پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ۳۵ سوالی

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ۳۵ سوالی

رضامندی زناشویی یکی از مهمترین شاخصهای رضایت از زندگی است که بر میزان سلامت روانی، میزان رضایت از زندگی و حتی بر میزان درآمد، موفقیت تحصیلی و رضایت از شغل زوجین تأثیر میگذارد. از سویی ناسازگاری در روابط زوجین موجب اختلال در روابط اجتماعی، گرایش به انحرافات اجتماعی و افول ارزشهای فرهنگی بین زن و شوهرها می شود )جنیدی و همکاران، ۱۳۸۷) . روچ و همکاران (۱۹۸۱) رضامندی زناشویی را به صورت نگرش ها یا احساسات کلی فرد نسبت به همسر و رابطه اش تعریف می کند. گاگنون ( ۱۹۹۹) رضایت زناشویی  را به عنوان خشنودی، خرسندی و سازگاری در رابطه زوجی معرفی  کرده است (ناطقیان و همکاران، ۱۳۸۷ ).

«پرسشنامۀ انریچ» دارای فرم های ۱۲۵، ۱۱۵، ۴۷ و ۳۵ عبارتی هست (خجسته مهر و همکاران، ۱۳۹۲).  در این تحقیق از فرم ۳۵سوالی استفاده شده است. فرم ۳۵ سوالی توسط اولسون در سال ۲۰۰۶  با تجدید نظر در فرم اصلی برای ارزیابی زمینه های بالقوه مشکل زا یا شناسایی زمینه های قوت و پرباری رابطۀ زناشویی ساخته شد . این پرسشنامه برای ارزیابی زمینه های بالقوه مشکل زا یا شناسایی زمینه های قوت و پرباری رابطۀ زناشویی به کار می رود. همچنین از این پرسشنامه برای تشخیص زوج هایی استفاده می شود که نیاز به مشاوره و تقویت رابطه خود دارند. به علاوه، این پرسشنامه به عنوان یک ابزار معتبر در تحقیقات متعددی برای بررسی رضایت زناشویی مورد استفاده قرار گرفته است. «پرسشنامۀ انریچ» ۳۵ عبارتی  از ۴ خرده مقیاس تحریف آرمانی ،  رضایت زناشویی ،   ارتباطات و  حل تعارض تشکیل شده است( آسوده، ۱۳۸۹).

به همراه ۱مقاله رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *