پرسشنامه الگوی ارتباطات خانواده ( ویژه فرزندان)

پرسشنامه الگوی ارتباطات خانواده ( ویژه فرزندان)

این ابزار یک پرسشنامه خود سنجی است که میزان موافقت یا عدم موافقت پاسخ دهنده را با ۲۶ گویه که درباره وضعیت ارتباطات خانواده ی وی هستند، در دامنه ۵ درجه ای مورد سوال قرار می دهد. نمره ۴ معادل کاملاً موافقم و نمره ۰ معادل کاملاً مخالفم است. ۱۵ گویه اول مربوط به بعد جهت گیری گفت و شنود و ۱۱ گویه بعدی مربوط به بعد جهت گیری همنوایی می باشند (سوال های ۱ الی ۱۵ مربوط به جهت گیری گفت و شنود و سوال های ۱۶- ۲۶ مربوط به جهت گیری  همنوایی می باشند.) . به عبارت دیگر، این ابزار به ترتیب شامل مقیاس جهت گیری گفت و شنود و جهت گیری همنوایی است. بنابراین، هر آزمودنی دو نمره از این ابزار بدست می آورد. نمره بیشتر در هر مقیاس به این معناست که آزمودنی در خانواده خود به ترتیب جهت گیری گفت و شنود یا همنوایی بیشتری را ادراک می کند. اتین ابزار در دو نسخه متفاوت تهیه شده است. نسخه اول برداش والدین را از رفتارهای ارتباطی خانواده ارزیابی می کند و نسخه دوم برداشت فرزندان را از این رفتارها مورد ارزیابی  قرار می دهد. در  این جا نسخه  آمده است.  این ابزار توسط مریم کورش نیا و مرتضی لطفیان (۱۳۸۶) ترجمه شده است.

پرسشنامه الگوی ارتباطات خانواده ( ویژه فرزندان)

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه ها  همین جا لیست پرسشنامه استاندارد  کلیک بفرمایید.

پرسشنامه الگوی ارتباطات خانواده (ویژه والدین) 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *