بایگانی دسته: آموزش نرم افزار آماری

کامل ترین پکیج آموزش انویو Nvivo

انواع تحقیق کیفی

انواع تحقیق کیفی

دسته‌بندی تحقیقات کیفی آسان و مورد توافق همه نیست. آنسلم، استراس و جولیت کوربین شیوه‌های تحقیق کیفی را شامل موارد ذیل می‌دانند:

1.  نظریه مبنایی: یعنی آنچه که به‌طور استقرایی؛ یعنی از جزء به کل، از مطالعه پدیده‌ای به‌دست آید و نمایانگر آن پدیده است. به‌عبارت دیگر، باید آن‌ را کشف کرد و کامل نمود و به‌طور آزمایشی از طریق گردآوری منظم اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌هایی که از آن پدیده نشأت گرفته است، اثبات نمود.

 2.  مردم‌نگاری یا قوم‌نگاری: پژوهش قوم‌نگاری معمولاً با انسان‌شناسی همبسته است. قوم‌نگاری توصیفی عمیق و تحلیلی از موقعیّت فرهنگی و در معنای وسیع، از فرهنگ است. پژوهش قوم‌نگاری بر مشاهده، توصیف و داوری‌های کیفی یا تفسیر پدیده‌های مورد بررسی تأکید بسیار دارد. (بازرگان، 1387، ص114)

 3.  پدیدارشناختی: استفاده از پدیدار‌شناسی به‌منظور پژوهش و آگاهی مستقیم نسبت به تجربیات و مشاهدات؛ به‌عبارت دیگر، نسبت به پدیدارهایی است که بی‌واسطه در تجربه ما ظاهر می‌شوند. (ورنو، روژه و ژان وال، 1372، ص11 و 12)

 4.  وقایع زندگی یا تحقیق زندگی‌نامه‌ای : در این نوع تحقیق، مطالعه بر یک فرد، متمرکز می‌شود و از طریق روایت زندگی او به‌صورت حکایت‌گونه، رویدادهای زندگی فردی در چهارچوبی وسیع‌تر نمایان می‌شود. سپس با ارتباط دادن این رویدادها، به‌عنوان نقطه‌های عطف و اطلاعات گردآوری شده مورد تفسیر قرار می‌گیرند. از پژوهش زندگی‌نامه‌ای به‌عنوان تاریخ شفاهی نیز یاد می‌شود. (بازرگان، 1387، ص115)

 5.  تحلیل مکالمات یا گفتمان: در این نوع تحلیل، داده‌ها در اصل به‌صورت گفتار تولید می‌شوند؛ ولی بعدا آنها را به‌منظور تحقیق با دقت و وسواس فراوان و با استفاده از علائمی که تأکیدها، مکث‌ها، خنده‌ها و سایر ظرایف غیرکلامی را هم بر کاغذ بیاورد، به نوشتار تبدیل می‌کنند. موضوع این دسته از مطالعات به یک معنا “پیام” است. تحلیل گفتمان عمدتاً در علوم سیاسی ریشه دارد؛ ولی در شاخه‌های مختلفی از علوم دیگری، مانند زبان‌شناسی، انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی نیز کاربرد دارد. (رفیعی و دیگران 1387، ص132 و 133)

 6.  تأویل‌شناسی یا هرمنوتیک : روشی است که فهم متون و چگونگی ادراک و فهم و روند آن را بررسی می‌کند. به‌عبارت دیگر هرمنوتیک، هنر دستیابی به فهم کامل و تامّ عبارت‌های گفتاری و نوشتاری است. (نیچه، فریدریش ودیگران، 1381)

 7.  کردارشناسی: این نظریه که از مطالعه رفتار حیوانات در محیط‌های طبیعی به‌دست آمده، بیان می‌کند که نوزاد انسانی به‌طور ژنتیکی آماده است تا به افرادی که از او مراقبت می‌کنند، دلبسته شود. این دلبستگی‌ها از لحاظ تکاملی دارای ارزش است؛ زیرا سبب سازش با محیط می‌شود. به‌عقیده جان بالبی پایه‌های زیستی رفتارهای دلبستگی، در صورتی‌که از دیدگاه تکاملی مطالعه شود، آسان‌تر قابل درک خواهد بود. (هنری، ماسن، پاول و دیگران، 1373) به‌طور کلی در این روش سعی می‌شود تا انواع رفتار انسان‌ها شناسایی و درک شود.

 8.  نشانه‌شناسی : نشانه‌شناسی در درجه اول با آفرینش “معنا” در متون (فیلم، برنامه‌های تلویزیونی و دیگر آثار هنری) سر و کار دارد. این علم نشان می‌دهد که نشانه و نقش آن چیست؟ نشانه‌ها و روابط، دو مفهوم کلیدی تحلیل نشانه‌شناختی هستند. در تحلیل نشانه‌شناسی تفکیکی موقتی و اختیاری بین محتوا و شکل قائل می‌شویم و تمام توجه خود را معطوف نظام نشانه‌هایی می‌کنیم که متن ما را می‌سازد. مثلاً غذا در برنامه تلویزیونی نباید فقط استیک، سالاد و … تلقی شود؛ بلکه نظامی از نشانه‌ها که حاوی معانی مربوط به موضوعاتی مثل پایگاه، سلیقه، پیشرفت، ملّیّت و غیره است، می‌باشد. (آسابرگر، آرتور ، 1387)

 9.  جامعه‌سنجی : این روش را مورنو در سال 1934 برای مطالعه و اندازه‌گیری روابط از نظر جذب و دفع متقابل یا یک طرفه در یک گروه طبیعی پیشنهاد کرده است. (پل، 1369، ص 142) به‌طور کلی این روش، وسیله‌ای برای تعیین درجه پذیرش افراد در یک گروه، کشف روابط این افراد و آشکار کردن ساخت خود گروه به کار می‌رود.

دسترسی به کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo در ایران

کامل ترین پکیج آموزش انویو Nvivo
کامل ترین پکیج آموزش انویو Nvivo
کامل ترین پکیج آموزش انویو Nvivo

ویژگی‌های پژوهش‌های کیفی

  • ویژگی‌های پژوهش‌های کیفی
  • اهمیت شرایط محیطی: کنش‌های محیطی، یا اجتماعی، تا حد زیادی به شرایطی بستگی دارند که در آن اتفاق می‌افتد.
  • ارزش مطالعه‌ی موردی: پژوهشگر درباره‌ی مورد بررسی، اطلاعات زیادی جمع‌آوری می‌کند، به عمق مطالب پی‌می‌برد، به مورد، آشنایی عمیق و درونی به‌دست می‌آورد. گاه مدت زیادی روی یک مورد کار می‌کند.
  • صداقت پژوهشگر: صداقت پژوهشگر یک مسأله‌ی واقعی است. در تمام پژوهش‌های کیفی تا حدی اعتماد به پژوهشگر وجود دارد. از آنجا که پژوهشگر، خود در متن پژوهش است، برای اینکه از تأثیر باورها و نظرات پیشین یا فرض‌هایی که داشته است جلوگیری کند، ارزش‌های مورد بررسی را توضیح می‌دهد.
  • نظریه‌پردازی حین پژوهش: تدوین نظریه، به هنگام فرایند گردآوری اطلاعات صورت می‌گیرد. این روش استقرایی است. مفهوم‌سازی و عملیاتی کردن نیز هم زمان با گردآوری داده‌ها و تحلیل‌ها صورت می‌پذیرد.
  • فرایند و توالی: گذرگاه زمان، بخش جدایی‌ناپذیر در پژوهش کیفی است. پژوهشگران کیفی توالی رخدادها را مورد توجه قرار می‌دهند. از این‌رو می‌توانند تحول یک موضوع، پیدایش یک تضاد یا توسعه‌ی یک رابطه را مطالعه کنند. بنابراین، می‌توانند فرایند و روابط علّی مورد را شناسایی کنند.
  • تفسیر: این واژه به معنی نسبت دادن یک مدل و یا یک معنی منسجم و منطقی به چیزی است. از همین‌رو است که گزارش‌های پژوهش‌های کیفی معمولاً با جدول‌ها، نمودارها، تصویرها، نقشه یا پیکره‌ها همراه‌اند.

دسترسی به کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo در ایران

کامل ترین پکیج آموزش انویو Nvivo
کامل ترین پکیج آموزش انویو Nvivo

کامل ترین پکیج آموزش انویو Nvivo

تفاوت پژوهش کیفی و کمّی

به پژوهش کمّی، اثبات‌گر و به پژوهش کیفی، پژوهش مابعد اثبات‌گرا نیز گفته می‌شود. پژوهش اثبات‌گرا، ریشه در این فرض دارد، که جلوه‌های محیط اجتماعی، واقعیّتی مستقل را تشکیل می‌دهند و طی زمان و موقعیت‌ها، نسبتاً ثابت‌اند.  منظور از استقلال پدیده این است که واقعیّت، نزد پژوهشگر اثبات‌گرا، عینی تلقی می‌شود، جدا از پژوهشگر وجود دارد و توسط همگان دیده می‌شود. به دیگر سخن، واقعیت اجتماعی وجود خارجی دارد و توسط مشاهده‌گران ساخته نمی‌شود. برخلاف پژوهش‌های کیفی (مابعد اثبات‌گرا) که در آن واقعیّت اجتماعی به‌وسیله مشارکت‌کنندگان در آن ساخته می‌شود. فرض بر این است؛ که واقعیّت اجتماعی، به‌طور پیوسته و مداوم در موقعیّت‌های محلّی ساخته می‌شود. به‌عبارت دیگر برای پژوهشگر کیفی واقعیت یگانه‌ای وجود ندارد، هر ناظر و مشاهده‌گری واقعیت را به‌صورت بخشی از فرآیند پژوهشی خلق می‌کند، واقعیت مبتنی بر ذهن است و تنها با ارجاع به یک ناظر موجودیت می‌یابد. به عبارت دیگر پژوهشگر کمی عینیت را وجهه‌ی همت خود قرار می‌دهد و از داده‌ها جدا می‌ایستد ولی پژوهش‌گر کیفی خود را بخش ناگسستنی از داده‌ها می‌داند در حقیقت بدون مشارکت فعال پژوهش‌گر، داده‌ای وجود ندارد.

پژوهشگر اثبات‌گرا، دانش را از طریق گردآوری داده‌های عددی و مشاهده‌ی نمونه‌ها و سپس عرضه‌ی این داده‌ها به تحلیل عددی فراهم می‌کند. در مقابل این‌ها پژوهش مابعد اثبات‌گرا، ریشه در این فرض دارد که جلوه‌های محیط اجتماعی به‌عنوان تفسیرهایی به‌وسیله‌ی افراد ساخته می‌شود. این تفسیرها شکل گذرا و وابسته به موقعیت دارند. پژوهشگران مابعد اثبات‌گرا دانش را از درجه‌ی اول از طریق گردآوری داده‌های کلامی با مطالعه‌ی جدّی و عمقی موارد، و عرضه این داده‌ها به استقراء تحلیلی فراهم می‌آورند. (گال و دیگران، 1382، ص59)

پژوهشگران کیفی بر نوعی تفسیر کل‌نگر تأکید می‌کنند. آنان واقعیت‌ها و ارزش‌ها را به‌صورتی غیرقابل تفکیک و آمیخته با یکدیگر در نظر می‌گیرند. از طرف دیگر پژوهشگران کمّی به‌جای توجه بر تفسیرهای کل‌نگر، بر عوامل و متغیرهای فردی تأکید دارند. پژوهشگر کمّی بر این باور است که واقعیّت را می‌توان به مؤلفه‌هایش تقسیم کرد و با نگاه به این اجزاء، شناختی از کل به‌دست آورد؛ ولی پژوهشگر کیفی براساس این باور، که واقعیّت، کلیّتی است غیرقابل تقسیم، به بررسی کلّ فرآیند می‌پردازد. (خوی‌نژاد، 1380: 110)

اصطلاح دیگری که گاه به‌جای پژوهش کیفی به‌کار می‌رود، پژوهش مطالعه‌ی موردی است. این اصطلاح بر این واقعیت تأکید می‌ورزد که پژوهش کیفی، متمرکز بر مطالعه‌ی موارد است؛ نه جامعه‌ها و نمونه‌ها. البته پژوهش‌های کیفی و کمّی می‌توانند از طریق کشف (توسط پژوهش‌های کیفی) و تأیید (توسط پژوهش‌های کمی) هم‌دیگر را کامل کنند؛ (گال و دیگران، 1382ص 64) فلذا با وجود همه تفاوت‌ها، بسیاری از پژوهشگران، اکنون ترکیبی از رویکردهای کمّی و کیفی را برای فهم کامل پدیده مورد بررسی خود، به‌کار می‌برند.

تمایز بین روش‌های کیفی و روش‌های کمّی در دنیای واقعی پژوهش‌های اجتماعی گاهی چندان روشن نیست.دو دلیل عمده برای این امر وجود دارد:

1- در عمل، انتخاب یک روش منتهی به حذف روش دیگر نمی‌گردد؛ پژوهشگران مجرب تمایل دارند که از هر دو روش در یک پژوهش استفاده کنند. بنابراین، تفاوت این دو روش به میزان استفاده بیشتر از یک روش در مقابل روش دیگر مربوط می‌شود.

2- در تئوری، هر دو روش بر مبنای پیش فرض‌های یکسانی بنا می‌شوند و تجزیة این دو روش به دو قطب جداگانه به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

با وجود این، واژة روش‌های کیفی و روش‌های کمّی به‌کار گرفته می‌شوند تا ویژگی‌های متفاوتی را در مورد ابعاد پدیده‌ها و متغیرهای مورد مطالعه در دو قطب مخالف، روشن‌تر سازند. جدول(1) تفاوت‌های عمده روش‌های کمّی و روش‌های کیفی را نشان می‌دهد.

جدول ١: تفاوت‌های عمده روش‌های کمّی و کیفی (نمازی، 1387ص 5)

روش‌های کیفیروش‌های کمی
1پدیده‌ها را به‌طور کیفی بررسی کرده و به کلمات نوشته شده تبدیل می‌کنند.پدیده‌ها را به‌طور کمّی اندازه‌گیری کرده و به اعداد تبدیل می‌کنند.
2از تشریح عمیق پدیده‌ها استفاده می‌کنند.از تجزیه و تحلیل آماری استفاده می‌کنند.
3از تعداد مطالعات در مقیاس کوچک استفاده می‌کنند.از تعداد مطالعات در مقیاس وسیع استفاده می‌کنند.
4روی کل واقعیت پدیده‌ها تأکید می‌کنند و اعتقاد دارند که واقعیت‌ها را نمی‌توان با تجزیه متغیرها خوب شناخت.روی متغیرهای خاصی در پژوهش تأکید می‌کنند.
5روی تأثیر ارزش پژوهشگر سابقه و تجربه، تحصیلات، فرهنگ و اعتقادات وی در نتیجة پژوهش تأکید می‌کنند.روی بی‌طرفی پژوهشگر در نتیجة پژو هش تأکید می‌کنند.
6از طرح‌های پژوهش و فرضیه‌های از قبل تعیین‌شده استفاده نمی‌کنند، بلکه آنها را در طی جریان پژوهش به‌وجود می‌آورند.از طرح‌های پژوهش و فرضیه‌های از قبل تعیین شده استفاده می‌کنند.
7تأکید روی درک پدیده‌ها دارند.تأکید روی آزمون و اثبات تجربی دارند.
8تأکید روی مشاهدة پدیده‌ها به‌صورت طبیعی خودشان دارند.تأکید روی معیارهای اندازه‌گیری کنترل شده دارند.
9می‌توانند جهت ایجاد نظریه‌های جدید به‌کار برده شوند.معمولاً با نظریه‌های از قبل ارائه شده شروع می‌کنند.

جدول شماره (2): اصول موضوعه الگوهای پژوهش کیفی و کمی (روحانی، 1389، ص24)

