پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت)

پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت)

 

قدرت یکی از اجزای اصلی ساختارهای اجتماعی است که تاًثیر آن در همه سطوح جامعه مشهود است و مردم را به طور مداوم تحت تاًثیر قرار می دهد. ساختار قدرت در جامعه موضوع بسیار پیچیده و مهمی در علوم اجتماعی است. به نظر راسل قدرت، «ایجاد آثار مطلوب و مورد نظر است».  آثار مورد نظر در اعمال قدرت، آگاهانه و عمدی است. اعمال قدرت ممکن است آثار و نتایج پیش بینی نشده و غیر منتظره ای داشته باشد، ولی اهمیت آنها در موقع اعمال قدرت یا کم است یا اینکه اهمیتی ندارد.
شخصی که در صدد اعمال قدرت بر دیگران است در نظر دارد خواسته های مطلوب خود را توسط دیگران عملی سازد. در این حالت وقتی «الف» بر «ب» قدرت دارد که خواسته ها و آثار مطلوب «الف» توسط «ب» ایجاد شود و «الف» به آنچه می خواهد برسد. پس در روابط قدرت تلاش بر این است که وضعیتی مطلوب تر از وضعیت فعلی برای کسی که اعمال قدرت می کند فراهم شود.
قدرت به دو صورت بالقوه و بالفعل می تواند وجود داشته باشد. ممکن است کسی یا سازمانی قدرت بالقوه داشته باشد ولی آن را اعمال نکند.  راسل بالقوه و بالفعل بودن قدرت را به پیروان و رهبران ربط می دهد: قدرت به دو صورت وجود دارد: به صورت «آشکار و واضح» در رهبران، و به صورت «پنهان و ضمنی» در پیروان آنها، یعنی قدرت رهبران به فعلیت در می آید و قدرت پیروان به صورت بالقوه است(قلی پور،١٣٨۴).

این پرسشنامه شامل ۲۰ سوال است و پنج نوع  قدرت اجبار،      قدرت قانونی ،قدرت پاداش، قدرت تخصص و قدرت مرجع را می سنجد.

 

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

logo-samandehi

مشاهده لیست همه ی پرسشنامه های استاندارد

 

برای مشاهده لیست پرسشنامه در بالای صفحه روی منوی پرسشنامه استاندارد در بالای صفحه کلیک بفرمایید

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *