به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

چهل اصل شادب

0

🎀چهل اصل شادي🎀

1- شادي خود را به هيچ کس وابسته نکن تا هميشه از آن برخوردار باشي.
2- انتظار نداشته باش هميشه آنچه را در اطرافت اتفاق مي افتد مطابق ميل و خواسته ات باشد.
3- هنگام عصبانيت هيچ تصميمي نگير.
4- از سختي ها و مشکلات زندگي استقبال کن و با غلبه بر آن ها به خود پاداش بده.
5- اجازه نده اتفاقات ناخوشايند روحيه ات را خراب کند.
6- با بحث هاي بي نتيجه انرژي خود را هدر نده.
7- انتظار نداشته باش با منفي نگري جسمي سالم داشته باشي
8- از هيچ کس و هيچ چيز توقع نداشته باش.
9- تا با خود مهربان نباشي، نمي تواني مهر بورزي.
10- قبل از مطمئن شدن، در مورد هيچ چيز قضاوت نکن.
11- به تفسير و تعبير کارهاي ديگران نپرداز.
12-هر کاري را با علاقه و تمرکز انجام بده.
13- زندگي خود را هدفمند کن و براي رسيدن به اهدافت تلاش کن.
14- چيزهايي که دوست داري، به ديگران ببخش.
15- قلبت را از نفرت خالي کن تا خوشبختي در آن لانه کند.
16- براي انجام کارهاي مورد علاقه ات زياد به نظرات ديگران اهميت نده.
17- در تصميم هاي خود تأخير نيانداز.
18-هنگام عصبانيت نفس عميق بکش و تا ده بشمار.
19- با ديگران طوري رفتار کن که دوست داري با خودت رفتار شود.
20- به هيچ کس اميد نداشته باش به جز خدا.
21- بر جسم و روح خود مسلط شو.
22- براي اين که شاد باشي بايد شادي آفرين باشي.
23- در زندگي به جاي «شناوربودن»، «شناگر» باشد.
24- اندوه روز نيامده را، بر روز آمده ات نيفزا.
25- هرگز سعي نکن به ديگران بقبولاني که حرفت درست است.
26- قبل از انجام کاري يا گفتن چيزي به ضرورت آن بينديش.
27- بي احترامي ديگران را با بي اعتنايي جواب ده.
28- به جاي بيزاري از انسان ها از رفتارهاي بد آن ها متنفر باش.
29- بگذار ديگران از تو به عنوان فردي آرام و خوشرو ياد کنند.
30- يگانه داروي آرام بخش روح و جان، ياد خداست.
31- خود را از اسارت زنجيرهاي بدبيني، منفي نگري و نااميدي آزاد کن.
32- به خاطر اشتباهات گذشته خود را سرزنش نکن.
33- به ديگران کمک کن آنچه را که مي خواهند به دست آورند.
34- در فرهنگ لغات خود «شکست» را «تجربه» معنا کن.
35- با شرايط زندگي سازگار باشد.
36- هنگام از دست دادن، ناراحت نشو، وقتي هم چيزي به دست آوردي خوشحال نباش.
37- در مقابل خواسته ها و گفتار ديگران انعطاف پذير باش و نخواه که حرف، حرف خودت باشد.
38- براي کشف حقايق، زياد تفکر کن، به خصوص جهان آفرينش.
39- به قدر توان تلاش کن و نتيجه را به خدا واگذار کن.
40- هرگز خودت را با ديگران مقايسه نکن، چرا که تو چيزهايي داري که ديگران در حسرت آن ها هستند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.