بایگانی دسته: آموزش Nvivo

تحلیل آماری statistical analysis

نرم افزار تحلیل کیفی nvivo چیست؟

NVivo یک نرم‌افزار قدرتمند برای تحلیل داده‌های کیفی است. این نرم‌افزار توسط شرکت QSR International توسعه داده شده است و ابزاری قدرتمند برای محققان و تحلیلگران است که می‌خواهند داده‌های کیفی را به طور جامع تحلیل کنند.

NVivo به کاربران امکان می‌دهد تا انواع مختلفی از داده‌های کیفی را از جمله متن، تصویر، صدا و ویدئو را تحلیل کنند. با استفاده از این نرم‌افزار، شما می‌توانید داده‌های خود را سازماندهی کنید، برچسب‌ها و کدها را به آنها اختصاص دهید و الگوها، روابط و موضوعات مختلف را در آنها شناسایی کنید.

برخی از ویژگی‌های کلیدی NVivo عبارتند از:

ایجاد پروژه‌ها و مدیریت داده‌های کیفی در آنها.
امکان اضافه کردن و سازماندهی متن، تصویر، صدا و ویدئوها.
تحلیل و کدگذاری داده‌ها با استفاده از برچسب‌ها و کدها.
ایجاد شبکه‌های روابط بین داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار.
امکان جستجوی پیشرفته برای داده‌ها.
تصویرسازی و چاپ نتایج تحلیل.
NVivo به عنوان ابزاری قدرتمند در زمینه تحلیل داده‌های کیفی استفاده می‌شود و در مطالعات متنوعی از جمله مطالعات اجتماعی، روانشناسی، آموزش و پژوهش کیفی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روش ایجاد نمودار پراکندگی در نرم افزار مکس کیو دی ایmaxqda

نوشته

منظور از گویه در پرسشنامه چیست؟

نوشته

تحلیل آماری متغیر تعدیل‌کننده (Moderator Variable)

نوشته

چه روش‌های آماری برای تحلیل داده‌ها در تحقیق آزمایشی استفاده می‌شود؟

نوشته

انجام تحلیل داده های کمی آماری با نرم افزار SPSS

نوشته

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (فصل هفتم)

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (فصل هفتم)

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (فصل هفتم)

فصل 7 : بصری‌سازی (Visualizations)

شامل عناوین زیر می باشد:{7-1- ساخت و مدیریت نمودار ها (Charts):7-۲-  ساخت و مدیریت نقشه ( Maps):۲-1- 7-  ساخت و مدیریت نقشه ذهنی (mind map):۲-۲- 7- ساخت و مدیریت نقشه پروژه ( Project map):۲-3- 7-  ساخت و مدیریت نقشه مفهومی ( Concept map):7-3- ساخت و مدیریت نگاره ها ( Diagrams):3-1-7-  ساخت و مدیریت نگاره تحلیل خوشه‌ای( (Cluster analysis diagram۲-3-7-  ساخت و مدیریت نگاره مقایسه‌ای ( Comparison diagram):3-3-7- ساخت و مدیریت نگاره اکتشافی ( Explore Diagram):۴-7-  ساخت و مدیریت تحلیل شیکه های اجتماعی (Social Network Analysis)1-۴-7- ساخت و مدیریت نگاره شبکه اجتماعی (Sociogram Network)  و نگاره مورد محوری اجتماعی (Egocentric sociogram) }

جهت دریافت کل پکیج اینجا کلیک کنید.

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (فصل ششم)

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (فصل ششم)

فصل6:گزارش‌گیری

این بخش شامل این عناوین می باشد: 6-1- خروجی گرفتن و گزارش‌گیری )

جهت دریافت کل پکیج اینجا کلیک کنید.

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (فصل پنجم)

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (فصل پنجم)

فصل پنجم: جستجو و بازیابی اطلاعات:

 شامل عناوین زیر می باشد{ 1- 5- جستجوی ساده و پیشرفته ۲- 5- ایجاد و مدیریت پرس‌وجوها (Queries) 1- 5-۲- ایجاد و مدیریت یک پرس‌وجو (Query) ۲- 5-۲- مدیریت یک پرس‌وجوی متنی (Query) و فراوانی کلمات 3- 5-۲- مدیریت پرس‌وجوی کدها (Coding) و کیس ها (Cases) ۴- 5-۲- مدیریت پرس‌وجوی ماتریسی کدها (Matrix Coding)5- 5-۲- مدیریت پرس‌وجوی جدول متقاطع (Crosstab)6- 5-۲- مدیریت پرس‌وجوی ترکیبی (Compound)7- 5-۲- مقایسه کدها و محاسبه ضریب کاپای کوهن}

جهت دریافت کل پکیج اینجا کلیک کنید.

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (فصل سوم)

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (فصل سوم)

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (فصل سوم)

فصل سوم : ایجاد و مدیریت کد ها

شامل عناوین زیر می باشد: {کدگذاری داده ها3-1- انواع کدگذاری در تحقیق کیفی 3-۲- نحوه کدگذاری یک فایل متنی در نرم‌افزار nvivo 123-3- نحوه کدگذاری داده های صوتی و ویدئویی3-۴- نحوه کدگذاری عکس ها و فایل PDF و فایل های صفحه گسترده (SPSs. اکسل و…)3-5- ویرایش کد ها (مرتب‌کردن ، ادغام، حذف و تغییر نام)6- 3- انواع کدگذاری و ایجاد سلسله‌مراتب بین کد ها }

جهت دریافت کل پکیج اینجا کلیک کنید.

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (فصل دوم)

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (فصل دوم)

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (فصل دوم)

فصل2 ایجاد پروژه و واردکردن داده ها

این بخش شامل این عناوین می باشد:  2-1- واردکردن داده های متنی:   روش های حل مشکل متن فارسی در انویوو –   2-2 – فراخوانی فایل های (پی‌دی‌اف (PDF) و عکس) –  2-3- ایجاد و فراخوانی فایل های (صوت و ویدئو):   پیاده‌سازی فایل متنی ویدئو – 2-4- فراخوانی داده های صفحه از گسترده ها (مانند Excel, SPSS, Access)  2-5- فراخوانی داده ها از سایت ها و شبکه های اجتماعی  – 2-6- فراخوانی داده های خارجی (Externals) }

جهت دریافت کل پکیج اینجا کلیک کنید.

کامل ترین پکیج آموزش انویو Nvivo

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (فصل اول)

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (فصل اول)

در زیر می توانید فصل اول کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo را مشاهده کنید.

این فصل شامل بخش های زیر می باشد:

فصل 1: آشنایی کلی با نرم‌افزار NVIVO

1-1- تهیه ، نصب و اجرای نرم‌افزار

2-1- آشنایی با محیط کاری نرم‌افزار:

1- 3 – آشنایی با پنجره های تخصصی نرم‌افزار

جهت دریافت کل پکیج اینجا کلیک کنید.

دانلود نرم افزار NVivo12

دانلود کی جن

در زیر می توانید جزئیات عناوین این فصل را مشاهده کنید:

نوان فصل ها و زیر بخش هازمان
فصل 1: آشنایی کلی با نرم‌افزار NVIVOدقیقهثانیه
1-1- تهیه ، نصب و اجرای نرم‌افزار643
1-2- آشنایی با محیط کاری نرم‌افزار648
 معرفی منوهای اصلی  
خانه (file):  
فراخوانی (Import):  
ایجاد(Create):  
پیمایش (Explore):  
اشتراک‌گذاری (Share):  
1-3- آشنایی با پنجره های تخصصی نرم‌افزار22 
 نمای هدایت گر (Navigation view):  
دسترسی سریع (Quick Access):  
دیتا (Data):  
کدها (codes):  
روابط (Relationships):  
نمونه‌ها (Cases):  
‌نوتز (Notes):  
جستجو (Search)  
نقشه (Maps)  
خروجی (Outputs)  
 نمای فهرست (List view):  
نمای جزئیات ((Detail view  
 سفارشی کردن و تنظیمات نرم‌افزار:  
انجام پژوهش کیفی - تحلیل آماری - پژوهش - کیفی - کمی - کامپیوتر

آموزش کامل نرم افزار انویو Nvivo فصل 1- قسمت سوم: پنجره های تخصصی

آموزش کامل نرم افزار انویو Nvivo فصل 1- قسمت سوم: پنجره های تخصصی

در این بخش با پنجره های تخصص نرم افزار Nvivo آشنا می شوید. این بخش مواردی مانند : 3-1- آشنایی با پنجره های تخصصی نرم‌افزار –  نمای هدایت گر (Navigation view)  دسترسی سریع (Quick Access) –  دیتا (Data) – کدها (codes) –  روابط (Relationships) –  نمونه‌ها (Cases) – ‌نوتز (Notes)  – جستجو (Search) –  نقشه (Maps) –  خروجی (Outputs) –  نمای فهرست (List view) –  نمای جزئیات (Detail view)  سفارشی کردن و تنظیمات نرم‌افزار)} آموزش می دهد.


برای دسترسی به کاملترین پکیج آموزشی نرم افزار انویوو Nvivo به زبانی فارسی روی لینک زیر کلیک نمایید.

لینک مشاهده و دانلود پکیچ

انجام پژوهش کیفی
انجام پژوهش کیفی.jpg
تحلیل داده های آماری
تحلیل های کمی با نرم افزار های : SPSS – Amos – Pls تحلیل های کیفی با نرم افزار های : Maxqda – NVivo

کامل ترین پکیج آموزش انویو Nvivo

آشنایی با محیط کاری نرم‌افزار انویوو Nvivo

آشنایی با محیط کاری نرم‌افزار انویوو Nvivo

آشنایی با محیط کاری نرم‌افزار انویوو Nvivo
نرم‌افزار انویوو Nvivo قسمت‌هایی مشابه سایر نرم‌افزارهای تحت ویندوز مانند نوار عنوان، نوار منوها و نوار وضعیت دارد که اغلب کاربران با آن‌ها آشنا هستند (شکل زیر) و همچنین بخش‌های تخصصی که ویژه این نرم‌افزار است؛ در آن تعبیه شده است. دراین فیلم با محیط انویوو Nvivo آشنا می شوید.

جهت دریافت بسته آموزشی کامل نرم افزار انویوو و همچنین دریافت فیلم با کیفیت بالا به سایت rava20.ir به آدرس زیر مراجعه نمایید.

آموزشی کامل نرم افزار انویوو

توجه ارائه این فیلم فقط در کانال آپارات آموزه 20 و سایت روا20 مجاز است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amosنرم افزار کیفی: Maxqudaتعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرامکانال تلگرام سایت: برای عضویت در کانال تلگرام سایت اینجا کلیک کنید(البته قبلش فیلتر شکن روشن شود!!) مطالب جالب علمی و آموزشی در این کانال درج می گردد.

آموزش انویوو Nvivo

نحوه تهیه، نصب و راه اندازی نرم افزار انویو12 Nvivo

نحوه تهیه، نصب و راه اندازی نرم افزار انویو12 Nvivo

در این فیلم آموزشی نحوه تهیه، نصب و راه اندازی نرم افزار انویو12 Nvivo آموزش داده شده است. جهت دریافت بسته آموزشی کامل نرم افزار انویوو و همچنین دریافت فیلم با کیفیت بالا به سایت rava20.ir به آدرس زیر مراجعه نمایید.

آموزشی کامل نرم افزار انویوو

توجه ارائه این فیلم فقط در کانال آپارات آموزه 20 و سایت روا20 مجاز است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amosنرم افزار کیفی: Maxqudaتعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرامکانال تلگرام سایت: برای عضویت در کانال تلگرام سایت اینجا کلیک کنید(البته قبلش فیلتر شکن روشن شود!!) مطالب جالب علمی و آموزشی در این کانال درج می گردد.