پرسشنامه هوش چندگانه ( MIDAS) ( فرم کوتاه و بلند).

پرسشنامه هوش چندگانه ( MIDAS) ( فرم کوتاه شده).

 به منظور ارزیابی هوش چندگانه دانش آموزان  از پرسشنامه میداس ( MIDAS)  استفاده  می شود.  این پرسشنامه توسط هرمز و دوگلاس طراحی شده و توسط حسینی به فارسی ترجمه شده است و شامل ۴۵ سؤال می باشد که هوش نه گانه افراد را بر اساس نظریه هوش چندگانه گاردنر مورد سنجش قرار م ی دهد.این مقیاس در دو شکل کوتاه و بلند است، شکل کوتاه آن  یک ابزار ۴۵ سوالی و فرم بلند آن 80 سوالی است.  و در آن آزمودنی ها  انتخاب  خود را در یک طیف ۶ درجه ای از « ۱ =  تا ۶=  » مشخص می کنند.

در زیر می توانید هر یک از فرم ها کوتاه یا بلند را باتوجه به نیاز خود خرید و دانلود نمایید.

 Q137هوش های چندگانه میداس(۴۵سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -( MIDAS) –  )  –  

Q137-2-آزمون هوش های چند گانه(۸۰سوال -۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – با ۴ مقاله رایگان  )

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه ها  همین جا لیست پرسشنامه استاندارد  کلیک بفرمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *