پرسشنامه مشاهده حرکتی (PMOQ-T)

پرسشنامه مشاهده حرکتی (PMOQ-T)

 از این پرسشنامه  برای شناسایی کودکان در معرض خطر اختلال هماهنگی رشدی (DCD) استفاده می شود.

بسیارند کودکانی که ظاهر طبیعی دارند، رشد جسمی و ذهنی آنها بهنجار است، ولی عملکردهای حرکتی آنها در مقایسه با همسالان ضعیف تر است و در فراگیری مهارت های معمولی زندگی مشکل دارند. اختلال هماهنگی رشدی[۱](DCD)  عبارتی است که در چهارمین ویراست  تجدیدنظرشده راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی(DSM-IV-TR)  [۲] برای توصیف این دسته از کودکان پیشنهاد شده است. شناسایی نشانه های این اختلال از کودکی به کودک دیگر متفاوت است، از این رو برای شناسایی و تشخیص کودکان در معرض خطر، ابزارهای گوناگون به کارمی رود. مجموعه آزمون های حرکتی معتبر و استانداردی مانند آزمون تبحر حرکتی برونینکس- اُزرتسکی (BOTMP) ، مجموعه ارزیابی حرکتی برای کودکان(M-ABC) ،و آزمون رشد حرکتی درشت(TGMD-2) برای تشخیص این اختلال ارایه شده است.  پرسشنامه مشاهده حرکتی برای آموزگاران (PMOQ-T) از ۱۸ گویه و ۲ خرده مقیاس عملکرد حرکتی عمومی (۱۴ سوال) و نوشتن (۴ سوال) تشکیل شده است که به منظور ارزیابی عملکرد حرکتی درشت و ظریف کودکان سنین ۵ تا ۱۱ سال در اجرای فعالیت های روزمره و انجام تکالیف مدرسه بکار می رود(صالحی، زارع زاده وسالک ،۱۳۹۱).

PMOQ-T یک ابزار تشخیصی اولیه است. از آن نمی توان به عنوان تنها ابزار غربالگری کودکان مبتلا به DCD  استفاده نمود و ارزیابی نهایی و تکمیلی باید به وسیله ابزارهای ۱حرکتی استاندارد شده و معتبر صورت پذیرد(صالحی، زارع زاده وسالک ،۱۳۹۱).

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه در بالای صفحه روی منوی پرسشنامه استاندارد در بالای صفحه کلیک بفرمایید

[۱] – Developmental Coordination Disorder

[۲] – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fourth edition- Text Revision

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *