پرسشنامه هـوش فرهنگـی ( CQS ) انگ و همکاران

پرسشنامه هـوش فرهنگـی ( CQS ) انگ و همکاران

هوش فرهنگی[۱] نوعی بدیع از هوش است که ارتباط بسیار زیادی با محیط های کاری متنوع فرهنگی دارد. ارلی و آنگ هوش فرهنگی را اینگونه تعریف کرده اند: ” توانائی فرد در راستای سازگاری موفقیت آمیز با محیط های فرهنگی جدید که معمولا با بافت فرهنگی خود فرد نا آشناست .  پترسون (۲۰۰۴) هوش فرهنگی را استعداد به کارگیری مهارت ها و توانایی ها در محیط های مختلف تعریف می کند. در جامعۀ امروز که تنوع فرهنگی در همه جا وجود دارد، ارتباطات خوب به چالش بزرگتری تبدیل شده است. شناخت، ارزش گذاشتن و حمایت از این تفاوت ها می تواند بهره وری هر فرد را در محل کارش حداکثر کند. گروههای ناهمگون، درمقایسه با گروههای تک فرهنگی، پتانسیل بیشتری برای موفقیتها و شکستهای بزرگ دارند. ترفندی که آنها باید استفاده کنند، به حداکثر رساندن اثرات مثبت تنوع فرهنگی و به حداقل رساندن آثار منفی آن است. تنوع در فرهنگ باعث تنوع در نظرات میشود. افرادی که از لحاظ فرهنگی با هم متفاوتاند، دیدگاههای مختلفی دارند و هرچه دامنۀ ایدهها وسیعتر باشد، شانس یافتن ایدۀ خوب بیشتر خواهد بود. فرهنگ، نقش مهمی در ادراک همبستگی گروه ایفا میکند. برخی تحقیقات نشان دادند گروه هایی که از اعضای با فرهنگ های گوناگون تشکیل شده اند، در مقایسه با گروه هایی با فرهنگ متجانس همبستگی کمتری دارند؛ زیرا انسان ها بیشتر به طرف کسانی جذب میشوند که شبیه به آن ها باشند. تفاوت های فرهنگی در گروه ها می تواند بین اعضای گروه سوء تفاهم هایی ایجاد کند(ابزری و همکاران، ۱۳۸۹). پرسشنامه هوش فرهنگی توسط آنگ و همکاران در سال ۲۰۰۴ طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه و چهار مولفه می باشد.مولفه های مورد سنجش در این پرسشنامه عبارتنداز: راهبردی یا فراشناختی، دانشی یا شناختی، انگیزشی و  رفتاری

به همراه ۶مقاله رایگان

[zarinpalpaiddownloads id=”385″]

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱] – Cultural Intelligence

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *