آزمون ترسیمی تحمل ناکامی (ERTO) دکتر اس . ان .ری (۱۹۹۸)

آزمون ترسیمی تحمل ناکامی

(ERTO) دکتر اس . ان .ری (۱۹۹۸)

مفهوم ناکامی

ناکامی هنگامی پیش می آید که شخص نتواند به هدف مطلوب برسد . علت آن موانع خاص یا نبودن اهداف مطلوب یا مناسب است. موانع ممکن است شامل موانع خارجی مانند جنگ ، خشک سالی ، زلزله ، طوفان ، آتش و غیره باشد . همچنین نوسانات اقتصادی می تواند مانع نیل به اهداف مطلوب شده ناکامی ببار آورد . منبع ناکامی می تواند درونی جون عدم قابلیت در انجام کارها و بی کفایتی ، باشد . ناتوانی در رسیدن به اهداف می تواند به احساس حقارت و خواری بیانجامد (کرمی، ۱۳۸۸).

تحمل ناکامی به قابلیت فرد در نشان دادن مقاومت در کوشش با وجود شکـست مکـرر و محیط خصومت آمیز اشاره می کند. از نظر روزنوایگ (۱۹۴۴) تحمل ناکـامی قابلیـت فـرد برای مقاومت دربرابر ناکامی است، بدون اینکه در سازگاری روانشـناختی اشـکالی ایجـاد شود؛ یعنی بدون اینکه به شیوه های ناپسند رفتاری دست بزند.

ناکامی پدیده  پیچیده ای ازانگیزش است . تا کسی برانگیخته نباشد ناکام نمی شود ( کارن و ویتز ۱۹۹۵). ناکامی عموماً این گونه درک می شود ” حالت منع در ارضای انگیزه ” ( هریمن ۱۹۴۷) یا ” تداخلی در پاسخ هدف یا در عمل واسطه ای که منتهی به آن هدف می شود .”(سیرز۱۹۴۶)

بر طبق چرخه انگیزشی ، هر نیاز ، سائق یا انگیزه (که ممکن است زیستی ، اجتماعی یا شخصیتی باشد ) که تعادل حیاتی موجود زنده را به هم می زند . و یک رفتار در جهت هدف را به حرکت در می آورد ، می تواند نیاز را ارضا کند و تعادل را بازگرداند . وقتی بدون اشکال نیل به هدف صورت پذیرد ، انگیزه ارضا می شود و تعادل حاصل می گردد . اما گاهی اوقات در راه نیل به هدف اختلال با مانعی وجود دارد و رفتار واسطه در رسیدن به هدف دچار اختلال یا منبع می شود . در آن وقت فشار روانی فرد افزایش می یابد . شخص تا حدودی احساس ناکامی می کند ، اما فرد در این مرحله برای غلبه بر مانع رفتارش را تغییر می دهد و نیروی بیشتری صرف می کند  و برای  رسیدن به هدف ، بیشتر می کوشد . اگر مانع رفع شود هدف و رضایت حاصل می شود .اما اگر فرد پس از کوشش بیشتر به هدف نرسد تنش افزایش می یابد و احساس بیقراری و اختلال  یا ناکامی نتیجه کار است. در این مرحله یکی ممکن است باز هم برای رفع مانع بکوشد و دیگری ممکن است رفتار واکنشی پیدا کند . ( کمک بخواهد یا از کوشش بازایستد، یا ابراز ناراحتی کند ، یا ممکن است احساس خشم نماید و از تفکر راجع به هدف باز ایستد) (کرمی، ۱۳۸۸).

تحمل ناکامی

همه افراد در یک زمانی در طول زندگی باید کم یا بیش در برابر ناکامی از خود تحمل نشان دهند. اصطلاح تحمل ناکامی اشاره دارد به میزان فشار روانی که شخص می تواند تحمل کند قبل از این که رفتارش از حالت یکپارچگی در آمده مختل گردد. بنابراین تحمل ناکامی اشاره دارد به قابلیت فرد در نشان دادن مقاومت در کوشش علیرغم شکست مکرر و محیط خصوصیت آمیز ، بنابراین ضروری است که ناکامی حاصل از شکست در امتحان ، از دست دادن مقام و موقعیت و غیره را تحمل کنیم تا یکپارچگی شخصیت خود را ابقا کنیم(کرمی، ۱۳۸۸).

آزمون تحمل ناکامی:

این آزمون به صورت ترسیمی است و چهار نوع شکل دارد که آزمودنی باید شکلهای موجود در جاهای مدنظر را ترسیم کند. در پایان مجموع نمره زمان و تعداد تلاش های آزمودنی به عنوان نمره تحمل ناکامی وی ثبت می شود.

به همراه ۱ مقاله مرتبط به صورت رایگان

مشاهده لیست همه ی پرسشنامه های استاندارد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *