به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه سرمایه معنوی (گل پرور و همکاران ،1394)

0

پرسشنامه سرمایه معنوی (گل پرور و همکاران ،1394)

در سال های اخیر روانشناسان معنویت رابه عنوان یکی از سازه های بسیار موثر بر حوزه های مختلف زندگی معرفی کرده اند و آن را در نقاط مختلف دنیا و از جهات مختلف مورد بررسی و پژوهش قرار داده اند(گل پرور و همکاران ،1394). معنویت در محیط کار، از مفاهیم جدیدي است که در سالیان اخیر در تئوري مدیریت در غرب ظهور کرده است. معنویت در محیط کار می تواند به طور مستقیم به بهره وري سازمانی بینجامد ( جولی و کولهو[1]، 2017، ص 177). سرمایۀ معنوي منبع جاوید خداوندي فراهم می کند که افراد در زمان بحران و دشواري به آن تکیه کنند و این باعث رشد مفاهیمی مانند صبر و شکیبایی می گردد(شمالی، 2010).

پرسشنامه سرمایه معنوی توسط گل پرور و همکاران (1394) ساخته شده است. این پرسشنامه دارای 21 سوال می باشد و براساس مقیاس پنج گزینه اي لیکرت ساخته شده و ابعاد ارزش¬گرایی معنوی، خلوت با خدا، اهمیت معنویت و تأثیر گذاری معنوی را مورد سنجش قرار می دهد.

همراه  5 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

[1] – Joelle & Coelho

<a href="https://brandnab.ir/shop/"><img src="https://brandnab.ir/wp-content/uploads/2021/01/HODI6.gif" border="0" title=" هودی و سویشرت " alt=" هودی و سویشرت" width="468" height="68" /></a>
<a href="https://brandnab.ir/shop/ "><img src="https://brandnab.ir/wp-content/uploads/2021/01/baner2-brand.gif " border="0" title=" فروشگاه " alt="فروشگاه هودی و سویشرت" width="468 " height="68" /></a>
<a href="https://rava20.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-2/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-1/"><img src="https://rava20.ir/wp-content/uploads/2021/01/BRAVA-Q-h-468-68-1.gif" border="0" title="پرسشنامه " alt="پرسشنامه استاندارد " width="468" height="68" /></a>

<a href="https://rava20.ir/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c/ "><img src=" https://rava20.ir/wp-content/uploads/2021/01/baner1rava20-480-60.gif" border="0" title=" تحلیل آماری" alt=" تحلیل آماری " width=" 468" height=" 68" /></a>

Leave A Reply

Your email address will not be published.