به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه کمال گرایی اهواز ( APS)

0

پرسشنامه کمال گرایی اهواز ( APS)

یکی از مشکلات عدم توجه به توانایی های خویشتن و داشتن توقعات بالا از خود یا کمال گرایی 6 است که با پیامدهای منفی همچون احساسات شکست، گناه، بی تصمیمی، عزت نفس پایین و… همراه است. فرد کمال گرا توقعات غیر واقع گرایانه از خود دارد و گرایش به تفکر همه یا هیچ در وی دیده می شود (هوولندر، (1965 .

مقیاس کمالگرایی اهواز یک مقیاس خودگزارشی 27 ماده ای است که به وسیله نجاریان، عطاری و زرگر (1380)  از راه تحلیل عوامل در یک نمونه ی 395 نفری از دانشجویان اهواز ساخته شده است.

همراه با  4 مقاله پایه ای رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.