چهل اصل شادب

🎀چهل اصل شادي🎀

1- شادي خود را به هيچ کس وابسته نکن تا هميشه از آن برخوردار باشي.
2- انتظار نداشته باش هميشه آنچه را در اطرافت اتفاق مي افتد مطابق ميل و خواسته ات باشد.
3- هنگام عصبانيت هيچ تصميمي نگير.
4- از سختي ها و مشکلات زندگي استقبال کن و با غلبه بر آن ها به خود پاداش بده.
5- اجازه نده اتفاقات ناخوشايند روحيه ات را خراب کند.
6- با بحث هاي بي نتيجه انرژي خود را هدر نده.
7- انتظار نداشته باش با منفي نگري جسمي سالم داشته باشي
8- از هيچ کس و هيچ چيز توقع نداشته باش.
9- تا با خود مهربان نباشي، نمي تواني مهر بورزي.
10- قبل از مطمئن شدن، در مورد هيچ چيز قضاوت نکن.
11- به تفسير و تعبير کارهاي ديگران نپرداز.
12-هر کاري را با علاقه و تمرکز انجام بده.
13- زندگي خود را هدفمند کن و براي رسيدن به اهدافت تلاش کن.
14- چيزهايي که دوست داري، به ديگران ببخش.
15- قلبت را از نفرت خالي کن تا خوشبختي در آن لانه کند.
16- براي انجام کارهاي مورد علاقه ات زياد به نظرات ديگران اهميت نده.
17- در تصميم هاي خود تأخير نيانداز.
18-هنگام عصبانيت نفس عميق بکش و تا ده بشمار.
19- با ديگران طوري رفتار کن که دوست داري با خودت رفتار شود.
20- به هيچ کس اميد نداشته باش به جز خدا.
21- بر جسم و روح خود مسلط شو.
22- براي اين که شاد باشي بايد شادي آفرين باشي.
23- در زندگي به جاي «شناوربودن»، «شناگر» باشد.
24- اندوه روز نيامده را، بر روز آمده ات نيفزا.
25- هرگز سعي نکن به ديگران بقبولاني که حرفت درست است.
26- قبل از انجام کاري يا گفتن چيزي به ضرورت آن بينديش.
27- بي احترامي ديگران را با بي اعتنايي جواب ده.
28- به جاي بيزاري از انسان ها از رفتارهاي بد آن ها متنفر باش.
29- بگذار ديگران از تو به عنوان فردي آرام و خوشرو ياد کنند.
30- يگانه داروي آرام بخش روح و جان، ياد خداست.
31- خود را از اسارت زنجيرهاي بدبيني، منفي نگري و نااميدي آزاد کن.
32- به خاطر اشتباهات گذشته خود را سرزنش نکن.
33- به ديگران کمک کن آنچه را که مي خواهند به دست آورند.
34- در فرهنگ لغات خود «شکست» را «تجربه» معنا کن.
35- با شرايط زندگي سازگار باشد.
36- هنگام از دست دادن، ناراحت نشو، وقتي هم چيزي به دست آوردي خوشحال نباش.
37- در مقابل خواسته ها و گفتار ديگران انعطاف پذير باش و نخواه که حرف، حرف خودت باشد.
38- براي کشف حقايق، زياد تفکر کن، به خصوص جهان آفرينش.
39- به قدر توان تلاش کن و نتيجه را به خدا واگذار کن.
40- هرگز خودت را با ديگران مقايسه نکن، چرا که تو چيزهايي داري که ديگران در حسرت آن ها هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *