پرسشنامه عاطفه خود آگاه-۳ (تانجنی و همکاران) Test of Self-Conscious Affect (TOSCA-3)

پرسشنامه عاطفه خود آگاه-۳ (تانجنی و همکاران)

Test of Self-Conscious Affect (TOSCA-3)

آزمون عاطفه خودآگاه یک ابزار خودسنجی و مدادکاغذی است که ۱۶ موقعیت (سناریو) شرایط زندگی روزمره را به آزمودنی ارائه می کند و پاسخ دهندگان پاسخهای، هیجانی و رفتاری خویش و احتمال پاسخ خود به آنها را رتبه می دهند. این پرسشنامه علاوه بر عاطفه خودآگاه ، خرده مقیاس های  مستعد بودن به صفت شرم[۱]، مستعد بودن به صفت گناه[۲]،  بی تفاوتی کردن[۳] (انزوا)، برونی کردن[۴]، غرور آلفا[۵] و غرور بتا[۶] را نیز می سنجد.

این پرسشنامه خودسنجی ۱۶ وضعیت زندگی روزمره را به آزمودنی ارائه می کند که ۱۱ وضعیت آن از نظر اجتماعی دارای ارزش  مثبت و ۵ وضعیت آن دارای ارزش منفی است.

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست پرسشنامه در بالای صفحه روی منوی پرسشنامه استاندارد در بالای صفحه کلیک بفرمایید

[۱] Shame – Proneness

[۲] – Guilt – Proneness

[۳] – Detached

[۴] – Externalization

[۵] – Alpha Pride

[۶] – Beta Pride

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *