پرسشنامه ی تشخیصی کوتاه نقص توجه / بیش فعالی کودکان کانرز بزرگسالان[۱] ( والدین)

پرسشنامه ی تشخیصی کوتاه نقص توجه / بیش فعالی کودکان کانرز  بزرگسالان[۱] ( والدین)

یکی از ابزارهای رایج در سنجش رفتار کودکان، بر اساس نظام طبقه بندی ابعادی، مقیاس های درجه بندی کانرز است که مشتمل بر پرسشنامه های رفتاری مخصوص کودکان می باشد.  این پرسشنامه ها به سنجش میزان نقص توجه / بیش فعالی[۲] این مقیاس یکی از شناخته شده ترین مقیاس های مشکلات رفتاری کودکان است و به دلیل داشتن خصوصیات مثبت زیاد بیش از ۵۰ سال است که در مطالعات متعدد و در بستر پژوهشی و بالینی مورد توجه استفاده و توجه قرار گرفته است. ساخت این مقیاس در سال ۱۹۶۰ توسط کیت کانرز آغاز شد. این مقیاس به صورت های متعدد  ۹۳، ۷۳ و … تهیه شده است ( شهائیان، ۱۳۸۶).  در اینجا از فرم ۲۶ و 48 سوالی استفاده شده است.     

پرسشنامه ی تشخیصی کوتاه نقص توجه / بیش فعالی کودکان کانرز  بزرگسالان( والدین 26 سوالی )

پرسشنامه ی تشخیصی کوتاه نقص توجه / بیش فعالی کودکان کانرز  بزرگسالان( والدین 48 سوال )

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه ها  همین جا لیست پرسشنامه استاندارد  کلیک بفرمایید.

 

[۱] – Conners adult ADHD rating scale-self report form & subscales

[۲]attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *