به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه رهبری دانش ویتالا(2004)

0

پرسشنامه رهبری دانش ویتالا(2004)

امروزه سازمان ها دريافته اند که نیروی محرکه اصلی توسعه، دانش است  و دانش به عنوان مهمترين عامل مورد نیاز سازمانها جهت تعالی و برتری در محیط رقابتی در نظر گرفته می شود . يکی از مهم ترین  مفروضات در بحث دانش آفرينی سازمانی اين است که ساخت دانش، نیازمند فعالیت های مشارکتی است. بر مبنای اين تصور، مشارکت افقی اعضای سازمان لازمه ايجاد دانش سازمانی است. بنابراين با در نظر گرفتن اهمیت همکاری در خلق و انتقال دانش، آن چه که بسیار مهم و ضروری به نظر می رسد برخورداری از رهبری دانش بسیار قوی در سازمان است. رهبری دانش فرايندی اجتماعی است که طی آن رهبران، ديگر اعضای سازمان را در روندهای يادگیری مورد نیاز برای نیل به اهداف گروه و سازمان پشتیبانی می کنند(درخشان و همکاران، 1395).

پرسشنامه رهبری دانش توسط ویتالا (2004) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 29 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه چهار بعد جهت یابی یادگیری، ایجاد فضای حمایتی از یادگیری، حمایت از فرایند یادگیری در سطح فردی و گروهی و عمل در نقش الگو را مورد سنجش قرار می دهد.

همراه با 6 مقاله پایه رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

وقت لباس خنکه، برای خرید اینجا کلیک کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.