به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه شیوه های حل مسئله کسیدی و لانگ( 1996 )

0

پرسشنامه شیوه های حل مسئله کسیدی و لانگ( 1996 )

همة افراد دائماً با مسائل و مشكلات مختلف و تصميم گيري در مورد چگونگي حل آنها روبهرو هستند. به دليل پيچيده شدن و تغيير جوامع بروز مشكلات و مسائل هم بيشتر شده است، مشكلاتي كه به اشكال مختلف و ساده و پيچيده در زندگي ظاهر مي شوند. بيشتر اوقات فرايند حل مسئلة روزمره كاملاً به صورت خودكار انجام مي گيرد و افراد به چگونگي انجام دادن دقيق آنها آگاه نيستند. با وجود اين بايد به اين نكته توجه كرد كه بدون توانايي شناسايي مشكلات و رسيدن به راه حلهاي قابل اجرا زندگي روزمره از هم مي پاشد.

این مقیاس توسط کسیدی و لانگ[1] طی دو مرحله ساخته شده و دارای 24 عبارت است که 6 عامل را می سنجد و هر کدام از عوامل دربرگیرنده 4 ماده آزمون می باشد. این عوامل عبارتند از 1- درماندگی یا بی یاوری (بیانگر درماندگی کلی فرد در موقعیت های مسئله زا است) 2-کنترل یا مهارگری حل مسئله (بعد کنترل بیرونی – درونی را در موقعیت های مسئله زا منعکس می کند) 3- سبک یا شیوه خلاقیت (نشان دهنده برنامه ریزی و در نظر گرفتن راه حل های متنوع می باشد) 4- اعتماد به نفس در حل مسئله)اعتقاد به توانایی فرد برای حل مشکلات است) 5- سبک اجتناب (تمایل به رد شدن و گذشتن از مشکلات را به جای مقابله با آنها منعکس می کند) 6- شیوه برخورد یا تقرب(نگرش مثبت نسبت به مشکلات و تمایل به مقابله رو در رو با آن ها را نشان می دهد(.

زیرمقیاس های درماندگی، مهارگری و اجتناب از عوامل غیر سازنده حل مسئله و بقیه زیرمقیاس ها از عوامل سازنده حل مسئله هستند (محمدی و صاحبی، 1380).

همراه  2 مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 


[1] – Kassidy and Long

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.