ردیفپرسشاصول الگوی پژوهش کیفیاصول الگوی پژوهش کمی
1جهان چگونه عمل می‌کند؟  واقعیت‌ها چندگانه‌اند. این واقعیت‌ها سازه‌های روان‌شناختی جامعه‌شناختی هستند که یک کل به‌هم پیوسته را تشکیل می‌دهند. واقعیت‌ها تنها از این طریق درک می‌شوند.واقعیت یکی است. با تقسیم دقیق و مطالعه اجزاء می‌توان کل را درک کرد.
2رابطه میان داننده و دانسته (عالم و معلوم) چیست؟داننده و دانسته (علم و معلوم) وابسته به یکدیگرند.داننده می‌تواند خارج از آنچه قرار است دانسته شود، قرار بگیرد و عینیت واقعی امکان‌پذیر است.
3ارزش‌ها چه نقشی در درک جهان ایفاد می‌کنند؟ارزش‌ها به آنچه فهیمده می‌شود، شکل می‌دهند و در این میان نقس واسطه‌ای دارند.ارزش‌ها می‌توانند به‌منظور فهمیدن مسکوت گذاشته شوند.
4آیا رابطه علّی امکان‌پذیر است؟رویدادها به یکدیگر شکل می‌دهند. می‌توان به روابط چندوجهی دست یافت.رویدادی که قبل از رویداد دیگر می‌آید، می‌توان علت آن قلمداد شود.
5آیا امکان تعمیم وجود دارد؟تبیین‌های مبتنی بر آزمایش تنها برای زمان و مکان، ممکن است.تبیین‌ها می‌توانند از یک زمان و مکان به زمان و مکان دیگر، تعمیم یابند.
6نقش پژوهشگر در تولید دانش چیست؟عموماً پژوهشگر به دنبال کشف یا آشکارسازی موضوعات است.عموماً پژوهشگر به دنبال بررسی و اثبات قضایا و گزاره‌های پیشنهادی است.

دسترسی به کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo در ایران

کامل ترین پکیج آموزش انویو Nvivo
کامل ترین پکیج آموزش انویو Nvivo
کامل ترین پکیج آموزش انویو Nvivo

جدیدترین نسخه NVivo

جدیدترین نسخه NVivo

در این پست، به اختصار در مورد ویژگی های نسخه 12 نرم افزار NVivo می نویسم و لینک دانلود به همراه کی جن برنامه رو در اختیارتون قرار میدم.

همون طور که می دونید، این نرم افزار برای تحلیل داده های کیفی، استفاده می شه. 

این روزها، پروژه ها بیشتر به سمت روش های کیفی یا دست کم، کیفی و کمی سوق پیدا کردند.

از این رو، نرم افزارهایی لازمه که تحلیل بر این اساس رو به سریع ترین و دقیق ترین صورت، انجام بدن.

نرم افزار NVivo هم یکی از بهترین ها در این حوزه هست.

اما در مورد NVivo12:

در این نسخه، محیط کاربر پسندتر شده. بخشی برای استفاده از خروجی نرم افزار spss اضافه شده

همچنین گزارش های متنوع تری علاوه بر گزارش های نسخه های قبلی رو می تونید استخراخ کنید

خروجی ها به صورت نمودار نیز، بهبود بهتری پیدا کردند.

سه نوع خروجی مدل هم در این نسخه در نظر گرفته شده:

Mind Map

Project Map

و

Comcept Map

و کلی ویژگی جدید که در این مقال نمیگنجه

در ادامه لینک دانلود این نسخه و کی جن رو جهت استفاده قرار می دم.

اما نکته ای که در این نسخه کار با نرم افزار رو راحت کرده اینه که نیازی به قطع کردن اینترنت هنگام استفاده از نرم افزار وجود نداره

البته هنگام نصب حتما اینترنت قطع باشه. اما بعد از نصب و فعال سازی، نگران از کار افتادن نرم افزار نباشید

دانلود نرم افزار NVivo12

دانلود کی جن

دسترسی به کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo در ایران

کامل ترین پکیج آموزش انویو Nvivo
کامل ترین پکیج آموزش انویو Nvivo

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (هزینه ارسال پکیج رایگان می باشد)

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (هزینه ارسال پکیج رایگان می باشد)

در سال‌های اخیر در کنار پژوهش‌های کمی به پژوهش‌های کیفی و آمیخته نیز توجه زیادی شده است، به‌طوری‌که این نوع پژوهش‌ها در دوره‌های تحصیلات تکمیلی به‌ویژه دوره دکتری و پسادکتری، یکی از نیازهای اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود.

تا حدود بیست سال پیش، بیش‌تر پژوهشگران کیفی یادداشت‌های خود را با مداد یا خودکارهای رنگی علامت‌گذاری می‌کردند، قطعات مشخص شده را قیچی و آن‌ها را مرتب می‌کردند، روی کارت‌های مخصوص می‌چسباندند، دسته‌بندی و سرانجام تحلیل نهایی خود را چاپ می‌کردند. امّا با رشد فزاینده استفاده از رایانه در زمینه‌های مختلف در تحلیل کیفی هم دیگر روش قلم و کاغذ برای طبقه‌بندی مفاهیم و داده‌های جدید کارایی ندارد. در این زمینه نرم‌افزارهای مختلفی ارائه شده است که کمک فراوانی به‌سهولت انجام تحقیقات کیفی نموده‌اند؛ ازجمله نرم‌افزارهای پیشرو در این حوزه می‌توان به نرم‌افزار مَکس­کُیودی ای[1] ، اَطلَس.تی.آی[2] و انویوو[3] اشاره کرد.

نرم‌افزار انویوو یکی از پیشرفته‌ترین نرم‌افزارهای تحلیل کیفی است. در این نرم‌افزار می‌توان انواع مختلفی از اسناد مانند متن، PDF، تصویر، فیلم، صوت و… را وارد کرد و به کدگذاری و مقوله‌بندی محتواهای آن‌ها پرداخت، تحلیل را بصری‌سازی و گزارش‌گیری کرد و گزارش خود را چاپ کرد یا در قالب فایل رایانه‌ای ذخیره کرد.

اگر شما از جمله پژوهشگرانی هستید که برای تحلیل داده‌های کیفی خود به دنبال استفاده از نرم‌افزاری آماری مناسب هستید، نرم‌افزار انویوو را پیشنهاد و در این پکیج آموزشی به‌صورت عملی با کاربرد نرم‌افزار NVivo12 آشنا می‌شوید.


این آموزش در 7 فصل ارائه شده است، که عناوین فصل ها و صفحه اول پکیج آموزشی را در شکل زیر مشاهده می فرمایید. (زمان کل آموزش 8 ساعت و 26 دقیقه)

کامل ترین پکیج آموزش انویو  Nvivo
کامل ترین پکیج آموزش انویو Nvivo
عنوان فصل ها و زیر بخش هازمان
فصل 1: آشنایی کلی با نرم‌افزار NVIVOدقیقهثانیه
1-1- تهیه ، نصب و اجرای نرم‌افزار643
1-2- آشنایی با محیط کاری نرم‌افزار648
 معرفی منوهای اصلی  
خانه (file):  
فراخوانی (Import):  
ایجاد(Create):  
پیمایش (Explore):  
اشتراک‌گذاری (Share):  
1-3- آشنایی با پنجره های تخصصی نرم‌افزار22 
 نمای هدایت گر (Navigation view):  
دسترسی سریع (Quick Access):  
دیتا (Data):  
کدها (codes):  
روابط (Relationships):  
نمونه‌ها (Cases):  
‌نوتز (Notes):  
جستجو (Search)  
نقشه (Maps)  
خروجی (Outputs)  
 نمای فهرست (List view):  
نمای جزئیات ((Detail view  
 سفارشی کردن و تنظیمات نرم‌افزار:  
فصل2: ایجاد پروژه و واردکردن داده ها (متن، PDF، عکس، فیلم، صوت و …)  
 باز کردن پروژه های قبلی و ایجاد پروژه جدید:  
1-۲- واردکردن داده های متنی:19 
 روش های حل مشکل متن فارسی در انویوو:  
 2-2 – فراخوانی فایل های (پی‌دی‌اف (PDF) و عکس)1332
۲-3- ایجاد و فراخوانی فایل های (صوت و ویدئو)22 
 پیاده‌سازی فایل متنی ویدئو:  
۲-4- فراخوانی داده های صفحه از گسترده ها (مانند Excel, SPSS, Access):745
2-5- فراخوانی داده ها از سایت ها و شبکه های اجتماعی10 
۲-6- فراخوانی داده های خارجی (Externals):745
فصل3:کدگذاری داده ها  
3-1- انواع کدگذاری در تحقیق کیفی12 
3-۲- نحوه کدگذاری یک فایل متنی در نرم‌افزار nvivo 12940
3-3- نحوه کدگذاری داده های صوتی و ویدئویی17 
3-۴- نحوه کدگذاری عکس ها و فایل PDF و فایل های صفحه گسترده (SPSs. اکسل و…)1325
3-5- ویرایش کد ها (مرتب‌کردن ، ادغام، حذف و تغییر نام)26 
6- 3- انواع کدگذاری و ایجاد سلسله‌مراتب بین کد ها :13 
فصل ۴- ایجاد روابط و حاشیه‌نویسی:  
۴-1- ایجاد روابط بین کد ها18 
۴-۲- طبقه‌بندی کیس ها. تعرف ویژگی ها و تعیین مقادیر برای ویژگی ها2340
۴-3- تعریف فایل ها به‌عنوان کیس و اختصاص ویژگی به کیس ها10 
۴-۴- مجموعه‌سازی و گروه‌بندی اجزای پروژه5 
۴-5- ایجاد و مدیریت یادآورنویسی، چارچوب ماتریسها، حاشیه‌نویسی و لینک ها  
5-1- ۴- ایجاد و مدیریت یاد آور نویسی (memos):840
6- ۴- ایجاد و مدیریت رابطه (لینک ها Links):10 
7- ۴- ایجاد و مدیریت حاشیه‌نویسی (Annotations) :7 
فصل5:جستجو و بازیابی اطلاعات  
1- 5- جستجوی ساده و پیشرفته :9 
۲- 5- ایجاد و مدیریت پرس‌وجوها (Queries) :  
1- 5-۲- ایجاد و مدیریت یک پرس‌وجو (Query) :2120
۲- 5-۲- مدیریت یک پرس‌وجوی متنی (Query) و فراوانی کلمات :710
3- 5-۲- مدیریت پرس‌وجوی کدها (Coding) و کیس ها (Cases) :11 
۴- 5-۲- مدیریت پرس‌وجوی ماتریسی کدها (Matrix Coding):740
5- 5-۲- مدیریت پرس‌وجوی جدول متقاطع (Crosstab):6 
6- 5-۲- مدیریت پرس‌وجوی ترکیبی (Compound):6 
7- 5-۲- مقایسه کدها و محاسبه ضریب کاپای کوهن:19 
فصل6:گزارش‌گیری  
6-1- خروجی گرفتن و گزارش‌گیری19 
فصل7: بصری‌سازی (Visualizations)  
7-1- ساخت و مدیریت نمودار ها (Charts):21 
7-۲-  ساخت و مدیریت نقشه ( Maps):14 
۲-1- 7-  ساخت و مدیریت نقشه ذهنی (mind map):11 
۲-۲- 7- ساخت و مدیریت نقشه پروژه ( Project map):14 
۲-3- 7-  ساخت و مدیریت نقشه مفهومی ( Concept map):11 
7-3- ساخت و مدیریت نگاره ها ( Diagrams):  
3-1-7-  ساخت و مدیریت نگاره تحلیل خوشه‌ای( (Cluster analysis diagram 10
۲-3-7-  ساخت و مدیریت نگاره مقایسه‌ای ( Comparison diagram):950
3-3-7- ساخت و مدیریت نگاره اکتشافی ( Explore Diagram):8 
۴-7-  ساخت و مدیریت تحلیل شیکه های اجتماعی (Social Network Analysis)  
1-۴-7- ساخت و مدیریت نگاره شبکه اجتماعی (Sociogram Network)  و نگاره مورد محوری اجتماعی((Egocentric sociogram1430
جمع کل زمان490518
زمان کل آموزش 8 ساعت و 26 دقیقه
عناوین فصل ها و تصویر پکیج آموزشی را در شکل های زیر مشاهده فرمایید.

عناوین فصل ها و تصویر پکیج آموزشی را در شکل های زیر مشاهده فرمایید.

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (عناوین فصل اول )
کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (عناوین فصل اول )

عناوین فصل ها و تصویر پکیج آموزشی را در شکل های زیر مشاهده فرمایید.

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (عناوین فصل دوم)
کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (عناوین فصل سوم)

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (عناوین فصل چهارم )

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (عناوین فصل پنجم )

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (عناوین فصل ششم)

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (عناوین فصل  هفتم )

هزینه این پکیج آموزشی بسیار پایین تر از قیمت آموزشهای موجود و بسیار کامل تر از آن ها می باشد ،(هزینه ارسال هم رایگان می باشد).

توجه با ثبت کد بالا فقط 176000 تومان پرداخت کنید.

قبل از سفارش در اینترنت جستجو کنید و عناوین فصل ها، زمان آموزش و قیمت بسته را با سایر آموزش ها مقایسه فرمائید.

هنگام نصب حتما اینترنت قطع باشه. اما بعد از نصب و فعال سازی، نگران از کار افتادن نرم افزار نباشید

دانلود نرم افزار NVivo12

دانلود کی جن

[1] – Maxqda

[2] – ATLAS.ti

[3] – Nvivo