به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه مهارتهای هشیاری (ذهن آگاهی) فراگیر کنتاکی KIMS – Kentaki Inventory mindfulness skills

پرسشنامه مهارتهای هشیاری (ذهن آگاهی)  فراگیر کنتاکی KIMS –

Kentaki Inventory mindfulness skills

یکی از متغیرهای شخصیتی که امروزه توسط اندیشمندان روانشناسی مورد توجه است، مفهوم هوشیاری فراگیر[۱] (ذهن آگاهی ) است. هشیاری فراگیر عبارت است از توجه نمودن کامل و هدفمند به امور در لحظه حاضر و بدون اینکه نسبت به آن امور ارزیابی، قضاوت یا پیشداوری وجود داشته باشد.

ذهن آگاهی، یک راه هدایت توجه است که از سنت های مراقبه شرقی گرفته شده اما بیشترین بحث و تمرین را در فرهنگ غربی داشته است(کابات – زین، ۲۰۰۰ ). ذهن آگاهی درمانی است که توسط کابات – زین در سال ۱۹۷۹ مطرح شد و امروزه به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. ذهن آگاهی، به طور کلی به فرآیندهایی شناختی اطلاق می شود که طی آنها فرد ذهن آگاه، تمرکز خود را روی تجربه احساسات و اتفاقاتی که در لحظه حال در خود یا اطرافش رخ می دهد، متمرکز می سازد (بایر، اسمیت، و آلن، ۲۰۰۴ ). ذهن آگاهی را می توان در تقابل با حالاتی مانند اشتغال ذهنی با خاطرات، تخیلات، برنامه ها یا نگرانی و رفتار خودکار دانست که در آن، توجه بر چیز دیگری متمرکز است (براون و ریان، ۲۰۰۳ ). لانجر واژه ذهن آگاهی را برای توصیف یک رویکرد تحقیق علمی به کار برد. به نظر لانجر، ذهن آگاهی یک فرآیند شناختی خلاق و سازنده است و زمانی که یک فرد سه ویژگی کلیدی را به کار می گیرد، آشکار می شود. آن سه ویژگی عبارتند از خلق یک طبقه بندی جدید، پذیرا بودن اطلاعات جدید، آگاهی از دید و زوایای دید ژرفتر و بیشتر (ساین، لانسیون، وینستون، کورت، و اهلر، ۲۰۰۵ ). ذهن آگاهی از طریق آگاهی و هشیاری لحظه به لحظه، مداوم و غیرارزیابانه نسبت به فرآیندهای روانی مشخص می شود و شامل آگاهی مداوم از احساسات فیزیکی، ادراکات، عواطف، افکار، و تصورات است. ذهن آگاهی از افکار جداناپذیر است (ولز، ۲۰۰۲ ). ذهن آگاهی یکی از درمان های مطرح در جهان است. این درمان در شرایط مختلف و برای افراد سالم و بیمار کاربرد دارد که از آن جمله می توان به درمان اختلال های خودکشی (لوما و ویلیت، ۲۰۱۲ )، درد (مورون، گریکور و وینر، ۲۰۰۸ )، افسردگی مزمن (بارونفر و همکاران، ۲۰۰۹ )، اختلال خواب (شاپیرو و همکاران، ۲۰۰۳ )، اضطراب فراگیر (ایوانز و همکاران، ۲۰۰۸ )، اختلال اضطرابی (ولستاد و همکاران، ۲۰۱۱ )، اختلالات روان پزشکی (چیسا و سرتی، ۲۰۰۹ )، و … اشاره کرد.

پرسشنامه مهارت های هوشیاری فراگیر کنتاکی توسط بیر، اسمیت و آلن )(۲۰۰۴) ایجاد شده است. دارای ۳۹  عبارت است و برای اندازه گیری چهار مؤلفه هشیاری فراگیر  (مشاهده گری، توصیف بدون برچسب، عملکرد همراه با آگاهی «تمرکزگری» و پذیرش بدون قضاوت ) طراحی شده است . لازم به ذکر است که فرم انگلیسی این مقیاس در آغاز دارای ۷۷ سوال بود که به ۳۹ گویه کاهش یافت.

همراه با ۷ مقاله مرتبط رایگان

این ین پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

40,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

[۱] – mindfulness

نظرات بسته شده است.