به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه نگرش های فرهنگی(فرهنگ سازمانی) هافستد

0

پرسشنامه نگرش های فرهنگی(فرهنگ سازمانی) هافستد

Hofsted Organizational Culture Questionnaire (HOCQ)

فرهنگ، یکی از عوامل مؤثّر بر فرایند انتقال فناوری در سطح ملّی و سازمانی است. ساترلند و وودوارد فرهنگ را شامل هر چیزی می دانند که بتواند از منبعی به منبع دیگر منتقل شود؛ یعنی، همان میراث اجتماعی و کلّیّت جامعی که شامل دانش، دین، هنر، اخلاقیّات، قانون، فنون ابزارسازی و کاربرد و روش فرا رساندن آنها میشود (مشبکی، 1390). فرهنگ سازمانی عبارت است از الگویی از پیشفرضهایی اساسی که گروه برای مواجهه با مشکلات خود جهت انطباق با محیط بیرونی و دستیابی به یکپارچگی و انسجام درونی، آن را خلق و کشف کرده یا توسعه داده است . فرهنگ یک سازمان باورها، نگرش ها، فرضیّه ها و انتظارات مشترکی را دربر میگیرد که در نبودِ قانون یا دستورالعمل صریح، رفتارها را هدایت میکند و در بیشتر سازمانها و موقعیّتهای مدیریّتی این چنین است؛ فرهنگی که میتواند منبع نیرومندی از هویّت، هدف مشترک و رهنمود انعطاف پذیر باشد(شاین،  1383). «مدل فرهنگی هافستد» یا «تئوریِ ابعاد فرهنگی هافستد» از چارچوبی با محوریت ارتباطات میان‌فرهنگی تشکیل شده که گیرت هافستد (Geert Hofstede) آن را ابداع کرده است. این ابعاد به‌طور کلی تأثیر فرهنگ موجود در جامعه را بر ارزش‌های اعضای آن جامعه به تصویر می‌کشند. این ابعاد، رابطه‌ی بین این ارزش‌ها و رفتار را نیز به کمک ساختاری مبتنی بر تحلیل عاملی توصیف می‌کند. به عبارت دیگر، این نظریه جنبه‌های قابل توجهی از فرهنگ را مورد مطالعه قرار داده و بر مبنای سنجشی قیاسی به آنها امتیاز می‌دهد.

اين پرسشنامه شامل 25 عبارت است و توسط هافستد (1991) و  براساس مدل فرهنگ سازماني هافستد ساخته شده است. هدف آن شناسايي فرهنگ ملی خود با استفاده از ابعاد فرهنگ ملی که به وسيله هافسد ايجاد شده است، می باشد. آنها فرهنگ سازماني را به چهار دستة ديوان سالار، ارگانیک، مشارکتي و قبیله ای تقسیم نموده اند.

همراه  8 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

Leave A Reply

Your email address will not be published.