پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی روزن FSFI ) Female Sexual Function Index )

پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی روزن FSFI )  Female Sexual Function Index )

خانواده اصلی ترین هسته هر جامعه و کانون حفظ سلامت و بهداشت روانی است و نقشی مهم در شکل گیری شخصیت فرزندان یعنی پدران و مادران آینده جامعه دارد و هیچ نهاد و مرجعی نمیتواند جانشین خانواده به ویژه مادر شود. جامعه ای سالمتر و پویـاتر اسـت کـه مادران و پدرانی با شخصیت سالمتر داشته باشد. روانشناسان خـانواده را محل ارضای نیازهای مختلف جسمانی، عقلانی، و عـاطفی می داننـد. آگـاهی از نیازهـای زیستی و روانی، شناخت چگونگی ارضای آنها، و تجهیز تکنیک هـای شـناخت  ارضـا و تسلط بر تمایلات زیستی و روانی در احساس رضـایت فـرد و توفیـق خـانواده ضـرورتی انکارناپذیر است و از نظر متخصصان خانواده، سلامت عملکرد جنسی زوجـین یکـی از مهـم تـر ین عوامـل رضا تی زناشویی و دوام خانواده است  (هدایتی و بگی، ۱۳۹۵).

عملکرد جنسی سالم در زنان نقش مهمی در احساس سلامتی و بالا بردن کیفیت زندگی آنان دارد. نگرش، امیال و درک شریک جنسی در ارتباطات جنسی می توانند شاخه هایی از دلبستگی با والدین به شمار آیند ( سالاری، ۱۳۹۰).

اختلال در سیستم جنسی منبع اصلی تعارضات ارتباطی است که می تواند موجب تردید در مورد عشق و علاقه و افزایش نگرانی زوجین نسبت به پایداری ارتباط شده و ممکن است موجب طلاق و جدایی زن و شوهرگردد ( سالاری، ۱۳۹۰). اختلالات کـارکرد جنـسی، بـه عنـوان اخـتلال میـل، تحریـک و ارگاسم و درد جنسی تعریف میشود که ناشـی از عوامـل چندگانـه آناتومیکی، فیزیولوژیکی طبی و روانشناختی است و میتواند سـبب ناراحتی شدید فردی شده، بر کیفیت زندگی و ارتباطات بین فـردی اثر بگذارد. در ایران طبق بررسی ملی انجام شده در سال۱۳۸۴ ،۵/۳۱ درصد از زنان دارای اختلال کارکرد جنسی هستند (محمدی و همکاران، ۱۳۸۷).

این آزمون را روزن و همکاران (۲۰۰۰ ) طراحی کرده اند و  شامل ۱۹ عبارت  با ۶ حوزه ی مستقل ۱- میل ۲- تحریک روانی، ۳- رطوبت، ۴-  ارگاسم ( اوج لذت )،  ۵-  رضایت مندی و ۶-  احساس درد در روابط جنسی می باشد . همچنین کل عملکرد جنسی نیز نمره ای دریافت می کند . در تهیه دستورالعمل اجرای پرسـشنامه، اگرچـه فعالیـت جنـسی شامل ملاطفت، معاشقه، استمناء و نزدیکی مهبلی است ولی از آنجا که «استمنا» یا Masturbation در فرهنگ و مذهب ما حرام است، لذا کلمه «استمنا» حذف گردیده است (محمدی و همکاران، ۱۳۸۷).

به همراه  ۳مقاله رایگان و مرتبط

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *