ارجاعات به یک منبع در کل متن، فقط با یک شماره یکسان ارجاع داده می شود.
 3. هنگامی که لازم باشد به صورت همزمان به چند منبع ارجاع داده شود، شماره آنها در داخل یک براکت قرار گرفته و با کاما جدا می شود. و اگر شماره آنها پشت سر هم باشد، یک خط منها بین شماره اول و آخری قرار داده می شود. مثل: [1,3,5] یا [5-1].
 4. مرجع دهی درمتن باید بترتیب از ۱ و فصل اول شروع شود. صفحات قبل از فصل اول مرجع نمی گیرد. در صورتیکه در ادامه متن مجددا نیاز به مرجعی دارید که قبلا استفاده شده است، همان شماره قبلی را استفاده کنید.
 5. شماره مرجع پس از یک فاصله در کروشه قرار می گیرد. اگر در وسط جمله باشد، مجددا یک فاصله بعد از کروشه نوشته می شود. اگر در آخر جمله باشد، بدون فاصله بعد از کروشه نقطه گذاشته می شود.

  “Bernersly [
  ۱] discusses …”
  “ [our earlier alloy laser work [12.”
 6. معمولا نیازی به درج نام نویسنده در متن نیست مگر تاکید خاصی باشد.
 7. از بکار بردن لقب ها مانند دکتر، پروفسور و یا آقای … خودداری نمائید.
 8. چنانچه مایل بودید نام نویسنده مرجع را در متن بیاورید و در صورتیکه حداکثر دو نفر باشند، نام هر دونویسنده را را بنویسید. ولی اگر بیش دو نفر هستند، فقط نام نویسنده اول و همکاران “et al.” را ذکر کنید.
  “Smith [1] reports …” : یک نویسنده
  “Smith and Jones [12] report …” : دو نویسنده
  “Smith et al. [23] report …” :سه نویسنده و یا بیشتر
 9. برای مرجع دهی به یک مقاله نیازی نیست که در متن بنویسید “ [in reference [27 …بلکه می توانید بنویسید “[in [27…”

پرسشنامه استاندارد (دارای روایی، پایایی، روش نمره گذاری و منبع داخل و پایان متن )

مبانی نظری و پژوهشی

پرسشنامه استاندارد (دارای روایی، پایایی، روش نمره گذاری و منبع داخل و پایان متن )

مبانی نظری و پژوهشی

معرفی منابع

 1. در انتهای متن و در قسمت منابع، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی معرفی می شوند.
 2. منابع را بر اساس نام خانوادگی اولین نویسنده مرتب نموده و در صورت یکسان بودن نام خانوادگی نویسنده اول، بر اساس نام خانوادگی نویسندگان بعدی و سال مرتب می شوند.
 3. پس از مرتب سازی، اولین منبع شماره 1 و به همین ترتیب برای سایر منابع یک شماره ارجاع مشخص می شود. درمتن از آن شماره برای اجاع دهی استفاده می گردد.
 4. ترتیب نوشتن مشخصات هر منبع بطور کلی بصورت، ابتدا شماره ارجاع، نام نویسنده یا نویسندگان، عنوان منبع به صورت اریب، شماره ویرایش آن، محل انتشار یا ناشر و در انتها سال انتشار.

نمونه نوشتن رفرنس به سبک IEEE

1. نمونه کتاب (انگلیسی):

:Basic Format
[1] J. K. Author, “Title of chapter in the book, ” in Title of His Published Book, xth ed. City of Publisher, Country if not USA: Abbrev. of Publisher, year, ch. x, sec. x, pp. xxx–xxx

2. نمونه کتاب (فارسی):

[7] نام خانوادگی، نام نویسندگان یا نام موسسه ای که نقش نویسنده را دارد، عنوان کامل کتاب، ترجمه نام خانوادگی، نام مترجمان، شماره جلد، شماره ویرایش، محل نشد، نام نشر، تاریخ انتشار.

3. نمونه مقاله چاپ شده در مجلات (انگلیسی):

Journal Article in Print: Abbreviated titles
[28] G. Liu, K. Y. Lee, and H. F. Jordan, “TDM and TWDM de Bruijn networks and shufflenets for optical communications,” IEEE Trans. Comp., vol. 46, pp. 695-701, June 1997

4. نمونه مقاله چاپ شده در مجلات (فارسی):

[4] نام خانوادگی، نام نویسندگان، “عنوان مقاله”، نام مجله یا کنفرانس، شماره دوره یا مجله، شماره صفحه ها، محل چاپ مجله یا برگزاریکنفران، تاریخ انتشار

5. مقاله کنفرانسی:

Basic Format
[1] J. K. Author, “Title of paper,” in Unabbreviated Name of Conf., City of Conf., Abbrev. State (if given), year, pp. xxx-xxx

6. پایان نامه (انگلیسی):

Basic Format
[1] J. K. Author, “Title of thesis”, M.S. thesis, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ., City of Univ., Abbrev. State, year

7. پایان نامه (فارسی):

[8] نام خانوادگی، نام نویسندگان، ” عنوان پایان نامه”، درجه ای که پایان نامه برای دریافت آن نوشته شده است، نام دانشگاه، محل دانشگاه، تاریخ انتشار.

8. سایت اینترنتی:

[27] J. Geralds, “Sega Ends Production of Dreamcast,” vnunet.com, para. 2, Jan. 31, 2001. [Online]. Available: http://nl1.vnunet.com/news/1116995. [Accessed: Sept. 12, 2004].

9. کتاب الکترونیکی (انگلیسی):

[20] L. Bass, P. Clements, and R. Kazman, Software Architecture in Practice, 2nd ed. Reading, MA: Addison Wesley, 2003. [E-book] Available: Safari e-book.

10. کتاب الکترونیکی (فارسی):

[8] بابایی، نشر الکترونیکی، ویراسته علی حسینی. تهران: مرکز اطلاعات علمی ایران، 1382.