پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز

پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)

اختلال شخصیت خودشیفته[۱] نوعی اختلال شخصیت است که در آن فرد خود را بزرگ و مهم می‌پندارد و به گونه‌ای غلو آمیز احساس توانایی و لیاقت می‌کند. این بیماران مرکز دنیای خود بوده، از هر جهت ویژه هستند، افاده‌ای و اسم‌پران بوده و در ذهن خود شخص مشهوری هستند. حس خودپسندی و سزاوار بودن، هرگونه نگرانی درباره نیازها، مشکلات و احساسات دیگران را از ذهن آنان خارج می سازد. آنان متکبر و تحکم آمیز بوده، خود را برتر از دیگران می دانند و از دیگران انتظار احترام و تحسین دارند. هنگامی که خود آنان و جهان اطراف‌شان نمی‌توانند انتظارات غیر‌واقع گرایانه و ناممکن آنان را برآورده سازند، به طور شایع دچار ناامیدی می‌شوند.

خودشیفتگی  تاریخچه گسترده ای هم در حوزه روان شناسی شخصیت و هم در حوزه روان شناسی بالینی دارد. خودشیفتگی اولین بار به عنوان یک سازه بالینی، با نام نوعی اختلال از نوشته های فروید(۱۹۱۴) برخاسته است، بعدها کرنبرگ (۱۹۷۵) و کوهات(۱۹۷۷)  این دیدگاه بالینی را در مورد خودشیفتگی ادامه دادند( خودایاری فرد و صیاد شیرازی، ۱۳۹۴). خودشیفتگی اختلالی است که به گرایشهای نیاز به تحسین و تأیید مربوط م یشود. هنگام یکه فرد به دلیل رفتار انعطا فناپذیر یا عدم نظم دهی در مدیریت این گرایش ها به شکلی مؤثر و مفید شکست میخورد، به پیامدهای روان شناختی منفی دچار می شود.

پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16) یکی از پرکاربردترین و مناسب‌‎ترین ابزارها برای سنجش این متغیر است. این پرسشنامه دارای ۱۶ جفت عبارت بوده و هدف آن سنجش ویژگی های شخصیت خودشیفته است.

به همراه ۳ مقاله مرتبط رایگان

[zarinpalpaiddownloads id=”454″]

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

[۱] – Narcissistic personality disorder (NPD)