به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه روابط چند بعدی بدن46 و  69 عبارتی- (MBSRQ)

0

پرسشنامه روابط چند بعدی بدن46 و  69 عبارتی- (MBSRQ)

The Multidimensional Body- Self Relations Questionaire

 

ظاهر  يكي از بخش هاي بسيار مهم خودپنداره  و از اين رو تصوير بدني  است. مديريت ظاهر نه فقط شامل تفكر درباره چگونگي قيافه شخصي، بلكه شامل فعاليت هايي براي نمايش قيافه نيز مي شود.  مديريت بدن  به معناي دستكاري در نماي ظاهري بدن است. با ظهور عصر جديد، نماي ظاهري كردارهاي بدن اهميتي خاص يافته اند. بدن ديگر نه فقط از بعد زيست شناختي، بلكه به عنوان محصولي اجتماعي و روان شناختي مورد توجه قرار گرفت. بر اين اساس مديريت بدن به معناي نظارت و دستكاري مستمر ويژگيه اي ظاهري و مرئي بدن است. اين مفهوم به كمك معرف هاي كنترل وزن (از طريق ورزش، رژيم غذايي  و دارو)، دستكاري پزشكي (جراحي بيني و پلاستيك) و ميزان اهميت دادن به مراقبت هاي بهداشتي  و آرايشي (استحمام روزانه، آرايش مو، آرايش يا اصلاح صورت، استفاده از عطر و ادوكلن، آرايش ناخن و لنز رنگي براي خانم ها)، به يك شاخص تجملي تبديل شده است ( رقیبی و مینا خانی، 1390).

پرسشنامه روابط چند بعدی بدن 69 عبارتی- (MBSRQ)

The Multidimensional Body- Self Relations Questionaire

پرسشنامه روابط چند بعدي خود  بدن، يك مقياس خود سنجي 69 ماده اياست كه كش، وينستد و جاندا[1] آن را در سال 1986 و 1987براي ارزيابي تصوير بدني ساختند (گنجي، 1384 ). در اينجا از فرم 69 عبارتی  استفاده گرديد. اين ابزار 9 زيرمقياس دارد كه عبارت اند از : 1 – ارزيابي وضع ظاهري 2- گرايش به ظاهر 3- ارزيابي تناسب 4- گرايش به تناسب 5- دل مشغولي با اضافه وزن يا وزن ذهني ، 6- رضايت از نواحي بدني 7- گرایش به سلامت 8- ارزیابی سلامت 9- ارزیابی وزن خود . در اين پرسشنامه از افراد درخواست مي شود تا ميزان توافق خود با هر يك از گويه ها را در يك مقياس پنج گزينه اي علامت گذاري كنند ، كه براساس طيف ليكرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود .

همراه  5 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

پرسشنامه روابط چند بعدی بدن 46 عبارتی- (MBSRQ)

The Multidimensional Body- Self Relations Questionaire

پرسشنامه روابط چند بعدي خود  بدن، يك مقياس خود سنجي 46 ماده اياست كه كش، وينستد و جاندا[2] آن را در سال 1986 و 1987براي ارزيابي تصوير بدني ساختند (گنجي، 1384 ). در اينجا از فرم نهايي آن كه كش در سال 1997 آماده كرد ،استفاده گرديد. اين ابزار 6 زيرمقياس دارد كه عبارت اند از : 1 – ارزيابي وضع ظاهري 2- گرايش به ظاهر 3- ارزيابي تناسب 4- گرايش به تناسب 5- دل مشغولي با اضافه وزن يا وزن ذهني و رضايت از نواحي بدني. در اين پرسشنامه از افراد درخواست مي شود تا ميزان توافق خود با هر يك از گويه ها را در يك مقياس پنج گزينه اي علامت گذاري كنند ، كه براساس طيف ليكرت از 1 تا 5 نمره گذاري مي شود .

همراه  5 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 


[1] – Cash, Winstead & Janda

[2] – Cash, Winstead & Janda

Leave A Reply

Your email address will not be published.