پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو (TSIS)

پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو (TSIS)

مفهوم هوش اجتماعی در سال ۱۹۲۰ توسط ثرندایک معرفی شد. اصطلاحی که به توانایی درک دیگران، عمل و رفتار هوشمندانه و زیرکانه در روابط با دیگران و به کارگیری آن در تعاملات اجتماعی سازگارانه اشاره می کند  (کیلستروم و کانتور،  ۱۹۸۹).

اخیراً علاقه مجددی به مفهوم هوش اجتماعی در اکثر پژوهشگرانی که ادعای وجود آن را دارند پدیدار شده است. هوش اجتماعی معنی نزدیکی با مفاهیمی چون شایستگی و مهارت های اجتماعی دارد و همچنین با مفاهیمی مثل هوش هیجانی و هوش بین فردی اشتراک زیادی دارد  (بژورکوویس و استرمن، ۲۰۰۰ ؛ ویز و ساب ۲۰۰۷  ).

هوش اجتماعی اغلب به وسیله خودگزارشی ها مورد اندازه گیری قرار گرفته است. یکی از آزمونهایی که برای اندازه گیری هوش اجتماعی ساخته شده است پرسشنامه پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو  می باشد .

 سیلورا، مارتین یوسن و داهل  ) ۲۰۰۱ ( این پرسشنامه را برای سنجش هوش اجتماعی تهیه کرده اند.  مقیاس، هوش اجتماعی ترومسو یک ابزار خودگزارشی است که شامل ۲۱ سوال است. این مقیاس هوش اجتماعی را براساس سه خرده مقیاس اندازه گیری می کند ۱- پردازش اطلاعات اجتماعی(SIP) : این خرده مقیاس بر توانایی درک و فهم و پیشبینی رفتار و احساسات دیگران تأکید میکند و توانایی فهم پیام های کلامی وغیرکلامی در روابط انسانی، درک پیامهای پنهانی و همچنین پیام های آشکار را مورد سنجش قرار می دهد. ۲- مهارتهای اجتماعی(SS)  : این خرده مقیاس بر جنبه های رفتاری از قبیل توانایی وارد شدن در موقعیت های اجتماعی جدید و سازگاری اجتماعی تأکید می کند و مهارتهای ارتباطی بنیادی نظیر گوش دادن فعال، عمل کردن جسورانه و همچنین برقراری، نگهداری و شکستن رابطه را اندازه گیری می کند. ۳- آگاهی اجتماعی ( SA ) :

این خرده مقیاس گرایش به بی آگاهی یا شگفت زدگی نسبت به رویدادها در موقعیتهای اجتماعی را مورد تأکید قرار می دهد و توانایی فعالانه رفتار کردن مطابق با موقعیت، زمان و مکان را مورد اندازه گیری قرار می دهد.

این پرسشنامه دارای ۲۱ گویه  است . این گویه ها در یک طیف ۷ درجه ای  است.

 این پرسشنامه دارای روایی و پایایی مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه در بالای صفحه روی منوی پرسشنامه استاندارد در بالای صفحه کلیک بفرمایید.

[۱] – Tromsø Social Intelligence Scale (TSIS)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *