به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه سنجش مهارت های ذهنی امست ۳ (OMSAT-3)

0

پرسشنامه سنجش مهارت های ذهنی امست ۳ (OMSAT-3)

ارزیابی مهارت های روانشناختی اغلب به عنوان جزء لاینفکی از حیطه ی  روانشناسی ورزشی کاربردی تلقی می شود و پژوهشگران به دفعات بر ضرورت وجود ابزارهای معتبر روانشناختی ای که بتواند دامنه وسیعی از مهارت های ذهنی را اندازه گیری کند، اشاره کرده اند. بدین منظور روش های بسیاری برای ارزیابی ویژگی ها و اثر مهارته ای ذهنی بر افزایش عملکرد ورزشکاران شکل گرفته، که این روش ها شامل مشاوره با مربیان و همکاران، استفاده از پرسشنامه های روانشناختی، مصاحبه با ورزشکاران و همچنین مشاهدة رفتار در محیط ورزشی است. در این میان، پرسشنامه های روان شناختی توجه بیشتری را در میان پژوهشگران به خود جلب کرده است( زید آبادی و همکارانش،1393).

سالملا و همکاران در سال ۲۰۰۱، سنجش مهارت‌های ذهنی امست ۳ (OMSAT-3) را، که نسخه سوم ابزار سنجش مهارت‌های ذهنی اوتاوا است، طراحی کردند این آزمون از جامع ترین آزمون های آمادگی روانی ورزشکاران است که دوازده مهارت روانی را در سه دسته مهارت های روانی پایه )هدف گزینی، تعهد و اعتماد به نفس(، مهارت های روان تنی )واکنش به استرس، کنترل ترس، آرمیدگی و نیرو بخشی(  و مهارت های شناختی  )تمرکز، بازیافت تمرکز، تصویرسازی، تمرین ذهنی و طرح مسابقه ( اندازه گیری می کند.  این پرسشنامه شامل ۴۸ عبارت است که به صورت مقیاس لیکرت ۷ سطحی است.

همراه  2مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.